งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Search Engine Marketing

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Search Engine Marketing"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Search Engine Marketing
PPC SEO SOCIAL MEDIA Google Adwords Facebook Advertising Youtube Advertising Facebook Yootube IG Twitter Pinterest

2 Non-Users (Internetless)
Thailand Internet Users 2016 Year Internet Users** Penetration (% of Pop) Total Population Non-Users (Internetless) 1Y User  Change Population  Change 2016* 29,078,158 42.7 % 68,146,609 39,068,451 6.2 % 1,708,982 0.28 % 2015* 27,369,176 40.3 % 67,959,359 40,590,183 15.8 % 3,739,581 0.34 % 2014 23,629,594 34.9 % 67,725,979 44,096,385 21.1 % 4,109,153 0.41 % 2013 19,520,442 28.9 % 67,451,422 47,930,980 9.8 % 1,748,813 0.43 % 2012 17,771,629 26.5 % 67,164,130 49,392,501 12.2 % 1,935,748 0.39 % 2011 15,835,880 23.7 % 66,902,958 51,067,078 6 % 896,867 0.32 % 2010 14,939,013 22.4 % 66,692,024 51,753,011 11.7 % 1,562,826 0.22 % 2009 13,376,188 20.1 % 66,548,197 53,172,009 10.6 % 1,281,695 0.14 % 2008 12,094,492 18.2 % 66,453,255 54,358,763 -9 % -1,196,128 0.15 % 2007 13,290,620 20 % 66,353,572 53,062,952 17 % 1,934,606 0.27 % 2006 11,356,015 17.2 % 66,174,486 54,818,471 14.7 % 1,459,291 0.47 % 2005 9,896,723 15 % 65,863,973 55,967,250 41.7 % 2,913,284 0.7 % 2004 6,983,439 10.7 % 65,404,522 58,421,083 15.9 % 956,065 0.91 % 2003 6,027,374 9.3 % 64,817,254 58,789,880 24.8 % 1,197,081 1.06 % 2002 4,830,293 7.5 % 64,136,669 59,306,376 37.1 % 1,306,739 1.14 % 2001 3,523,554 5.6 % 63,415,174 59,891,620 52.4 % 1,210,771 1.15 % 2000 2,312,783 3.7 % 62,693,322 60,380,539 53.8 % 809,144 1.16 % 29,078,158 Internet Users in Thailand (2016*) Share of Thailand Population: 42.7 % (penetration) Total Population : 68,146,609 Share of World Internet Users: 0.8 % Internet Users in the World: 3,424,971,237 * estimate for July 1, 2016

3 Thailand Internet User

4 Thailand Internet User

5 OPPORTUNUTIES AND TRENDS IN THAI e-COMMERCE ENVIRONMENT
DIGITAL LIFESTYLES THAI POPULATION Facebook Users 38 MILLON Source : We are Social,Facebook/ November 2015 Internet Users 38.02 MILLON Source : TRUEHTS / 2015 Mobile Subscribers 83.05 MILLON Source : NBTC / Q4 2015 Line Users Subscribers 33 MILLON Source : Tech in Asia; LINE / October 2014 e-PAYMENT 2014 e-COMMERCE 2014 825,200 2,033.5 BILLION BAHT BILLION BAHT Source : THAILAND/ 2014 Source : ETDA / 2014

6

7

8

9

10

11

12

13

14 การกำหนดกลุ่มวีดีโอที่จะไปแสดง: เป็นการแสดงแบบ Random กระจายไปตามวีดีโอต่างๆบน Line TV
โฆษณาแสดงผล: บนคอมพิวเตอร์ Desktop, Laptop, Smartphone, Tablet

15 Package

16 โฆษณา Trueview In-Stream Video Ads
เป็นการนำวีดีโอ Youtube ของคุณไปแสดง แทรกบนวีดีโอ Youtube อื่นๆ โดยผู้ชมสามารถที่จะเลือกรับชมวีดีโอ Youtube ของคุณก่อนที่จะชม Youtube ปกติ โดยวีดีโอ youTube ของคุณแสดงเป็นเวลา 5 วินาที และจะมีปุ่ม Skip Ad แสดงขึ้นมาเพื่อให้ผู้ชมตัดสินใจ ผู้ชมสามารถเลือกได้ว่าจะชมโฆษณาต่อหรือจะ Skip เพื่อเข้าสู่ YouTube ที่ต้องการ ( คล้ายๆกับการฉายหนังตัวอย่าง เพื่อให้ผู้ชมตัดสินใจว่าจะดูโฆษณาต่อหรือไม่

17

18

19

20

21

22

23

24

25 ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ จำนวนครั้งที่โฆษณาแสดง
จากค่าเฉลี่ยที่ได้จากฐานข้อมูล เราได้นำมาใช้ในการคำนวณจำนวน View และจำนวนครั้งที่โฆษณาแสดง ( Impression) โดยคำนวณในงบโฆษณาที่กำหนด งบประมาณ (บาท) ค่าเฉลี่ย จำนวน View ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ การ View จำนวนครั้งที่โฆษณาแสดง (Impression) 30,000/ เดือน 17,000 25% 68,000

26 Package

27

28

29

30

31

32

33

34 หมายเหตุ: ราคาต่อเดือน ไม่รวม Vat %

35 หมายเหตุ: ราคาต่อเดือน ไม่รวม Vat % และค่าดำเนินการ

36 REPORT URL Campaign Ad group Impressions Views View rate Avg. CPV Cost
In-Stream (August2016) GMM Grammy Official 1 100.00% 1.28 tv3 official 63 24 38.10% 0.71 16.94 0.44 3 33.33% 0.79 0.28 1.12 0.34 1.04 5 4 80.00% 0.69 2.76 1.01 0.97 2.90 8 7 87.50% 0.74 5.20

37 REPORT Day Campaign Impressions Views View rate 1-Aug-16
In-Stream (August2016) 7,746 1,842 23.78% 2-Aug-16 5,946 1,943 32.68% 3-Aug-16 6,638 1,533 23.09% 4-Aug-16 5,835 1,925 32.99% 5-Aug-16 5,310 1,627 30.64% 6-Aug-16 5,208 1,708 32.80% 7-Aug-16 4,920 1,721 34.98% 8-Aug-16 5,504 1,730 31.43% 9-Aug-16 5,730 1,782 31.10% 10-Aug-16 5,465 1,885 34.49% 11-Aug-16 5,734 1,787 31.16% 12-Aug-16 6,044 1,939 32.08% 13-Aug-16 5,974 2,099 35.14% 14-Aug-16 6,186 1,964 31.75% 15-Aug-16 6,309 2,071 32.83% 16-Aug-16 7,051 2,239 17-Aug-16 6,691 2,137 31.94% 18-Aug-16 5,602 1,882 33.60% 19-Aug-16 5,629 1,851 32.88% 20-Aug-16 6,291 1,950 31.00%

38 ตัวอย่างผลงาน

39 ตัวอย่างผลงาน

40 ตัวอย่างผลงาน

41 ขั้นตอนกิจกรรม กำหนดงบประมาณ
จัดเตรียมเนื้อหา Content ในเนื้อหา VDO เพื่อนำเสนอ เนื้อหา VDO ไม่เกิน 30 วินาที เลือกกลุ่มเป้าหมาย YouTube Channel ที่ต้องการ รอ Approve File Content งาน YouTube ก่อน 3-7 วัน แสดงผล Vdo ที่นำเสนอถ่ายช่องทาง YouTube ตามงบประมาณที่กำหนดไว้ สรุปรายงานประจำเดือน ผลลัพธ์ที่ได้จากการประชาสัมพันธ์ ตรวจปรับกลยุทธ์ ,Keyword, ช่วงเวลา, กลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอนกิจกรรม

42 ประโยชน์ที่ทางกรมประชาสัมพันธ์ได้รับ
เพิ่มจำนวนคนเข้าเว็บไซต์ และเพิ่มโอกาสในการรับรู้ของประชาขนมากขึ้น ช่วยให้สื่อข่าวสารภาครัฐ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย วัยรุ่น วัยทำงาน มากขึ้น เป็นช่องทางของรัฐในการกระจายข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว และ เข้าถึงคนที่ใช้ Social Network


ดาวน์โหลด ppt Search Engine Marketing

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google