งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Prevention and Health Promotion in Older Adults มัทนา เกษตระทัต 6 พฤศจิกายน 2552 โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Prevention and Health Promotion in Older Adults มัทนา เกษตระทัต 6 พฤศจิกายน 2552 โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Prevention and Health Promotion in Older Adults มัทนา เกษตระทัต 6 พฤศจิกายน 2552 โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

2 ทำไปทำไม เพื่อ สุขภาพ (Health) และ คุณภาพชีวิต (QoL) โดยการทำอะไรบางอย่างเพื่ิอป้องกันหรือ จัดการกับปัจจัยที่มีผลต่อความเจ็บไข้ได้ป่วย (Green & Kreuter, 2005)

3 (Iowa Geriatric Education Centre, 2005)

4 Source: Dr. Chris Wyatt

5

6 (Iowa Geriatric Education Centre, 2005)

7

8 Late Elder Caries (Courtesy: Prof. Michael MacEntee)

9 Prevention in the older dentate patient Brunton and Kay British Dental Journal Vol. 195 (No. 5) 2003

10 Determinants of caries risk Check diet Hx for fermentable carb Check frequency of consumption not confined with mealtimes Amount and nature of plaque Amount and nature of saliva Check Medical Hx (xerostomia, cariogenic medication, cognitive function) (Brunton & Kay, 2003)

11 Determinants of caries risk Socio-economic status e.g. dentally motivated, dental aspiration, caries in family Past disease experience (FMS) Current disease experience (DS) Attendance pattern (regular or pain only) Fluoride and CHX Others e.g. bridge or RPD (Brunton & Kay, 2003)

12 Caries Prevention: High Risk Baseline radiograph Prophylaxis Fluoride vanish over a 3-month period Brushing twice daily with fluoridated toothpaste Rinsing daily for 1 min. w/ 0.05% NaF mouth wash at bedtime Rinse weekly with a CHX solution for 6 wks OHI and diet counseling Recall @ 6mt: repeat radiograph; restore any lesion > middle 1/3 of dentine; if progression detect repeat CHX and F vanish 2-3 times/6 mts Monitor pt 6 monthly until risk falls to mod. or low (Brunton & Kay, 2003)

13 Caries Prevention: Mod. Risk Prophylaxis Fluoride vanish 3-month period Brushing twice daily with fluoridated toothpaste Rinsing daily for 1 min. w/ 0.05% NaF mouth wash at bedtime Monitor lesion size and depth whether new lesion arise at 6-12 monthly intervals until risk moves to low. If lesion progress or new lesion arise increase application of F vanish and give dietary advice. (Brunton & Kay, 2003)

14 Caries Prevention: Low Risk Brushing twice daily with fluoridated toothpaste Review at 12-18 month intervals to check for white spot formation and proximal radiolucencies (Brunton & Kay, 2003)

15 Active root caries - soft lesions (Fejerakov and Kidd, 2003)

16 Arrested after 4 months (brushing w/ fluoride toothpaste only)

17 Inactive

18 Daily plaque removal with fluoride toothpaste Preventive non-operative treatment Active root caries 2 yrs 4 yrs (Fejerakov and Kidd, 2003)

19 Management of dry mouth ยา Pilocarpine ( แต่ในทางปฏิบัติจะไม่ค่อยยุ่งกับทางระบบ จะ เน้นทาง topical มากกว่า ) ดื่มน้ำให้พอเพียง จิบน้ำบ่อยๆ หมากฝรั่งผสม Fluoride, CHX อาหารที่มีกลิ่นและรสชาติดีๆ มีกากเส้นใยเยอะๆ น้ำลายเทียม (Saliva substitute) เช่น Oral balance, Moi-stir ยาทาริมผีปาก (lip lubricant) ที่ละลายได้ในน้ำ เช่น water soluable KY jelly จะไม่ใช้วาสลีนเพราะุถ้าเข้าปอดจะ เป็นอันตราย

20 Oral cancer screening examination is advocated on a regular basis for all older persons. Erickson LErickson L. Dent Clin North Am. 1997 Oct;41(4):727-50. Dent Clin North Am.

21 http://www.cda-adc.ca/jcda/vol- 74/issue-3/index.htmlhttp://www.cda-adc.ca/jcda/vol- 74/issue-3/index.html A special issue on oral cancer in the Journal of Canadian Dental Association (JCDA) was published in April 2008 featuring the guidelines and other informative articles.

22

23 23 DS611/2009

24 Perio? Routine scale and polish for periodontal health in adults Beirne PV, Worthington HV, Clarkson J Tobacco cessation http://tobacco.cochrane.org Diabetes

25 สุขภาพช่องปากสุขภาพโดยรวม จัดการกับปัจจัยเสี่ยงร่วม

26 Guidelines for Oral Health Care for Long-stay Patients Dependent, Dysphagic, Critically and Terminally Ill Patients People with Mental Health Problems People with a Physical Disability http://www.bsdh.org.uk/guidelines.html

27 http://www.healthcare.uiowa.edu/igec/e-learn_lic/dentistry/section04/page01.asp

28 Courtesy of Prof. MacEntee

29

30

31 Iowa Geriatric Education Centre

32 RECALDENT™ (CPP-ACP) MI paste (tooth mousse) for root caries? Casein Phosphopeptide- Amorphous Calcium Phosphate

33 Positioning of the caregiver and the elder

34 Always use disposable gloves when helping a person with mouth care.

35 If the patient can’t swallow, turn the patient on their side to allow fluid to drain from the mouth into a towel or into an emesis bowl Use suction if available

36 Technique for denture removal Desensitizing technique Rescuing

37 Denture cleaning

38 Jane Chalmers Best-practice Geriatric Oral Health Training

39

40

41

42

43

44

45 คุณตา Johnson

46 Intervention ระดับบุคคล ระดับชุมชน

47 แล้วเริ่มยังไงดี How?

48 PRECEDE-PROCEED

49 (Berkowitz and Green, 2007)

50 “Health is seen as a resource for every life, not the objective of living” (1986 Ottawa Charter for Health Promotion) “Health is one quality of life but health is usually means not ends” (Green & Kreuter, 2005)

51 (Berkowitz and Green, 2007)

52 The Variable Lenses of Health Professionals & Lay People ObjectiveIndicators of Health SubjectiveIndicators Professional Layperson (Green & Kreuter, 2005)

53 คุณให้ความสำคัญกับอะไรบ้างในชีวิต สิ่งใดมีค่ากับคุณมาก อะไรบ่งบอกว่าคุณมีคุณภาพชีวิต ที่ดีหรือไม่ดี

54 การรับประทานอาหาร การพักผ่อน การหลับนอน การติดต่อทางสังคม การเป็นพ่อแม่ที่ดี การมีครอบครัวที่อบอุ่น การประกอบอาชีพที่มีรายได้มั่นคง ความรัก สิ่งแวดล้อม การยอมรับตนเอง การเป็นที่ยอมรับของผู้อื่น

55 “People seek health to be more effective, attractive, productive, a better parent, a better lover, live longer, livelier, more independent, comfortable, and respected lives.” (Green & Kreuter, 2005)

56 Acknowledgement: Ms. LeeAnn Donnelly, Registered Dental Hygienist; Drs. Michael MacEntee and Chris Wyatt ELDERS Research Group, University of British Columbia Drs. Ronald Ettinger and Jane Chalmers College of Dentistry, University of Iowa


ดาวน์โหลด ppt Prevention and Health Promotion in Older Adults มัทนา เกษตระทัต 6 พฤศจิกายน 2552 โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google