งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Teenage Favorites.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Teenage Favorites."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Teenage Favorites

2 Pre-Test แบบทดสอบก่อนเรียน

3 Pre-Test แบบทดสอบก่อนเรียน
1. Look at the picture: ‘What is it?’ a. jeans b. shirt c. skirt d. jacket

4 Pre-Test แบบทดสอบก่อนเรียน
2. Look at the picture: ‘What is it?’ a. watch b. belt c. shoes d. scarf

5 Pre-Test แบบทดสอบก่อนเรียน
3. Complete the missing information : What is she ……. to buy? a. going c. does b. is d. am

6 Pre-Test แบบทดสอบก่อนเรียน
4. Complete the missing information : She’s ……. buy a purse? a. getting to c. going to b. taking to d. going with

7 Pre-Test แบบทดสอบก่อนเรียน
5. Choose the ask question for the following answer : I’m going to buy it today. a. When are you going to buy a pair of gloves? b. Where are you going to buy a pair of gloves? c. Who is going to buy a pair of gloves? d. What are you going to buy?

8 Vocabulary Casual wear (ชุดลำลอง) Accessories (อุปกรณ์เสริม)
Jewelry (เครื่องประดับ) Shoes (รองเท้า)

9 Casual wear (ชุดลำลอง) jeans กางเกงยีนส์

10 Casual wear (ชุดลำลอง) jacket เสื้อแจ็คเก็ต

11 (denim) skirt กระโปรงยีนส์
Casual wear (ชุดลำลอง) (denim) skirt กระโปรงยีนส์

12 running suit ชุดใส่วิ่ง
Casual wear (ชุดลำลอง) running suit ชุดใส่วิ่ง

13 short-sleeved shirt เสื้อแขนสั้น
Casual wear (ชุดลำลอง) short-sleeved shirt เสื้อแขนสั้น

14 Accessories (อุปกรณ์เสริม)
belt เข็มขัด

15 Accessories (อุปกรณ์เสริม)
gloves ถุงมือ

16 Accessories (อุปกรณ์เสริม)
scarf ผ้าพันคอ

17 sunglasses แว่นกันแดด
Accessories (อุปกรณ์เสริม) sunglasses แว่นกันแดด

18 Accessories (อุปกรณ์เสริม)
wallet กระเป๋าสตางค์

19 Accessories (อุปกรณ์เสริม)
purse กระเป๋า

20 Accessories (อุปกรณ์เสริม)
watch นาฬิกาข้อมือ

21 Jewelry (เครื่องประดับ) earrings ต่างหู

22 Jewelry (เครื่องประดับ) bracelet สร้อยข้อมือ

23 Jewelry (เครื่องประดับ) ring แหวน

24 Jewelry (เครื่องประดับ) chain สร้อยคอ

25 high heel shoes รองเท้าส้นสูง
(รองเท้า) high heel shoes รองเท้าส้นสูง

26 running shoes รองเท้าวิ่ง
(รองเท้า) running shoes รองเท้าวิ่ง

27 Shoes (รองเท้า) boots รองเท้าบูทส์

28 Teenage Favorite : Story I

29 Teenage Favorite : Story II

30 Conversation Gina: What are you going to do this afternoon?
Mike: I don’t know. I’m kind of bored. Gina: So am I. Why we don’t go to the mall and look at clothes? Mike: That’s a good idea. But I don’t have any money to spend today. Gina: Neither do I. Mike: Well, let’s just go window-shopping, then. Gina: Yeah, that always make me feel good.

31 Grammar

32

33 Example :

34

35

36

37 Post Test แบบทดสอบหลังเรียน
1. Complete the missing information: What is she …. to buy ? a. going c. does b. is d. am

38 Post Test แบบทดสอบหลังเรียน
2. Complete the missing information : She’s ……. buy a purse? a. getting to c. going to b. taking to d. going with

39 Post Test แบบทดสอบหลังเรียน
3. Choose the correct answer: I’m tired. a. Neither do I. c. Neither am I. b. So do I. d. So am I.

40 Post Test แบบทดสอบหลังเรียน
4. Choose the correct answer: I can’t dance. a. Neither do I. c. Neither can I. b. So can I. d. So am I.

41 Post Test แบบทดสอบหลังเรียน
5. Choose the ask question for the following answer : I’m going to buy it today. a. When are you going to buy a pair of gloves? b. Where are you going to buy a pair of gloves? c. Who is going to buy a pair of gloves? d. What are you going to buy?

42 More Learning Practice

43 Which picture is an accessory?
b c Activity 1

44 Which picture is the casual wear?
b c Activity 1

45 Activity 2 What is she wearing ? a. T-shirt, skirt and.
b. Dress and shoes. shoes

46 Activity 2 What is she wearing ? a. Dress, scarf and boots.
b. Dress and shoes.

47 Activity 2 What is she wearing ? a. T-shirt and shoes.
b. T-shirt, jeans and shoes.

48


ดาวน์โหลด ppt Teenage Favorites.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google