งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนา หลักประกันสุขภาพไทย Health Insurance System Research Office Social Protection Floor: Situation and Way Forward Thaworn Sakunphanit.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนา หลักประกันสุขภาพไทย Health Insurance System Research Office Social Protection Floor: Situation and Way Forward Thaworn Sakunphanit."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนา หลักประกันสุขภาพไทย Health Insurance System Research Office Social Protection Floor: Situation and Way Forward Thaworn Sakunphanit MD., BA. (Economic), MSc. (Social Policy Financing) 9 December 2011

2 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนา หลักประกันสุขภาพไทย Health Insurance System Research Office ระดับการคุ้มครองทางสังคมขั้น พื้นฐานของประเทศไทย (Social Protection Floor) Fair Should improve Bad

3 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนา หลักประกันสุขภาพไทย Health Insurance System Research Office Social Protection Culture, Norm, Social Justice Legal Formal transfer Transfer in Cash or in Kind Grateful Informal transfer Source Modified from Cichon (2004) Financing Social Protection, ILO

4 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนา หลักประกันสุขภาพไทย Health Insurance System Research Office What do We Get from “The Flood”? Source: Unknown Urgent NOTICE: *This Lane has already flooded! *Water, who would like to travel to the sea, please use other route. Otherwise, you may not reach the ocean.

5 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนา หลักประกันสุขภาพไทย Health Insurance System Research Office What do We Get from “The Flood”? Aviation Patient Transfer Picture source: Dr. Ittaporn Kanacharoen Formal Transfer System played significant role for mitigate and cope risk from the flood, which is a high risk Health Care Elderly Allowance Everybody can “Fly”, Even PATIENT!!! Pay by PUBLIC INSURANCE

6 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนา หลักประกันสุขภาพไทย Health Insurance System Research Office What do We Get from “The Flood”? Source: www2.ipsr.mahidol.ac.th Informal transfer sytem was not enough

7 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนา หลักประกันสุขภาพไทย Health Insurance System Research Office Social Risk Management Source: Neubourg (2002) in ISSA (2002).Social Security in the global village Public Authorities Membership Institutions Family Social Network Market FORMAL INFORMAL Not enough Play significant role What do We Get from “The Flood”?

8 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนา หลักประกันสุขภาพไทย Health Insurance System Research Office Studies from International Experts and Thai Researchers e.g. TDRI showed that: Thai economy is healthy enough to support concrete social protection policies e.g. income securities at certain level of poverty line Fiscal space of government is not enough for implement social protection initiatives under current tax structure Majority of Thai people cannot afford to save or pay Contribution/Premium to get enough income security

9 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนา หลักประกันสุขภาพไทย Health Insurance System Research Office Social Protection: Is it BURDEN or LONG TERM INVESTMENT?

10 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนา หลักประกันสุขภาพไทย Health Insurance System Research Office Crisis: Is it a Window of Opportunity? “Tom Yum Kung” Economic Crisis (1997) -> Universal Coverage for Health Care “Hamburger” Economic Crisis (2007) -> Elderly Allowance “for all” The Food 2011 -> SPF has its place in the 11 th NES Universal Pension Universal Child Allowance Integration of unemployment, productivity improvement and employment Overcome Middle Income Country Trap Tax and transfer Reform

11 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนา หลักประกันสุขภาพไทย Health Insurance System Research Office Thank You Source: BangkokPost 13 Nov 2011 Let’s Our Dream Become True Thank you


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนา หลักประกันสุขภาพไทย Health Insurance System Research Office Social Protection Floor: Situation and Way Forward Thaworn Sakunphanit.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google