งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Self-access materials By Self-access Learning Centre, KMUTT Copyright © 2011 Self-access Learning Centre, KMUTT Synonym.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Self-access materials By Self-access Learning Centre, KMUTT Copyright © 2011 Self-access Learning Centre, KMUTT Synonym."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Self-access materials By Self-access Learning Centre, KMUTT Copyright © 2011 Self-access Learning Centre, KMUTT Synonym

2 Synonym คืออะไร ? Synonym คือคำที่มี ความหมายเหมือนกับคำ อีกคำหนึ่ง เช่น คำนาม : courage - bravery คำกริยา : enjoy - love คำคุณศัพท์ : ancient - old Synonym Do you want to improve your vocabulary bank? Try this vocabulary learning strategy No.2! How do I learn synonyms? There are many effective ways to increase your bank of synonyms. For instance, you can find them by yourself through reading. Context creates more meaningful learning. It helps you to remember new vocabulary more easily! What are ‘synonyms’? A synonym is a word with an almost identical or similar meaning to another word. Here are examples of synonyms: Noun: courage - bravery Verb: enjoy – love Adjective: ancient - old ฉันจะเรียนรู้ Synonyms ได้อย่างไร ? การเพิ่มคลัง Synonyms ทำได้ หลายวิธี เช่น โดยการ อ่านด้วยตัวคุณเอง บริบทจากการอ่านช่วย ให้เกิดการเรียนรู้ที่มี ความหมายเ วิธีนี้จะ ช่วยให้คุณจำคำศัพท์ ใหม่ๆได้ง่ายขึ้น การใช้แผ่นบันทึกการ เรียนรู้นี้ ขั้นตอนที่ 1 เลือกสื่อ ทางด้านการอ่านที่คุณ ชอบ เช่น หนังสือพิพม์ นิตยสาร เวปไซด์ คุณไม่ จำเป็นต้องอ่านเนื้อหา ทั้งหมด เพียงอ่านคร่าวๆ ขั้นตอนที่ 2 เมื่อคุณพบ คำที่สนใจและอยาก เรียนรู้เพิ่มเติม ให้ทำ เครื่องหมายไว้ ขั้นตอนที่ 3 คัดลอก ประโยคที่มีคำที่คุณ เลือกลงในแผ่นบันทึก การเรียนรู้ของคุณ หรือ คุณอาจตัดปะก็ได้ ขั้นตอนที่ 4 ใช้ พจนานุกรมประเภทใดก็ ได้รวมทั้งพจนานุกรม ออนไลน์ในการค้นหาคำ เหมือน คำแนะนำ ลองใช้พจนนุกรมหลายๆ ชนิด และสังเกตว่าคำ เหมือนที่นำเสนอเหมือน หรือต่างกันหรือไม่และ อย่างไร ถ้าคุณมีเวลาลองค้นคว้า เพิ่มเติม How to use this learning record Step 1: Choose any kind of reading text e.g. newspapers, magazines, websites you enjoy reading. You don’t need to read the whole text-just skim through it. Step 2: When you find interesting words you would like to learn, mark them. Step 3: Copy the sentences containing the words into your learning record; you can also cut and paste if you wish. Step 4: Use any kind of dictionary including online ones to find other words with the same meaning. Suggestions: Try using many different dictionaries, and observe whether and how the suggested antonyms are different. If you have time, explore them further.

3 See an example of how to use our learning record on the next page. Examples ตัวอย่างการ กรอกแผ่นบันทึก Types of reading text - Source ชนิดของสื่อที่อ่าน - ที่มา Sentences containing the chosen words ประโยคที่มีคำที่เลือกศึกษา Synonyms คำเหมือน article – ‘Reader’s Digest’ magazine Article – online source Ever wondered why there are moments when you seemingly lose control and end up on a shopping spree? spree (n.) = ระยะเวลาแห่งการหาความสุขอย่างเมามัน Synonyms = indulgence We should not judge people from their look. look (n.) = รูปร่างท่าทาง Synonyms = appearance

4 Synonyms Types of reading text - Source ชนิดของสื่อที่อ่าน - ที่มา Sentences containing the chosen words ประโยคที่มีคำที่เลือกศึกษา Synonyms คำเหมือน Working period: Starting … …/......./...... Ending… …/… …/… …

5


ดาวน์โหลด ppt Self-access materials By Self-access Learning Centre, KMUTT Copyright © 2011 Self-access Learning Centre, KMUTT Synonym.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google