งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

DE STIJL. De Stijl หรือ ‘The Style’ ในภาษาดัทช์ เรียกอีกอย่างว่า Neoplasticism เป็นการ เคลื่อนไหวของเหล่าศิลปินในการรวม กลุ่มกันเพื่อสร้างงานเกี่ยวกับศิลปะใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "DE STIJL. De Stijl หรือ ‘The Style’ ในภาษาดัทช์ เรียกอีกอย่างว่า Neoplasticism เป็นการ เคลื่อนไหวของเหล่าศิลปินในการรวม กลุ่มกันเพื่อสร้างงานเกี่ยวกับศิลปะใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 DE STIJL

2 De Stijl หรือ ‘The Style’ ในภาษาดัทช์ เรียกอีกอย่างว่า Neoplasticism เป็นการ เคลื่อนไหวของเหล่าศิลปินในการรวม กลุ่มกันเพื่อสร้างงานเกี่ยวกับศิลปะใน เนเธอร์แลนด์ ซึ่งมีทั้งศิลปิน จิตรกร ประติมากร และสถาปนิกหัวก้าวหน้า ทั้งหลายเป็นสมาชิกในกลุ่ม De Stijl จึงไม่ใช่ลัทธิ หรือโรงเรียน สอนศิลปะอย่าง Bauhaus นอกจากนี้ De Stijl ยังเป็นชื่อเรียก นิตยสารของศิลปิน,นักเขียน และ นัก ออกแบบชาวดัทช์ อย่าง Theo Van Doesburg จึงนับว่าเขาเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่ม De Stijl ซึ่งวารสารนี้ก็ได้ตีพิมพ์ออกมา ควบคู่ไปกับการทำโครงการศิลปะ นี้ De Stijl คือ...

3 กำเนิด De Stijl (1916-1931) ในช่วงต้นศตวรรษที่ยี่สิบได้เกิดกระแสการเคลื่อนไหวของศิลปะแนวใหม่ รวมทั้ง impressionism ที่ทำให้เกิดแนวคิดใหม่ๆในการวาดภาพ และลัทธิ Cubism ที่ล้วน ส่งผลกระทบต่อวงการศิลปะของโลก ในเนเธอร์แลนด์ก็ได้รับอิทธิพลนี้จึงเกิดความ สนใจในศิลปะแนวใหม่นี้ ในระหว่างนั้นได้เกิดสงครามโลกครึ่งที่หนึ่ง (1914-1918) ชาวเนเธอแลนด์จึงไม่ได้ รับอนุญาตในออกนอกประเทศ จึงทำให้เกิดการตัดขาดจากโลกศิลปะภายนอก Theo Van Doesburg จึงได้รวมกลุ่มศิลปินชาวดัทช์เพื่อจัดทำนิตยสารและริเริ่ม โครงการศิลปะแนวใหม่ในเนเธอร์แลนด์ มีชื่อว่า De Stijl

4 De Stijl 1915-1920 ในช่วงแรกนั้น Van Doesburg ได้พบปะกับเหล่าศิลปินต่างๆเพื่อรวบรวมแนวคิด สร้างสรรค์วารสารและงานศิลปะแนวใหม่ เขาได้พบกับ Piet Mondrian, Bart van der Leck, M.H.J. Schoenmaekers, J.J.P. Oud, Vilmos Huszàr, Anthony Kok, Gerrit Rietveld นอกจากนี้กลุ่ม De Stijl ยังได้รับอิทธิพลทางด้านงานสถาปัตยกรรมจาก Berlage และ Frank Lloyd Wright ลักษณะแนวคิดของงานในช่วงนี้จะเป็นการใช้องค์ประกอบที่มีความง่าย ใช้สีแม่สีทั้ง สามสี ใช้เส้นตรงแนวตั้งและแนวนอน ซึ่งส่วนมากเป็นอิทธิพลจากงานจิตกรรมของ Mondrain หลังสงครามโลกครั้งที่1 De Stijl ก้าวหน้าที่สุดในยุโรป มีอิทธิพลอย่างยิ่งกับ สถาปนิกในประเทศต่างๆ จนในที่สุดกระบวนการ De Stijl กลายเป็นกระบวนการ ระดับนานาชาติ หรือ International Style “รูปแบบสถาปัตยกรรมสากล”

5 De Stijl หลังจาก 1920 หลังจากปี 1920 De Stijl ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยได้รับอิทธิพลจาก Malevich และ Russian Constructivism โดย Van Doesburg ได้มีแนวคิดใหม่ถึง ความเป็นองค์ประกอบที่ง่ายๆ และการใช้เส้นทแยงมุม แทนเส้นตรงแนวตั้งและ แนวนอน ซึ่งแนวคิดนี้ไม่เป็นที่ยอมรับของสมาชิกกลุ่มบางคนอย่าง Mondrain จึง ทำให้เขาได้ออกจากกลุ่มไป ต่อจากนั้นกลุ่ม De Stijl ก็ได้มีสมาชิกใหม่ๆเข้ามา และมีการเชื่อมโยงกับ Bauhaus จนถึงปัจจุบัน De Stijl ก็ยังคงมีอิทธิพลต่อวงการศิลปะและสถาปัตยกรรมของโลก โดยศิลปะชนิดนี้ได้กระจัดกระจายไปยังแวดวงการวางผังเมือง, วิจิตรศิลป์, ประยุกต์ ศิลป์ และปรัชญา

6 Time Line

7 ลักษณะของ De Stijl De Stijl เป็นการลดรูปร่างและจำนวนสีในงานออกแบบ เลือกใช้เพียงสีพื้นฐาน, เส้นตรง, และสี่เหลี่ยม มีการใช้เส้นแนวตั้งและแนวนอนไขว้กันไปมา ใช้แม่สี(แดง เหลือง น้ำเงิน) และสีขาว-ดำในการตกแต่งภาพ หลีกเลี่ยงความสมมาตรโดยองค์ประกอบ แต่รักษาความสมดุลโดยภาพรวม เน้นความเป็นศิลปะที่บริสุทธิ์ ไม่มีอิทธิพลจากลัทธิใดใดมาเจือปน ไม่มีอารมณ์ หรือ ความหมายอื่นใดแฝงอยู่ De Stijl เน้นความเป็นระเบียบของโครงสร้างที่ก่อให้เกิดสัจจะของประโยชน์ใช้สอยที่ เกิดขึ้นจริง และไม่นิยมการประดับประดาตกแต่ง De Stijl อยู่ในงานออกแบบพื้นที่ใช้สอยของบ้านหรืออาคาร (living space) มากขึ้น De Stijl มีอิทธพลต่องานออกแบบแนว bauhaus ในตอนหลัง De Stijl ได้มีการประยุกต์โดยใช้กับงานศิลปะในหลายๆแขนง มีการใช้สี ขั้นที่สองร่วมด้วย ใช้สื่อผสมต่างๆในการสร้างสรรค์งานใหม่ๆ “LESS IS MORE”

8 บุคคลสำคัญในกลุ่ม De Stijl Theo van Doesburg Piet Mondrian Vilmos Huszár Bart van der LeckGerrit Rietveld Robert van 't Hoff Jacobus Johannes Pieter Oud

9 Theo van Doesburg ชาวDutch เกิดเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม คศ.1931 เป็นทั้งจิตรกร นักเขียน กวี และสถาปนิก โดยเป็นที่รู้จักในนามของ ผู้นำกลุ่ม De Stijl

10

11

12 Piet Mondrian Vilmos Huszár เกิดปี1884 เป็นจิตรกร และดีไซเนอร์ชาว Hungarian เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในวงการ ศิลปะสมัยใหม่ โดยคิดค้นการวาดภาพที่ใช้ เส้นสีดำที่วาดเป็นเส้นตรงลักษณะคล้าย กับตาราง และ จะเติมสีลงไปในช่องตาราง นั้นด้วยแม่สีเรียกว่า “De Stijl” หรือ The Style ในภาษาอังกฤษ “ผมต้องใช้ เวลานานเป็นอาทิตย์ กว่าจะตัดสินใจได้ว่า ควรลากเส้นแต่ละเส้นที่ตำแหน่งใดเพื่อให้ ภาพดูสวยที่สุด” Pieter Cornelis Mondrian

13 ภาพวาดบนผืนผ้าใบที่ มีเส้นสีดำตัดเส้นเป็น กรอบรูปทรงสีเหลี่ยม ซึ่งมีทั้งสีแดง สีเหลือง และ สีน้ำเงินนี้ เป็น รูปแบบงานศิลปะ สมัยใหม่ที่ทำให้ Pieter Cornelis (Piet) Mondriaan(ที่ ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น Mondrian)โด่งดังข้าม ศตวรรษตั้งสมัยที่เขามี ชีวิตอยู่ใน ช่วงปีค.ศ. 1872-1944 จนมาถึง ปัจจุบันนี้

14  Piet Mondrian : Composition ใน Yellow, Blue, จิตรกรรมของมอนเดรียน ประกอบด้วยระนาบของสีน้ำเงิน แดงและเหลือง โดยเพิ่มเติม shadesต่างๆของสีขาวทั้งหมด อยู่ ภายในขอบข่ายของผืนผ้าใบ เสมือนการค้นคว้าที่บริสุทธิ์ ในเรื่อง ของที่ว่าง และความสัมพันธ์ระหว่าง slabsของสีเหล่านี้ ตลอดจนเมื่อ slabsเหล่านี้ สวมสอดซึ่งกันและกัน หรือแยกหลุดจากกัน

15 Bart van der Leck เกิดวันที่ 26 พฤษจิกายน คศ.1876 เป็นจิตรกร ดีไซเนอร์ และนักเซรามิก ชาวDutch ซึ่งร่วมกลุ่มกับ Theo van Doesburg และ Piet Mondrian ในDe Stijl

16

17 Gerrit Rietveld เป็นนักออกแบบฟอนิเจอร์และสถาปนิกชาวDutch เกิดวันที่24 มิถุนายน คศ.1888 เป็นหนึ่งในสมาชิกDe Stijlที่มีผลงานโด่ดัง เช่นRed and Blue Chair และ Rietveld Schröder House ซึ่งUNESCOจัดให้เป็นมรดกโลก

18 Gerrit Rietveld, Schroder House. Utecht, 1924

19

20 Robert van 't Hoff เกิดวันที่ 5 พฤศจิกายน คศ.1979 เป็นทั้งสถาปนิก และนักออกแบบ ฟอนิเจอร์ชาวDutch ผลงานที่สร้าง ชื่อให้เขาคือVilla Henny ด้วย ลักษณะของearliest modernist และReinforced concrete นอกจากนี้เขายังเป็นหนึ่งในสมาชิก กลุ่มDe Stijlด้วย

21  Henny House, Robert van't Hoff, Utrecht  Banister post, Robert van't Hoff Plan Front

22 Robert van 't Hoff, Mr. Augustus John’s House, 1912. Collectie NAi,

23 Jacobus Johannes Pieter Oud หรือที่รู้จักกันในชื่อ J.J.P. Oudเป็น สถาปนิกหนุ่มชาวDutch เป็นหนึ่งในกลุ่มDe Stijl ที่มีชื่อเสียง

24 Weissenhof Estate housing, JJP Oud, Stuttgart Café de Unie, JJP Oud, Rotterdam

25 Melbourne Architecture 1930 - 1950

26 De Stijl Journal เป็นนิตยสารที่จัดทำโดยกลุ่ม De Stijl เพื่อเผยแพร่และผลักดัน แนวคิดศิลปะแนวใหม่

27 De Stijl Furniture Red and Blue Chair, Gerrit Rietveld Rietveld Joint ออกแบบโดย Gerrit Rietveld (ปี 1918) แรกเริ่มของไอเดียในการผลิต Red and Blue Chair นั้น แกร์ริต รีทเฟลด์เขาคิดว่า มันจะเป็นสิ่งที่ช่วยสะท้อนประวัติศาสตร์ทางด้านสถาปัตยกรรมในยุคผ่าน ๆ มา ด้วย รูปทรงที่แปลกตาแต่ดูเรียบง่ายจึงไม่น่าแปลกที่เก้าอี้ตัวนี้ได้รับการยกย่องให้เป็น “สัญลักษณ์ของงานในยุคศตวรรษที่ 20”

28 แนวคิดจากศตวรรษก่อน - 20 ดัตช์สไตล์ minimalist De Stijl, Piet Mondrian ปรากฏในแบบร่วมสมัย ตู้หนังสือบล็อกสีแบบใหม่โดย Arik Levy และระบบหน่วย Pescarollo ของผนัง

29 โต๊ะกาแฟ glascade แรงบันดาลใจจากสไตล์ de stijl และแพ็คไป อย่างเรียบร้อย ลงใน กระเป๋าเดินทางขนาด กลางได้

30 De Stijl Architecture งานสถาปัตยกรรมในช่วง De stijl ส่วนใหญ่จะเป็นเพียงแค่ ภาพสเก็ตช์ แบบจำลอง และ โครงการที่ไม่ได้สร้างจริง จะ มีที่ได้สร้างจริงน้อยมาก เนื่องจากสมัยนั้นเศรษฐกิจ ตกต่ำจากภาวะหลัง สงครามโลกครั้งที่ 1 ลักษณะ แนวคิดของงานจะเป็นการใช้ องค์ประกอบที่มีความง่าย ลด รูปร่างและจำนวนสีในงาน ออกแบบ เลือกใช้เพียงสี พื้นฐาน, เส้นตรง, และ สี่เหลี่ยม มีการใช้เส้นแนวตั้ง และแนวนอนไขว้กันไปมา ใช้ แม่สี(แดง เหลือง น้ำเงิน) และสีขาว-ดำในการตกแต่ง ภาพ

31 1924 1917 De Vonk vacation hostel, J.J.P. Oud + Van Doesburg,Noordwijker hout Henny House,Robert van’t Hoff Architecture Time Line Melbourne Architecture 1930 - 1950 Worker's Housing Oud,Hook of Holland, 1927 1916 Café de Unie, JJP Oud, Rotterdam,1924

32 The Henny house,1916, Robert van’t Hoff The Henny house สร้างสำหรับแฟรงค์ ลอยไรด์ แต่ยังติดอยู่ กับธรรมชาติ ส่วนใหญ่จะใช้ระนาบ เป็นงานชิ้นก่อนที่จะ พัฒนามาเป็น De stijl

33 แปลนมีเกือบจะสมมาตร แต่ก็ไม่ เหมือกันซะทีเดียว เน้นเส้นนอนและเส้นตั้งเป็นหลัก ใช้สี ขาวตัดกับสีเขียวของสนามหญ้า

34 De Vonk vacation hostel, J.J.P. Oud + Van Doesburg,Noordwijkerhout,1917

35 เป็นโรงแรมที่ เน้นการ ตกแต่งแบบ มอนเดรียน ทั้งภายนอก และภายใน

36

37 Gerrit Rietveld, Schroder House. Utecht, 1924

38 เน้นการใช้ระนาบ และมีการใช้สีเหลืองและสี แดงเพื่อขับเน้นเส้น สีน้ำเงิน ขับเน้นระนาบออกมา

39 ภายในมีการเน้นเส้นขอบบ้าง เฟอร์นิเจอร์ ที่ใช้ก็มีสีจากแม่สี

40 Weissenhof Estate housing, JJP Oud, Stuttgart

41 แปลนมีจังหวะที่ซ้ำๆกัน ใช้สีดำ เพื่อเน้น เส้นนอน ทำให้ สถาปัตยก รรมมีความ ชัดเจนขึ้น การเขียนsection จะเน้น เส้นตั้ง นอน เฉียง มาก โดยการถมดำ

42 Café de Unie, JJP Oud, Rotterdam,1924

43 มีการตกแต่งfacade โดยใช้ระนาบที่เป็น แม่สี ซ้อนทับกันทำ ให้เกิดมิติ เน้นเส้นตั้ง และเส้นนอน

44 Worker's Housing Oud,Hook of Holland,1927

45 ที่พัก อาศัย สำหรับ คนงาน ชาวดัทช์

46 De Stijl ในงานออกแบบ ปกซีดี the white stripes อัลบัมde stijl ปกซีดี silver chair อัลบั้ม young modern miffy Modern De Stijl


ดาวน์โหลด ppt DE STIJL. De Stijl หรือ ‘The Style’ ในภาษาดัทช์ เรียกอีกอย่างว่า Neoplasticism เป็นการ เคลื่อนไหวของเหล่าศิลปินในการรวม กลุ่มกันเพื่อสร้างงานเกี่ยวกับศิลปะใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google