งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีตรวจสอบข้อมูล 21 แฟ้ม ก่อนอัพโหลด ด้วยโปรแกรม สปสช. OPPP NHSO 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีตรวจสอบข้อมูล 21 แฟ้ม ก่อนอัพโหลด ด้วยโปรแกรม สปสช. OPPP NHSO 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีตรวจสอบข้อมูล 21 แฟ้ม ก่อนอัพโหลด ด้วยโปรแกรม สปสช. OPPP NHSO 2556

2 1. เปิดโปรแกรม ตรวจสอบ

3 2. กรอกเลขหน่วยบริการ 5 หลัก

4 3. กดบันทึก และ OK

5 4. กดรับทราบเงื่อนไข ……

6 5. เลือกไฟล์นำเข้า

7 6. กด OPEN

8 7. แสดงไฟล์นำเข้า และรายละเอียด ด้านล่าง

9 8. อ่านคำเตือน และ กด OK

10 9. รอการตรวจสอบ

11 10. แสดงรายละเอียดผลการตรวจ พร้อม error

12 11. กดเพื่อส่งออก error

13 12. สร้างโฟลเดอร์จัดเก็บแล้วกด OK

14 13. แสดงสถานะการส่งออกแล้วกด OK

15 14. แสดงรายละเอียดแต่ละแฟ้มที่ ส่งออกมา

16 15. คลิกขวาเพื่อเลือกเปิดด้วย Excel ได้

17 16. แสดงรายละเอียดในแต่ฟิวด์ ของแฟ้มที่ต้องการเพื่อนำเอาไป แก้ไขใน JHCIS ต่อไป

18


ดาวน์โหลด ppt วิธีตรวจสอบข้อมูล 21 แฟ้ม ก่อนอัพโหลด ด้วยโปรแกรม สปสช. OPPP NHSO 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google