งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Rooms and furniture in the house

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Rooms and furniture in the house"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Rooms and furniture in the house

2 Fridge

3 Bed

4 Lamp

5 Sofa = เก้าอี้นวม

6 Fridge= ตู้เย็น

7 Lamp= โคมไฟ

8 Desk= โต๊ะเขียนหนังสือ

9 Bed= เตียงนอน

10 Shower= ฝักบัว

11 Blanket= ผ้าห่ม

12 Bathtub= อ่างอาบน้ำ

13 Television= โทรทัศน์

14 Bin= ถังขยะ

15 Check remembering

16 Blanket= ผ้าห่ม

17 Bed= เตียงนอน

18 Lamp= โคมไฟ

19 Desk= โต๊ะเขียนหนังสือ

20 Bin= ถังขยะ

21 There is…../ There are……. There is = มี (สิ่งเดียว) เอกพจน์
There is = มี (สิ่งเดียว) เอกพจน์ There are= มี (หลายสิ่ง) พหูพจน์

22 ประโยคบอกเล่า (Affirmative)
Ex: - There is a television. - There are two lamps.

23 ประโยคปฏิเสธ (Negative)
Ex: - There is not a television. - There are not two lamps.

24 ประโยคคำถาม (Question)
Ex: - Is there a television? No, there is not. -Are there two lamps? Yes, there are.

25 David: That’ all folks! Goodbye from the camp!
A virtual Tour David: Are you ready Maria? Action! Maria: Hello Mum! Hello Dad! This is the camp. I’m in the reception area now but come with me….this is the kitchen room there is a fridge. David: It’s great fun! Maria: This is bedroom there are two blankets and there is a television. David: That’ all folks! Goodbye from the camp!

26 Exercise Direction: Write a short text. Describe your house. In my house there is a bedroom ………………………………………………………………………………….

27 Conclude the lesson

28 Fridge= ตู้เย็น

29 Sofa = เก้าอี้นวม

30 Television= โทรทัศน์

31 Shower= ฝักบัว

32 Bathtub= อ่างอาบน้ำ

33 There is…../ There are……. There is = มี (สิ่งเดียว) เอกพจน์
There is = มี (สิ่งเดียว) เอกพจน์ There are= มี (หลายสิ่ง) พหูพจน์


ดาวน์โหลด ppt Rooms and furniture in the house

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google