งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Bootstrap Dr. Thanuwong Chaksupa.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Bootstrap Dr. Thanuwong Chaksupa."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Bootstrap Dr. Thanuwong Chaksupa

2 What is Bootstrap Front-end-framework
หลีกเลี่ยงความยากของ CSS และ JavaScript อาศัยการ set ค่าใน tag HTML

3 ความสามารถ attractive navigation bar, stylish, buttons, nice typography, placeholders for texts and images, a big image slider, and more All the CSS classes and JavaScript code needed are already included in the Bootstrap package Grid System for Mobile and Responsive Web Design

4 ตัวอย่าง Example : <a href=" class="btn btnprimary"> Visit Google</a>

5 Origins of Bootstrap พัฒนาในขึ้นในปีค.ศ 2011 โดย Mark Otto และ Jacob Thornton, a pair of web developers at Twitter Bootstrap เริ่มเป็น responsive framework Bootstrap 3 in 2013 was another significant release, becoming a “Mobile First and always responsive” framework แต่ไม่ compatible กับ version ก่อนหน้านี้ ปัจจุบันมีถึง version xx.xx

6

7 Overview of Responsive Web Design
change its layout on the go. works on any kind of device: mobiles, tablets, smart TVs, and PCs. generally fluid designs powerful web apps that replace native apps on platforms such as iOS and Android.

8 Adjusting a Layout Based on Screen Size

9 Getting Bootstrap Ready
download the latest 3.x.x copy the following folders Create a project folder d:\Bootstrap_demos Paste the above folders into this project folder


ดาวน์โหลด ppt Bootstrap Dr. Thanuwong Chaksupa.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google