งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สงกรานต์ ๒๕๕๗. ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ  จะร่วมสร้างวัฒนธรรมความ ปลอดภัยกันอย่างไร  จะทำสงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สงกรานต์ ๒๕๕๗. ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ  จะร่วมสร้างวัฒนธรรมความ ปลอดภัยกันอย่างไร  จะทำสงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สงกรานต์ ๒๕๕๗

2 ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ  จะร่วมสร้างวัฒนธรรมความ ปลอดภัยกันอย่างไร  จะทำสงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ ได้อย่างไร  นโยบาย, ข้อสั่งการ จาก ศูนย์อำนวยการความ ปลอดภัยทางถนน ( ศปถ.)  การดำเนินงานของ 5 เสาหลัก, มาตรการ 5 E, 3 ม 2 ข 1 ร  กิจกรรมการดำเนินงานของหน่วยงาน องค์กร ทั้ง ภาครัฐและเอกชน  นโยบาย, ข้อสั่งการ จาก ศูนย์อำนวยการความ ปลอดภัยทางถนน ( ศปถ.)  การดำเนินงานของ 5 เสาหลัก, มาตรการ 5 E, 3 ม 2 ข 1 ร  กิจกรรมการดำเนินงานของหน่วยงาน องค์กร ทั้ง ภาครัฐและเอกชน

3

4 โซนนิ่ง เล่นน้ำเป็นที่เป็นทาง – กำหนดพื้นที่ ( เล่นน้ำ, จอดรถ, กิน, เที่ยว ฯลฯ ) – กำหนดนโยบาย ( ประกาศ, คำสั่ง, ป้าย, ประชาสัมพันธ์ ) – จัดกลไกกำกับดูแล ( คณะทำงาน, อาสาสมัคร, เจ้าพนักงาน ฯลฯ ) สงกรานต์ปลอดเหล้า – ห้ามขาย / ห้ามดื่ม ( บริเวณงาน, ร้านค้า, สถานี บริการน้ำมัน, ที่สาธารณะ ) – เฝ้าระวังการละเมิดกฎหมาย ( ขายเหล้าให้เด็ก - คน เมา, ดื่มบนรถ )

5 ไม่นั่งนิ่ง ลุกออกจากเต้นท์ – ออกสำรวจและแก้ไข จุดเสี่ยง, พฤติกรรมเสี่ยง, ร้านค้า, จุดเล่นน้ำ ลุกจากเก้าอี้ – ออกติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ ( ร่วมคิดร่วมทำ แก้ไขปัญหาอุปสรรคให้กำลังใจคนทำงาน ) สร้างการมีส่วนร่วมฯ – รณรงค์สร้างความเข้าใจ – หลีกเลี่ยงการใช้มอเตอร์ไซด์

6 ไม่ดูดาย เล่นน้ำกันอย่างปลอดภัย  แต่งกายเหมาะสม  งดสาดน้ำรุนแรง, งดสาดน้ำมอเตอร์ไซด์  ไม่เล่นแป้ง, ไม่ลามก อนาจาร ครอบครัวห่วงใยดูแล – กินข้าวล้อมวง, รดน้ำดำ หัว ท้องถิ่น, ชุมชนร่วมใจ – สืบสานประเพณี, คิดดี ทำดีมีรางวัล ราษฎร์รัฐหนุนเสริม – ความช่วยเหลือ, ข้อมูล วิชาการ, คำแนะนำ สื่อมวลชนขยายผลขยายพื้นที่ - ทำดีต้อง เชียร์ ทำเสียต้องตักเตือน

7 มาตรการดำเนินงานด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สถานการณ์ระดับพื้นที่ทั่วประเทศ นโยบาย, ข้อ สั่งการ หน่วยงาน, องค์กรทั้ง ภาครัฐเอกชน เครือข่าย สื่อมวลชน การดำเนินงานระดับ พื้นที่ - กิจกรรมรณรงค์ - การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ กลไกดำเนินงาน ระดับพื้นที่ - จุดตรวจ - จุดบริการ

8 ศูนย์สื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อความ ปลอดภัย ( ศสป.) เครือข่าย สื่อมวลชน ภาคีเครือข่าย แนวร่วม สื่อสิ่งพิมพ์, วิทยุ, ทีวี Website, Facebook, Twitter เครือข่าย เยาวชน อาสาสมัคร ศปถ. - สถิติ, ข้อมูล, รายงาน, นโยบาย, ข้อ สั่งการ วิเครา ะห์ ข้อมูล คัดเลื อก ประเด็ น เนื้อห า แปลง เนื้อหา เพื่อ การ สื่อสาร เผยแพ ร่ ประชา สัมพันธ์

9 สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาค แห่งประเทศไทย ความเป็นเอกภาพ ขององค์กร การยอมรับใน กลุ่ม ความมั่นคงของ สมาชิก รายได้ของ สมาชิก กิจกรรมเพื่อสังคม การยอมรับในสังคม การมีส่วนร่วมในการ พัฒนาประเทศ การร่วมแก้ไขปัญหา สังคม

10 ข้อเสนอต่อการดำเนินงานของ สนพท. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ ขององค์กร ประชุมสามัญ ประชุมวิสามัญ การศึกษาดูงาน การประกวด, แข่งขัน, สร้าง แรงจูงใจ การระดมทุน การศึกษาวิจัย กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม เกาะติดสถานการณ์ วิเคราะห์ ลงลึกให้ถึงปัญหา สาเหตุ คัดเลือกประเด็น จัดกลไก ขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ ติดตามประเมินผล ขยายพื้นที่, ขยายผลงานให้ ครอบคลุมอย่างมี ประสิทธิภาพ


ดาวน์โหลด ppt สงกรานต์ ๒๕๕๗. ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ  จะร่วมสร้างวัฒนธรรมความ ปลอดภัยกันอย่างไร  จะทำสงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google