งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ACOUSTICA MP3 AUDIO MIXER

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ACOUSTICA MP3 AUDIO MIXER"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ACOUSTICA MP3 AUDIO MIXER

2 ACOUSTICA MP3 AUDIO MIXER
โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อเพลงนามสกุลmp3 หรือWAV โดยเฉพาะ ทั้งนี้รวมไปถึงการเพิ่มหรือลดระดับเสียงเป็นช่วงๆของเพลง โปรแกรมนี้ยังสามารถอัดเสียงลงไปแล้วนำมาตัดต่อได้ด้วย โดยเสียงที่ถูกอัดจะบันทึกเสียงในนามสกุลWAV โปรแกรมนี้ใช้งานได้อย่างง่ายดาย เหมือนการตัดแปะเพลงให้เป็นอย่างที่เราต้องการ

3 ACOUSTICA MP3 AUDIO MIXER
เหตุผลที่สนใจ เป็นโปรแกรมที่นำมาใช้ในการตัดต่อเพลงmp3อย่างเป็นอิสระตามที่เราต้องการ ประเภทของซอฟท์แวร์ ซอพท์แวร์ลิขสิทธิ์ เวบไซท์

4 ACOUSTICA MP3 AUDIO MIXER
ตัวอย่างลักษณะโปรแกรม


ดาวน์โหลด ppt ACOUSTICA MP3 AUDIO MIXER

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google