งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PORTABLE ELECTRONIC DEVICES SECURITY การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในกรณีที่ ใช้อุปกรณ์ที่พกพาได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PORTABLE ELECTRONIC DEVICES SECURITY การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในกรณีที่ ใช้อุปกรณ์ที่พกพาได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 PORTABLE ELECTRONIC DEVICES SECURITY การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในกรณีที่ ใช้อุปกรณ์ที่พกพาได้

3 PORTABLE DEVICES USB(Universal serial bus) thumb drive, CDs Computer Notebook Apple iPhone, iOS and Google Android-based smart phone and tablet Reference DHS Needs to Address Portable Device Security Risks,June 2012

4 SOP การรักษาความปลอดภัย หัวหน้าโครงการ / ผู้ได้รับมอบหมาย เป็นผู้รับผิดชอบ laptop โดยควรมี log book ของการใช้งานไว้ด้วย ไม่ใส่ข้อมูลที่สามารถระบุตัวอาสาสมัครได้ลงใน lap top หรือ external devices หากต้องเก็บข้อมูลไว้ในจะต้อง encrypt และมี password protect, ข้อมูลที่ จัดเก็บก็ต้องมี password และการ encrypt ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ใน Laptop ควรถ่ายโอนลงบน database server ที่สถาบันฯ ตามแนวปฏิบัติในข้อ 5.1.1

5 การเก็บข้อมูล ไม่ควรเก็บข้อมูลที่เป็นความลับของอาสาสมัคร / โครงการวิจัยไว้ในเครื่อง laptop หรืออุปกรณ์พกพาได้ใดๆ เพราะอุปกรณ์เหล่านี้ อาจสูญหายหรือถูก ขโมยไปได้ อีกทั้งยังไม่ควรจัดเก็บไว้ในสถานที่แห่งอื่น นอกจากที่สถาบันฯ หากจำเป็นต้องใช้ laptop ในการจัดเก็บข้อมูล เช่น เก็บข้อมูลภาคสนามใน พื้นที่ต่างๆ มีข้อควรปฏิบัติดังนี้

6 การใช้งานอุปกรณ์พกพาอย่างปลอดภัย 1. ตั้งรหัสผ่านเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต 2. ปิด Feature ของโปรแกรมที่ให้ช่วยจำรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน เพื่อป้องกัน ไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาใช้งาน 3. เปลี่ยนรหัสผ่านที่ใช้งานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นคาดเดา รหัสผ่านได้โดยง่าย 4. update Patch ของ OS หรือโปรแกรม Web Browser หรือโปรแกรมที่ใช้งานใน เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ไขช่องโหว่ของโปรแกรมอยู่เสมอ 5. ติดตั้งโปรแกม Anti Virus และโปรแกรม Anti Spyware และ / หรือโปรแกรม Internet security โปรแกรมอื่น และคอย update การป้องกันให้ทันสมัยอยู่ เสมอ

7 การใช้งานอุปกรณ์พกพาอย่างปลอดภัย 6. ติดตั้งโปรแกรม Personal Firewall เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ถูกโจมตีได้ โดยง่าย 7. ตรวจสอบโปรแกรมที่ดาวน์โหลดมา หรือไฟล์ที่แนบมากับอีเมล ก่อนที่จะเรียก โปรแกรมหรือเปิดไฟล์ที่แนบมา ทุกครั้งด้วยโปรแกรม AntiVirus 8. ติดตั้ง App จาก App Store ที่เชื่อถือได้เท่านั้น ตัวอย่างเช่น a. อุปกรณ์พกพาของบริษัท Apple ให้ติดตั้งผ่าน App Store เท่านั้น b. อุปกรณ์พกพา Android ให้ติดตั้งผ่าน Play Store เท่านั้น c. อุปกรณ์พกพาของบริษัท BlackBerry ให้ติดตั้งผ่าน BlackBerry App World เท่านั้น d. อุปกรณ์พกพาของบริษัท Microsoft ให้ติดตั้งผ่าน Windows Phone Store เท่านั้น

8 การใช้งานอุปกรณ์พกพาอย่างปลอดภัย 9. ไม่ตอบกลับการร้องขอข้อมูลใดๆ หากสงสัยว่าการร้องขอข้อมูลนั้นๆ น่าสงสัย 10. ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับภัยคุกคามทางด้านคอมพิวเตอร์จากบุคคลรอบข้าง หรือจากแหล่งข่าวต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

9 ตั้งรหัสผ่าน Laptop มี password protect (windows) และ authorized access (user mode)

10 ติดตั้งโปรแกรม ANTIVIRUS Microsoft Security Essentials ESET Nod 32

11 ENCRYPT ข้อมูลด้วย SOFTWARE Winzip Winrar

12 ENCRYPT EXTERNAL HARD DRIVE TrueCrypt

13 BITLOCKER

14 ENCRYPT ด้วย MS OFFICE

15 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt PORTABLE ELECTRONIC DEVICES SECURITY การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในกรณีที่ ใช้อุปกรณ์ที่พกพาได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google