งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ACOUSTICA MP3 AUDIO MIXER. โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อเพลง นามสกุลmp3 หรือWAV โดยเฉพาะ ทั้งนี้รวมไปถึง การเพิ่มหรือลดระดับเสียงเป็นช่วงๆของเพลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ACOUSTICA MP3 AUDIO MIXER. โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อเพลง นามสกุลmp3 หรือWAV โดยเฉพาะ ทั้งนี้รวมไปถึง การเพิ่มหรือลดระดับเสียงเป็นช่วงๆของเพลง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ACOUSTICA MP3 AUDIO MIXER

2 โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อเพลง นามสกุลmp3 หรือWAV โดยเฉพาะ ทั้งนี้รวมไปถึง การเพิ่มหรือลดระดับเสียงเป็นช่วงๆของเพลง โปรแกรมนี้ยังสามารถอัดเสียงลงไปแล้วนำมาตัดต่อได้ ด้วย โดยเสียงที่ถูกอัดจะบันทึกเสียงในนามสกุลWAV โปรแกรมนี้ใช้งานได้อย่างง่ายดาย เหมือนการตัด แปะเพลงให้เป็นอย่างที่เราต้องการ ACOUSTICA MP3 AUDIO MIXER

3 เหตุผลที่สนใจ เป็นโปรแกรมที่นำมาใช้ในการตัดต่อเพลงmp3อย่างเป็นอิสระ ตามที่เราต้องการ ประเภทของซอฟท์แวร์ ซอพท์แวร์ลิขสิทธิ์ เวบไซท์ www.acoustica.com/mp3-audiomixer/index.htm ACOUSTICA MP3 AUDIO MIXER

4 ตัวอย่างลักษณะโปรแกรม ACOUSTICA MP3 AUDIO MIXER


ดาวน์โหลด ppt ACOUSTICA MP3 AUDIO MIXER. โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อเพลง นามสกุลmp3 หรือWAV โดยเฉพาะ ทั้งนี้รวมไปถึง การเพิ่มหรือลดระดับเสียงเป็นช่วงๆของเพลง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google