งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ชุดฝึกเขียนสรุป (Writing Summary)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ชุดฝึกเขียนสรุป (Writing Summary)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ชุดฝึกเขียนสรุป (Writing Summary)
เรื่องที่ 7 Copyright © 2015 Self-access Learning Centre, KMUTT

2 การใช้สื่อชิ้นนี้เพื่อพัฒนา ข้อแนะนำการเขียนสรุปความจากข่าว
ตัวคุณเอง ให้ประสบความสำเร็จ ข้อแนะนำการเขียนสรุปความจากข่าว การเขียนสรุปความ คือการเลือกเฉพาะส่วนที่มีความสำคัญจริงๆ มาเขียน การฝึกเขียนสรุปโดยใช้ข่าวมีหลักการง่ายๆคือ 1. อ่านทำความเข้าใจ ขณะที่อ่านหาคำตอบต่อไปนี้ What เกิดอะไรขึ้น Who มีใครเกี่ยวข้อง,ได้รับผลกระทบอะไร When เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไร Where เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหน How เหตุการณ์เกิดขึ้นได้อย่างไร Why ทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้ 2. ฝึกเขียนประโยคโดยนำเฉพาะคำสำคัญมาเขียน 3. เริ่มจากการเขียนประโยคที่ไม่ซับซ้อน หลังจากนั้นฝึกเขียนประโยคที่มีความซับซ้อนระดับต่างๆ สื่อชิ้นนี้ประกอบด้วยข่าวสั้นๆจำนวน 1 ข่าว สำหรับฝึกการเขียนสรุป คุณสามารถฝึกด้วยตนเองโดยอ่านคำแนะนำและศึกษาตัวอย่าง ก่อนลงมือเขียน ทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างการสรุปข่าวซึ่งแบ่งระดับความยาก-ง่ายออกเป็น 3 ระดับ ลองอ่านและสรุปข่าวด้วยตัวเอง ตรวจสอบการสรุปกับเฉลย เมื่อฝึกสรุปข่าวในชุดนี้จนชำนาญแล้วคุณก็สามารถเลือกข่าวจากแหล่งต่างๆเพื่อฝึกฝนได้ด้วยตัวเองต่อไป

3 What is this news story about?
อ่านข่าวและดูตัวอย่างการเขียนสรุปข่าวในหน้าถัดไป ตัวอย่างการเขียนสรุปข่าวด้วยความซับซ้อนระดับต่างๆ What is this news story about? Elementary Level: It’s about Singapore’s birthday. Intermediate Level: This news story is about the 50th anniversary of Singapore, and it tells us some things about there. Advanced Level: This news story is about Singapore and its 50th anniversary. It tells us a little about the history, and how Singapore was poor, but it is now a developed country. Singapore is celebrating its 50th anniversary this year. Singapore declared its independence on the 8th of August, At first, Singapore was not a wealthy city, but now it is prosperous. The founding Prime Minister was Lee Kuan, who died earlier this year. Singapore is considered to be the fourth most important financial center in the world. There were many celebrations, and there was a large display of fireworks. There have been many events to celebrate the fiftieth anniversary. In the past, Singapore was a colony of the United Kingdom and then for a while it was part of Malaysia.

4 มาลองฝึกกัน News no. 7 ดูเฉลยในหน้าถัดไป
Professor Hawking, has warned that machines with artificial intelligence could eventually out think people and evolve in ways that we would not be able to understand. Professor Hawking thinks that the development of true artificial intelligence poses a threat to humanity since we would not be able to truly control it. He believes that computers and smart machines have benefitted people greatly; however, if we create robots or machines with intelligence beyond our own, then we will face serious problems. This is the second time that the famous physicist has given this warning. In 2014, he cautioned that future A.I. could outthink and outsmart humans. ดูเฉลยในหน้าถัดไป

5 News no. 7: Possible Answers What is this news story about?
สำหรับนักศึกษาและพนักงาน มจธ. ถ้าต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาภาษาอังกฤษ ติดต่อ News no. 7: Possible Answers What is this news story about? Elementary Level: A man says A.I. may be dangerous. Intermediate Level: A famous scientist is warning us about the dangers of smart robots and machines. Advanced Level: Professor Hawking thinks that true artificial intelligence would be a threat to humanity since we would not be able to understand and control it. ที่ปรึกษาประจำศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง คณะศิลปศาสตร์ มจธ อาคารภาษาและสังคม ชั้น 4 ห้อง SOLA 401 Download สื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองชุดอื่นๆ ของศูนย์ SALC ที่

6 Produced by

7


ดาวน์โหลด ppt สื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ชุดฝึกเขียนสรุป (Writing Summary)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google