งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Stock Exchange of Thailand ภาพรวมตลาดทุนไทย เชิงเปรียบเทียบ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด - 31 สิงหาคม 2553 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร โทร 02.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Stock Exchange of Thailand ภาพรวมตลาดทุนไทย เชิงเปรียบเทียบ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด - 31 สิงหาคม 2553 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร โทร 02."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Stock Exchange of Thailand ภาพรวมตลาดทุนไทย เชิงเปรียบเทียบ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด - 31 สิงหาคม 2553 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร โทร 02 229 2120 – 2122, 2128 Email: Research@set.or.th

2 เค้าโครง •Thai securities market’s presence in Asia •Thai securities market’s presence in the world

3 Market Capitalization to GDP Comparison : Asia Countries (End of Dec 2009) Unit: Percentage Note: - GDP is Nominal GDP Year 2009 in USD term from CEIC data - Market Capitalization from WFE as end of Dec 2009 Market Capitalization ของตลาดหลักทรัพย์ไทยต่อ GDP ยังมี ขนาดเล็กเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่นในเอเชีย

4 Number of Listed Companies : Asia Countries (As of July 31, 2010) Source: WFE Note: Thai listed companies include both SET & mai จำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยยังค่อนข้าง น้อยกว่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในเอเชีย

5 Source: WFE Note: * Market Capitalization as of July 31, 2010. ** Share Turnover Velocity is calculated by {Share Turnover (of July 2010)/Market Capitalization (at end of July 2010)}*12 ในเดือนกรกฎาคม 2553 ตลาดหลักทรัพย์ไทยยังมีขนาดค่อนข้าง เล็ก แต่มีสภาพคล่องสูง เมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาค เอเชีย Market Capitalization* Unit: Billion USD Share Turnover Velocity** Unit: Percentage

6 Source : WFE Note: - Thai equity market share includes both SET & mai. - Information of China and India started since 2001 - Market Capitalization is at end of year (month), Market turnover is year-to-date สัดส่วนของตลาดหลักทรัพย์ไทยในภูมิภาคเอเชีย เพิ่มขึ้นเมื่อ เทียบกับปี 2552 Thai Equity Market Share Vs Asian Markets (ex-Japan) (SET as % of Asian Markets) * SET figure divided by Asian (ex-Japan) (Malaysia, Hong Kong, Indonesia, Korea, Philippine, China, Singapore, Taiwan, India, Sri Lanka,Thailand)

7 Source: Bloomberg as of 31 Aug 2010 Total Return : Selected Asian Countries ผลตอบแทนรวมจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้น เดือนสิงหาคม 2553 เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2543 เท่ากับร้อยละ 635 Thailand: 635% Percentage Note: Total return is calculated based on the changes in the main securities price index plus reinvested dividends of each market. All returns are converted into USD basis for comparison purpose. The percentage of total return is the comparison of current value to its value at end December 2000.

8 ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2553 ตลาดหลักทรัพย์ไทยมีอัตราส่วนราคา ตลาดต่อกำไรสุทธิและอัตราเงินปันผลตอบแทนอยู่ในระดับ ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในเอเชีย Market Yield Unit: Percentage Source: Bloomberg as of 31 Aug 2010 Note: - Bloomberg recalculated P/E ratio of Taiwan - P/E ratio is Historical P/E (E is from trailing 12M EPS) Historical P/E ratio Unit: Times

9 เค้าโครง •Thai securities market’s presence in Asia •Thai securities market’s presence in the world

10 Index Performance of the Thai Stock Market Compared with Other Countries ( between as of 31 December 2009 and 31 August 2010) (% Growth YTD) ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2553 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับตัว เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2552 ในอัตราสูงที่สุดเมื่อเทียบกับดัชนีตลาด หลักทรัพย์ในประเทศอื่น Source : Bloomberg

11 ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2553 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ ไทย จัดอยู่ในอันดับที่ 31 เมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก Source: WFE Note: Thailand market capitalization includes SET & mai Please note that the data for NYSE Euronext (US) is not available in this reporting period. ตลท. อยู่ในลำดับที่ 31 ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ 215.3 พันล้าน ดอลลาร์ สรอ. • มีขนาดเล็กกว่า NYSE Euronext (US) ถึง 54.2 เท่า • ขนาดเล็กกว่า HKEx 10.8 เท่า • ขนาดเล็กกว่า Bursa Malaysia 1.6 เท่า • ขนาดใหญ่กว่า PSE 2.0 เท่า ตลท. อยู่ในลำดับที่ 31 ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ 215.3 พันล้าน ดอลลาร์ สรอ. • มีขนาดเล็กกว่า NYSE Euronext (US) ถึง 54.2 เท่า • ขนาดเล็กกว่า HKEx 10.8 เท่า • ขนาดเล็กกว่า Bursa Malaysia 1.6 เท่า • ขนาดใหญ่กว่า PSE 2.0 เท่า Domestic Market Capitalization (USD Billion) July 2010 Domestic Market Capitalization (USD Billion) July 2010

12 มูลค่าการซื้อขายหมุนเวียนสะสมของตลาดหลักทรัพย์ไทย ใน เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม 2553 จัดอยู่ในอันดับที่ 28 เมื่อ เทียบกับตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก Source: WFE Note: Thailand trading value includes SET & mai ตลท. อยู่ในลำดับที่ 28 ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 92.9 พันล้าน ดอลลาร์สรอ. • มูลค่าน้อยกว่า HKEx 8.5 เท่า • มูลค่ามากกว่า Bursa Malaysia 1.6 เท่า • มูลค่ามากกว่า PSE 9.2 เท่า ตลท. อยู่ในลำดับที่ 28 ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 92.9 พันล้าน ดอลลาร์สรอ. • มูลค่าน้อยกว่า HKEx 8.5 เท่า • มูลค่ามากกว่า Bursa Malaysia 1.6 เท่า • มูลค่ามากกว่า PSE 9.2 เท่า Total value of share trading (USD Billion) January – July 2010 Total value of share trading (USD Billion) January – July 2010

13 ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2553 มีจำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ไทยจำนวน 538 บริษัท ซึ่งจัดอยู่ในอันดับที่ 22 Source: WFE Note: Number of Thai listed companies include SET & mai Please note that the data for NYSE Euronext (US) is not available in this reporting period. ตลท. อยู่ในลำดับที่ 22 ด้วยบริษัทจดทะเบียน 538 บริษัท • จำนวนบริษัทน้อยกว่า HKEx 2.5 เท่า • จำนวนบริษัทมากกว่า PSE 2.2 เท่า ตลท. อยู่ในลำดับที่ 22 ด้วยบริษัทจดทะเบียน 538 บริษัท • จำนวนบริษัทน้อยกว่า HKEx 2.5 เท่า • จำนวนบริษัทมากกว่า PSE 2.2 เท่า Number of Listed Companies July 2010 Number of Listed Companies July 2010


ดาวน์โหลด ppt The Stock Exchange of Thailand ภาพรวมตลาดทุนไทย เชิงเปรียบเทียบ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด - 31 สิงหาคม 2553 ข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร โทร 02.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google