งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวิชา เทคโนโลยี สารสนเทศ 4/3 เรื่อง INPUT และ OUTPUT จัดทำโดย นาย ชาญชัย ศรีน้อย เลขที่ 3 นาย ณัฐดนัย จันทมาศ เลขที่ 4 นาย อุดมศักดิ์ เกื้อนะ เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวิชา เทคโนโลยี สารสนเทศ 4/3 เรื่อง INPUT และ OUTPUT จัดทำโดย นาย ชาญชัย ศรีน้อย เลขที่ 3 นาย ณัฐดนัย จันทมาศ เลขที่ 4 นาย อุดมศักดิ์ เกื้อนะ เลขที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานวิชา เทคโนโลยี สารสนเทศ 4/3 เรื่อง INPUT และ OUTPUT จัดทำโดย นาย ชาญชัย ศรีน้อย เลขที่ 3 นาย ณัฐดนัย จันทมาศ เลขที่ 4 นาย อุดมศักดิ์ เกื้อนะ เลขที่ 7 นาย ธนภัทร เลิศปาน เลขที่ 11

2 INPUT ความหมายของอินพุต (Input) อินพุต หมายถึง ข้อมูลต่าง ๆ หรือโปรแกรมคำสั่งที่ ป้อนเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมการ ประมวลผลต่อไป ความหมายของอุปกรณ์อินพุต (Input Device) อุปกรณ์อินพุต หมายถึงอุปกรณ์ใด ๆ ที่สามารถอินพุตข้อมูล โปรแกรม หรือคำสั่งต่าง ๆ ส่งไปยังคอมพิวเตอร์ได้ ซึ่งการพิจารณา เลือกใช้อุปกรณ์อินพุตขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้ งานและความเหมาะสมเป็นสำคัญ

3 1. แป้นพิมพ์ (KEYBOARD) เป็นอุปกรณ์อินพุต ชนิดแรกที่ใช้กับคอมพิวเตอร์และถือเป็นอินพุตหลัก ของอุปกรณ์ประเภท ตัวอักษร ตัวเลข และ สัญลักษณ์ต่าง ๆ ซึ่งในปัจจุบันแป้นพิมพ์ได้เพิ่มปุ่ม ขึ้นเพื่อความสะดวกในการใช้งาน เช่น ปุ่มคีย์ลูกศร ปุ่มคีย์ลัด และฟังก์ชันต่าง ๆ

4 2. เมาส์ (MOUSE) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับชี้ ตำแหน่ง ซึ่งใช้ในการควบคุม และเคลื่อนย้าย ตำแหน่งบนจอภาพ รวมทั้งการเลือกข้อมูล รูปแบบของเมาส์ จะมีปุ่มเพื่อใช้คลิก 2 ปุ่ม คือ ปุ่ม ซ้ายและปุ่มขวา เมาส์บางประเภทจะมีลูกล้ออยู่ ระหว่างปุ่มซ้ายและปุ่มขวา ลูกล้อนี้สามารถเลื่อนขึ้น ลงได้ ทำให้สะดวกในการเลื่อนอ่านข้อมูลในกรณีที่ มีข้อมูลมากกว่าหนึ่งหน้าจอภาพ

5 OUTPUT ความหมายของเอาต์พุต (Output) เอาต์พุต หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้โดยทั่ง ๆ ไปคอมพิวเตอร์จะนำข้อมูลที่อินพุตเข้ามาทำการ ประมวลผลเป็นเอาต์พุต ซึ่งเอาต์พุตแบ่งตาม ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และความต้องการของผู้ใช้ ออกเป็น 2 รูปแบด้วยกัน คือ 1. ซอฟแวร์ก๊อปปี้ (Soft Copy) เป็นเอาต์พุตที่ แสดงในลักษณะชั่วคราว ไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในวัย ข้างหน้าได้ ตัวอย่างเช่น เอาต์พุตแสดงบนจอภาพ 2. ฮาร์ดแวร์ก๊อปปี้ (Hard Copy) เป็นเอาต์พุตที่ แสดงในลักษณะถาวร สามารถเก็บไว้ใช้งานได้ หลายครั้ง ตัวอย่างเช่น เอาต์พุตที่แสดงออกทาง เครื่องพิมพ์ในรูปแบบของเอกสาร ความหมายของอุปกรณ์เอาต์พุต (Output Device) อุปกรณ์เอาต์พุต หมายถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการ แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลประเภทของ อุปกรณ์เอาต์พุต

6 1. จอภาพ (MONITOR) เป็นอุปกรณ์แสดงข้อมูล ผลลัพธ์ (OUTPUT) มีรูปร่างลักษณะคล้าย เครื่องรับโทรทัศน์ สามารถแสดง ผลได้ทั้งตัว หนังสือ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวจะแบ่งได้ เป็น 2 ชนิด คือ 1. จอซีอาร์ที 2. จอแอลซีดี

7 2. ลำโพง (SPEAKER ) ลำโพง หรือสปีคเกอร์ เป็นอุปกรณ์หน่วยสดงผลในรูป ของเสียง เช่น เสียงพูด เสียงดนตรี มีในคอมพิวเตอร์ที่ เป็นระบบสื่อประสมหรือมัลติมีเดีย (MULTIEDIA)


ดาวน์โหลด ppt งานวิชา เทคโนโลยี สารสนเทศ 4/3 เรื่อง INPUT และ OUTPUT จัดทำโดย นาย ชาญชัย ศรีน้อย เลขที่ 3 นาย ณัฐดนัย จันทมาศ เลขที่ 4 นาย อุดมศักดิ์ เกื้อนะ เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google