งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่ตลาด E-Commerce (OTOP Online)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่ตลาด E-Commerce (OTOP Online)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่ตลาด E-Commerce (OTOP Online)
โดย นายสมศักดิ์ บรรลุ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

2 ประวัติผู้บรรยาย ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า(ไฟฟ้ากำลัง) วิศวกรออกแบบ(Switching) บ.เดลต้า อิเลคทรอนิคส์ (มหาชน) จำกัด วิศวกรออกแบบอาวุโส บ. นิสสัน มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด วิศวกรโครงการ/Marketing team บ. อีดีเอ็มไอ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมและบริการลูกค้า บ. อีดีเอ็มไอ (ไทยแลนด์) จำกัด เจ้าของร้านค้าออนไลน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

3 เราคือ ผู้ประกอบการ OTOP ในยุค Thailand 4.0
สารบัญเนื้อหา E-Commerce คืออะไร ข้อมูลทางการตลาดและแนวโน้ม E-Commerce โอกาสของเราอยู่ที่ไหน เริ่มต้นยังไง เงื่อนไขของ LAZADA เราคือ ผู้ประกอบการ OTOP ในยุค Thailand 4.0

4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร
E-Commerce การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การทำธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในทุกๆ ช่องทางที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ต และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - โทรศัพท์เคลื่อนที่ - การโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ - การจัดการห่วงโซ่อุปทาน - การโฆษณาในอินเทอร์เน็ต - ซื้อขายออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่าย และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร

5 E-Commerce Shopping ง่าย ๆ ในทุกที่ของมุมโลก

6 ตัวอย่างรูปแบบการ Shopping online
E-Commerce ตัวอย่างรูปแบบการ Shopping online ขั้นตอนทั้งหมดใช้เวลาไม่เกิน 2 นาที และได้รับของใน 2 สัปดาห์

7 ถ้าเรามีสินค้าที่พร้อมขาย
E-Commerce ถ้าเรามีสินค้าที่พร้อมขาย โอกาสของเราอยู่ที่ไหน?

8 ข้อมูลทางการตลาดและแนวโน้ม E-Commerce
ปี ๒๕๖๐ 3,453 x 37 = 127,761 ปี ๒๕๖๓ ๕,๕๗๒ x ๓๗ = 206,๑๖๔

9 ข้อมูลทางการตลาดและแนวโน้ม E-Commerce

10 ข้อมูลทางการตลาดและแนวโน้ม E-Commerce
 ETDA พบว่าในปี 2559 มีผู้ค้าออนไลน์ในประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 527,324 ราย และมีมูลค่ารวมกว่า 2.52 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของมูลค่าขายสินค้าและบริการทั้งหมด ข้อมูลนี้บอกเราว่า ปี 59 ที่ผ่านมา มี 527,324 ร้านค้าและมีการซื้อขายออนไลน์ 106,264 ล้านบาท เฉลี่ย 1 ร้านค้ามียอดขายประมาณ 201,515 บาท

11 พร้อมที่จะเป็นหนึ่งในการรับส่วนแบ่ง 127,761 ล้านบาทหรือยัง
โอกาสของเราอยู่ที่ไหน พร้อมที่จะเป็นหนึ่งในการรับส่วนแบ่ง 127,761 ล้านบาทหรือยัง

12 ผู้ขาย ผู้ซื้อ โอกาสของเราอยู่ที่ไหน มีร้านค้าให้เลือกมากมาย
มีการเปรียบเทียบข้อมูลสินค้าและบริการ ลดพ่อค้าคนกลาง ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ ผู้ขาย ผู้ซื้อ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้า เพิ่มยอดขาย ลดต้นทุน เปิดตลาดใหม่จำกัด ลดภาระการบริหาร Stock ทะลายกำแพงเวลาและสถานที่

13 โอกาสของเราอยู่ที่ไหน

14 โอกาสของเราอยู่ที่ไหน
Example

15 โอกาสของเราอยู่ที่ไหน

16 โอกาสของเราอยู่ที่ไหน

17 โอกาสของเราอยู่ที่ไหน

18 โอกาสของเราอยู่ที่ไหน
แฟชั่น รายการ อาหารแห้ง รายการ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 60 รายการ ของใช้ ยังไม่มีผู้ค้า เครื่องประดับ รายการ

19 เริ่มต้นยังไง

20 !!!!!!! เงื่อนไขการค้ากับ LAZADA มี 2 ฉบับ เงื่อนไขการค้ากับ LAZADA
ฉบับที่ ๑ ว่าด้วย ข้อกำหนดทั่วไป มี 18 หน้า 23 ข้อหลัก จำนวน คำ ฉบับที่ ๒ ว่าด้วย ข้อกำหนดพิเศษ มี 9 หน้า !!!!!!!

21 ก่อนลงสินค้า เงื่อนไขการค้ากับ LAZADA ผู้ขายมีสินค้าพร้อมส่ง
คุณภาพ และการรับประกันผู้ขายรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ผู้ขายไม่สามารถโอนช่วงให้ผู้อื่นกระทำการแทน- ข้อ ๑.๔ ถ้ามีกรณีละเมิดลิขสิทธิ์หรือสินค้าไม่ตรงคำอธิบาย ผู้ขายรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว-ข้อ 2.4

22 เมื่อสินค้าถูกแสดงบนเวบ
เงื่อนไขการค้ากับ LAZADA เมื่อสินค้าถูกแสดงบนเวบ LAZADA สามารถแก้ไขแพลตฟอร์มการแสดงสินค้าได้ไม่จำกัด(โดยไม่แจ้งผู้ขาย)- ข้อ 2.9 สิทธิ์ในการประเมินจัดระดับสินค้าและเผยแพร่สู่สาธารณะเป็นของ LAZADA -ข้อ ๒.๑๐ กิจกรรมส่งเสริมการขายเป็นหน้าที่ของ LAZADAเช่น SIS SEM SMA - ข้อ 3.1 ราคาบนเวบต้องรวมค่าดำเนินการทุกอย่างแล้ว และเป็นราคาที่ถูกที่สุด - ข้อ 4.1/4.2/4.3

23 หลังได้รับคำสั่งซื้อ
เงื่อนไขการค้ากับ LAZADA ผู้ขายไม่มีสิทธิ์ในการติดต่อกับลูกค้า - ข้อ 7.2/7.3 ผู้ขายรับผิดชอบในการฉ้อโกงไม่ว่ากรณีใด ๆ - ข้อ 8.3 ผู้ขายรับผิดชอบ ต่อการจัดหา จัดเก็บ และรักษาคุณภาพสินค้า - ข้อ 9.1 ก ผู้ขายต้องส่งสินค้าภายใน 24 ชั่วโมงไปยัง LAZADA - ข้อ 10.6 ผู้ขายต้องแพคสินค้าและกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มของ LAZADA ข้อ 11.11 หลังได้รับคำสั่งซื้อ

24 หลังจัดส่ง เงื่อนไขการค้ากับ LAZADA
ผู้ขายรับผิดชอบในกรณีสินค้าส่งไม่ถึงมือผู้รับ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม - ข้อ 10.4 หากสินค้าต้องวาง Pallet ต้องมีขนาด 80*120 หรือ 100*120 และมีน้ำหนักไม่เกิน 450 กก. ข้อ 11.7 การเข้ารับสินค้าในกรณีไม่มีจุด Drop Off การเข้ารับเป็นแบบ DDP ข้อ 11.6 หลังจัดส่ง

25 เงื่อนไขการค้ากับ LAZADA
จุด Drop Off สินค้าที่ไปรษณีย์ในเขต จว. บุรีรัมย์ อ.หนองกี่, อ.ละหานทราย, อ.บ้านกรวด, อ. ไปรษณีย์บุรีรัมย์, อ.ลำปลายมาศ, อ.ประโคนชัย, จุด Drop Off สินค้า Kerry Express -ไม่มีบริการ Kerry Drop Off ในเขตบุรีรัมย์-

26 กรณีใช้บริการจุด Drop Off
เงื่อนไขการค้ากับ LAZADA ประมาณการค่าขนส่งและค่าบริการของ LAZADA กรณีใช้บริการจุด Drop Off ค่าใช้จ่าย = ค่าขนส่ง + Vat 7% + ค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน 2%+ ค่า Commission 2-8% ตามหมวดหมู่สินค้า

27 ประมาณการค่าขนส่งและค่าบริการของ LAZADA
กรณีเข้ารับสินค้า ค่าใช้จ่าย = ค่าเข้ารับสินค้า + ค่าขนส่ง + Vat 7% +ค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน 2% + ค่า Commission 2-8% ตามหมวดหมู่ สินค้า

28 ต่างจังหวัด(บาท/กล่อง) สถานที่ห่างไกล(บาท/กล่อง)
เงื่อนไขการค้ากับ LAZADA อัตราค่าขนส่งสินค้ากล่องเล็ก น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ขนาดของกล่อง กว้าง*ยาว*สูง ไม่เกิน 150 ซม ที่ น้ำหนัก(กก.) กทม.(บาท/กล่อง) ต่างจังหวัด(บาท/กล่อง) สถานที่ห่างไกล(บาท/กล่อง) 1 0-1.0 45-60 45-70 อัตรา จว 2 55-70 55-80 3 60-70 60-80 4 65-100 65-110 5 70-100 70-110 6 75-100 75-110 7 80-100 80-110 85-100 85-110 8 90-100 90-110 9 10 11

29 ต่างจังหวัด(บาท/กล่อง) สถานที่ห่างไกล(บาท/กล่อง)
เงื่อนไขการค้ากับ LAZADA อัตราค่าขนส่งสินค้ากล่องใหญ่ น้ำหนักเกิน 20 กิโลกรัม ขนาดของกล่อง กว้าง*ยาว*สูง เกิน 150 ซม ที่ น้ำหนัก(กก.) กทม.(บาท/กล่อง) ต่างจังหวัด(บาท/กล่อง) สถานที่ห่างไกล(บาท/กล่อง) 1 0-1.0 45-65 60-80 อัตรา จว.+ 300 2 65-90 70-110 อัตรา จว 3 85-90 4 5 6 มากกว่า 20 กก. 11-12 บาท/กก. 11-15 บาท/กก. 15 บาท/กก.

30 อัตราการเข้ารับสินค้า อัตราเข้ารับสินค้า/เที่ยว
เงื่อนไขการค้ากับ LAZADA อัตราการเข้ารับสินค้า อัตราเข้ารับสินค้า/เที่ยว การรับสินค้าขั้นต่ำ สินค้าชิ้นที่ 4-10 สินค้าชิ้นที่ 11 ขึ้นไป จำนวนสินค้า สินค้าตั้งแต่ 1-3 ชิ้น สินค้า/ชิ้น ไม่จำกัด ราคาในการเข้ารับ 45 15 บาท/ชิ้น ทุกชิ้นรวมกันไม่เกิน 150 บาท

31

32


ดาวน์โหลด ppt ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสู่ตลาด E-Commerce (OTOP Online)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google