งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มองพัฒนาการเศรษฐกิจไทยผ่านกรอบ Daron Acemoglu ธานี ชัยวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานสัมมนา “ เศรษฐศาสตร์สามกรอบ : มองเศรษฐกิจการเมืองไทยผ่านแนวคิดเศรษฐศาสตร์สามสำนัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มองพัฒนาการเศรษฐกิจไทยผ่านกรอบ Daron Acemoglu ธานี ชัยวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานสัมมนา “ เศรษฐศาสตร์สามกรอบ : มองเศรษฐกิจการเมืองไทยผ่านแนวคิดเศรษฐศาสตร์สามสำนัก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มองพัฒนาการเศรษฐกิจไทยผ่านกรอบ Daron Acemoglu ธานี ชัยวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานสัมมนา “ เศรษฐศาสตร์สามกรอบ : มองเศรษฐกิจการเมืองไทยผ่านแนวคิดเศรษฐศาสตร์สามสำนัก ” วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 13:30-16:00 น. ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

2 2 # เรามาถึงจุดนี้ได้ยังไง Political Instability  Government Instability Middle Income Trap คำถามที่ต้อง ตอบ Policy Discontinuity

3 3 โครงร่างการ นำเสนอ 1.Introduction 2.Assumption 3.Explanation 4.Extension 5.Implication

4 4 Introduction ขอบเขตการวิเคราะห์ของ Acemoglu อยู่ตรงไหนของเศรษฐศาสตร์สถาบัน ?

5 5 Institutional Economic Framework Geography Culture Politics Political MACRO-economics Political MICRO-economics Political System = Allocation of Power Resources Economic System = Allocation of Economic Resources

6 6 political system allocates “de jure” power + “de facto” power inequality by nature, still inequality in society equality by nature, but inequality in society political system allocates “de jure” power + “de facto” power inequality by nature, but equality in society equality by nature, still equality in society = inclusive institutions Why Nations Fail

7 7 political system allocates “de jure” power + “de facto” power inequality by nature, but equality in society equality by nature, still equality in society Democracy is defined as all individuals can vote, and their voting influences which social choices and policies are adopted.

8 8 Assumption in a simple model

9 9 Fundamental Assumptions 1.economic-based: economic incentives on political outcomes 2.conflict: different groups have opposing interests over political outcomes == political institutions 3.political institutions play a central role of solving conflict

10 10 Some Model Assumptions 1.rationality: individuals have well-defined preferences over outcomes or the consequences of their actions 2.unique policy instrument: income tax rate 3.balanced budget under bureaucratic cost: 4.two-class society:

11 11 Explanation in a simple model

12 12 Voter’s Decision Making

13 13 poorrich 13 the poor prefers high tax rate (= high transfer) the rich prefers low tax rate (= low transfer)

14 Under Full Democracy The poor is majority >> The poor sets tax rate for the whole society. If inequality exists (y p > Transfer r,  p >>  r.  p is set for the whole society, not  r. Conflict between rich and poor exists. Under full democracy: no conflict iff no inequality

15 15 Under Full Autocracy Elites control de jure power, and citizens can exercise de facto power. Elites set tax rate Citizens can make revolution (R); under revolution constraint.

16

17 17 Under Full Democracy Citizens control de jure power, and citizens can exercise de facto power. Citizens set tax rate Elites can make coup (C); under coup constraint.

18

19 19

20 20 Democratization Start with Nondemocratic Regime with Inequality

21 21 Democratization Start with Nondemocratic Regime with Inequality

22 22 Democratization Start with Nondemocratic Regime with Inequality

23 23 Democratization Start with Nondemocratic Regime with Inequality

24 24 Explanation a case of Thailand

25 25 Democratization Start with Nondemocratic Regime with Inequality

26 26 Democratization The rich must choose democratic path.

27 27 Democratization Tax rate under democracy is too high for the rich.

28 28 Democratization Political instability (vicious cycle) path of Thailand

29 29 Some Extensions specific for Thai society

30 30 Role of Middle Class Middle class can be either leader of the poor or buffer of the rich.

31 31 Ideological Bias People have some biases over some political parties. no convergence, conflict persists

32 32 Implication for the future of Thailand

33 33 2. Only way to reduce conflict is to reduce inequality. If inequality exists, conflict exists. 3. Effective way to reduce inequality (to reduce conflict) is on pre-tax income, not post-tax income. 1. Under inequality, political market and economic market cannot be in equilibrium at the same time, always.

34 34 4. Bureaucratic cost, including corruption, not only decreases efficiency, but also increases conflict. 5. Almost full democracy is better to reduce conflict in society with high inequality, and near democracy is better than near autocracy. >> in the aspect of INCLUSIVENESS 6. Inclusion of Middle Class and the poor and creating political arena are important for democratization.

35 35 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt มองพัฒนาการเศรษฐกิจไทยผ่านกรอบ Daron Acemoglu ธานี ชัยวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานสัมมนา “ เศรษฐศาสตร์สามกรอบ : มองเศรษฐกิจการเมืองไทยผ่านแนวคิดเศรษฐศาสตร์สามสำนัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google