งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Unit 4 : Job Application Letter

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Unit 4 : Job Application Letter"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Unit 4 : Job Application Letter

2 จดหมายสมัครงาน (Letter of Application for Employment / Job Application Letter)
จดหมายสมัครงาน โดยปกติแล้วจะแนบไปกับใบประวัติย่อ (Resume) ส่วนใหญ่จดหมายสมัครงานจะมีลักษณะเหมือนคำกล่าวนำ เช่น ผู้สมัครต้องการสมัครตำแหน่งใด และทราบข่าวการรับสมัครงานจากที่ไหน เป็นต้น แบบฟอร์มในการเขียนจดหมายสมัครงาน ได้แก่ คำขึ้นต้น: Dear Sir, Dear Khun…… , To whom it may concern เป็นต้น บอกแหล่งที่มา: I have seen your advertisement in แหล่งที่มา (นสพ./เว็บไซต์) on วันที่โฆษณาลง for a position of ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร เช่น I have seen your advertisement for a position of Sales and Marketing staff in The Nation newspaper on April 30, 2010. I have seen your advertisement for a position of Accounting Manager in jobtopgun.com on March 13, 2010. ระบุสิ่งที่แนบมาด้วย: I am enclosing my resume, a recent photograph and transcripts.

3 แบบฟอร์มในการเขียนจดหมายสมัครงาน (ต่อ)
4. ระบุเกี่ยวกับการศึกษา: I have just graduated from สถาบันการศึกษา and have a degree in สาขาที่เรียน เช่น I have just graduated from Ratchaphruek College and have a degree in Accounting. I have just graduated from Phuket Technology School and have a diploma in Hotel and Tourism Management. ระบุว่าตัวเองมีความเหมาะสมกับตำแหน่งที่สมัคร: I think my education and experiences will suit your position available. คำลงท้าย: Yours sincerely, Sincerely yours, Yours faithfully, Faithfully yours

4 Example 1 : Job Application Letter
60/58 Chaofa Road, Vichit, Muang, Phuket 83000 13th November 2010 To whom it may concern, I am writing to apply for the position of Media Relations Manager. I have just graduated from Ratchaphruek College with significant experience in accounting. I have attached my resume and transcripts for your consideration. I am excited about the opportunity to join your organization as it is the famous company. I am happy to provide you any addition information you need. And if you have any inquiries please feel free to contact me at I look forward to hearing from you. Sincerely yours, Manop Sangkrajang

5 Example 2 : Job Application Letter
60/58 Chaofa Road, Vichit, Muang, Phuket 83000 13th November 2010 To whom it may concern, I have applied for the position of Media Relations Manager in which I read your advertisement in The Nation newspaper on October 28, 2010. I have enclosed my resume, the details of my education, experience, and training for your consideration. I am free to attend an interview at any time to suit you. I look forward to meeting you. Sincerely yours, Manop Sangkrajang (Manop Sangkrajang)

6 Exercise: Write your own Resume.
Write an employment application letter by choosing one of positions on an advertisement below. General Motor Thailand Company Limited Sales Representative 3. Chief Accountant Thai, over 25 yrs old • Thai, Male/Female Background in sales and marketing • Accounting graduated Experience is advantaged • Computer & English skills is required English speaking and writing • Experience is advantaged Engineer Supervisor Thai, Male, yrs old Engineer graduated Experience is the must Can travel upcountry Contact: Human Resources Division


ดาวน์โหลด ppt Unit 4 : Job Application Letter

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google