งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

DE STIJL.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "DE STIJL."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 DE STIJL

2 De Stijl คือ... De Stijl หรือ ‘The Style’ ในภาษาดัทช์ เรียกอีกอย่างว่า Neoplasticism เป็นการ เคลื่อนไหวของเหล่าศิลปินในการรวม กลุ่มกันเพื่อสร้างงานเกี่ยวกับศิลปะใน เนเธอร์แลนด์ ซึ่งมีทั้งศิลปิน จิตรกร ประติมากร และสถาปนิกหัวก้าวหน้า ทั้งหลายเป็นสมาชิกในกลุ่ม De Stijl จึงไม่ใช่ลัทธิ หรือโรงเรียน สอนศิลปะอย่าง Bauhaus นอกจากนี้ De Stijl ยังเป็นชื่อเรียกนิตยสารของศิลปิน,นักเขียน และ นักออกแบบชาวดัทช์ อย่าง Theo Van Doesburg จึงนับว่าเขาเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่ม De Stijl ซึ่งวารสารนี้ก็ได้ตีพิมพ์ออกมาควบคู่ไปกับการทำโครงการศิลปะนี้

3 กำเนิด De Stijl ( ) ในช่วงต้นศตวรรษที่ยี่สิบได้เกิดกระแสการเคลื่อนไหวของศิลปะแนวใหม่ รวมทั้ง impressionism ที่ทำให้เกิดแนวคิดใหม่ๆในการวาดภาพ และลัทธิ Cubism ที่ล้วนส่งผลกระทบต่อวงการศิลปะของโลก ในเนเธอร์แลนด์ก็ได้รับอิทธิพลนี้จึงเกิดความสนใจในศิลปะแนวใหม่นี้ ในระหว่างนั้นได้เกิดสงครามโลกครึ่งที่หนึ่ง ( ) ชาวเนเธอแลนด์จึงไม่ได้รับอนุญาตในออกนอกประเทศ จึงทำให้เกิดการตัดขาดจากโลกศิลปะภายนอก Theo Van Doesburg จึงได้รวมกลุ่มศิลปินชาวดัทช์เพื่อจัดทำนิตยสารและริเริ่มโครงการศิลปะแนวใหม่ในเนเธอร์แลนด์ มีชื่อว่า De Stijl

4 De Stijl ในช่วงแรกนั้น Van Doesburg ได้พบปะกับเหล่าศิลปินต่างๆเพื่อรวบรวมแนวคิดสร้างสรรค์วารสารและงานศิลปะแนวใหม่ เขาได้พบกับ Piet Mondrian, Bart van der Leck, M.H.J. Schoenmaekers, J.J.P. Oud, Vilmos Huszàr, Anthony Kok, Gerrit Rietveld นอกจากนี้กลุ่ม De Stijl ยังได้รับอิทธิพลทางด้านงานสถาปัตยกรรมจาก Berlage และ Frank Lloyd Wright ลักษณะแนวคิดของงานในช่วงนี้จะเป็นการใช้องค์ประกอบที่มีความง่าย ใช้สีแม่สีทั้งสามสี ใช้เส้นตรงแนวตั้งและแนวนอน ซึ่งส่วนมากเป็นอิทธิพลจากงานจิตกรรมของ Mondrain หลังสงครามโลกครั้งที่1 De Stijl ก้าวหน้าที่สุดในยุโรป มีอิทธิพลอย่างยิ่งกับสถาปนิกในประเทศต่างๆ จนในที่สุดกระบวนการ De Stijl กลายเป็นกระบวนการระดับนานาชาติ หรือ International Style “รูปแบบสถาปัตยกรรมสากล”

5 De Stijl หลังจาก 1920 หลังจากปี De Stijl ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยได้รับอิทธิพลจาก Malevich และ Russian Constructivism โดย Van Doesburg ได้มีแนวคิดใหม่ถึงความเป็นองค์ประกอบที่ง่ายๆ และการใช้เส้นทแยงมุม แทนเส้นตรงแนวตั้งและแนวนอน ซึ่งแนวคิดนี้ไม่เป็นที่ยอมรับของสมาชิกกลุ่มบางคนอย่าง Mondrain จึงทำให้เขาได้ออกจากกลุ่มไป ต่อจากนั้นกลุ่ม De Stijl ก็ได้มีสมาชิกใหม่ๆเข้ามา และมีการเชื่อมโยงกับ Bauhaus จนถึงปัจจุบัน De Stijl ก็ยังคงมีอิทธิพลต่อวงการศิลปะและสถาปัตยกรรมของโลกโดยศิลปะชนิดนี้ได้กระจัดกระจายไปยังแวดวงการวางผังเมือง, วิจิตรศิลป์, ประยุกต์ศิลป์ และปรัชญา

6 Time Line

7 “LESS IS MORE” ลักษณะของ De Stijl
De Stijl อยู่ในงานออกแบบพื้นที่ใช้สอยของบ้านหรืออาคาร (living space) มากขึ้น De Stijl มีอิทธพลต่องานออกแบบแนว bauhaus ในตอนหลัง De Stijl ได้มีการประยุกต์โดยใช้กับงานศิลปะในหลายๆแขนง มีการใช้สีขั้นที่สองร่วมด้วย ใช้สื่อผสมต่างๆในการสร้างสรรค์งานใหม่ๆ “LESS IS MORE”

8 บุคคลสำคัญในกลุ่ม De Stijl
Theo van Doesburg Bart van der Leck Gerrit Rietveld Piet Mondrian Vilmos Huszár Robert van 't Hoff Jacobus Johannes Pieter Oud

9 Theo van Doesburg ชาวDutch เกิดเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม คศ
Theo van Doesburg ชาวDutch เกิดเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม คศ.1931 เป็นทั้งจิตรกร นักเขียน กวี และสถาปนิก โดยเป็นที่รู้จักในนามของ ผู้นำกลุ่ม De Stijl

10

11

12 Piet Mondrian Vilmos Huszár เกิดปี1884 เป็นจิตรกร และดีไซเนอร์ชาวHungarian
เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในวงการศิลปะสมัยใหม่ โดยคิดค้นการวาดภาพที่ใช้เส้นสีดำที่วาดเป็นเส้นตรงลักษณะคล้ายกับตาราง และ จะเติมสีลงไปในช่องตารางนั้นด้วยแม่สีเรียกว่า “De Stijl”  หรือ The Style ในภาษาอังกฤษ “ผมต้องใช้เวลานานเป็นอาทิตย์ กว่าจะตัดสินใจได้ว่า ควรลากเส้นแต่ละเส้นที่ตำแหน่งใดเพื่อให้ภาพดูสวยที่สุด”  Pieter Cornelis Mondrian

13 ภาพวาดบนผืนผ้าใบที่มีเส้นสีดำตัดเส้นเป็นกรอบรูปทรงสีเหลี่ยมซึ่งมีทั้งสีแดง สีเหลือง และ สีน้ำเงินนี้ เป็นรูปแบบงานศิลปะสมัยใหม่ที่ทำให้ Pieter Cornelis (Piet) Mondriaan(ที่ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น Mondrian)โด่งดังข้ามศตวรรษตั้งสมัยที่เขามีชีวิตอยู่ใน ช่วงปีค.ศ จนมาถึงปัจจุบันนี้

14 จิตรกรรมของมอนเดรียนประกอบด้วยระนาบของสีน้ำเงิน แดงและเหลือง โดยเพิ่มเติมshadesต่างๆของสีขาวทั้งหมด อยู่ภายในขอบข่ายของผืนผ้าใบ เสมือนการค้นคว้าที่บริสุทธิ์ ในเรื่องของที่ว่าง และความสัมพันธ์ระหว่างslabsของสีเหล่านี้ ตลอดจนเมื่อ slabsเหล่านี้ สวมสอดซึ่งกันและกัน หรือแยกหลุดจากกัน Piet Mondrian : Composition ใน Yellow, Blue,

15 Bart van der Leck เกิดวันที่ 26 พฤษจิกายน คศ
Bart van der Leck เกิดวันที่ 26 พฤษจิกายน คศ.1876 เป็นจิตรกร ดีไซเนอร์ และนักเซรามิก ชาวDutch ซึ่งร่วมกลุ่มกับ Theo van Doesburg และ Piet Mondrian ในDe Stijl

16

17 Gerrit Rietveld เป็นนักออกแบบฟอนิเจอร์และสถาปนิกชาวDutch เกิดวันที่24 มิถุนายน คศ.1888 เป็นหนึ่งในสมาชิกDe Stijlที่มีผลงานโด่ดัง เช่นRed and Blue Chair และ Rietveld Schröder House ซึ่งUNESCOจัดให้เป็นมรดกโลก

18 Gerrit Rietveld, Schroder House. Utecht, 1924

19

20 Robert van 't Hoff เกิดวันที่ 5 พฤศจิกายน คศ
Robert van 't Hoff เกิดวันที่ 5 พฤศจิกายน คศ.1979 เป็นทั้งสถาปนิก และนักออกแบบฟอนิเจอร์ชาวDutch ผลงานที่สร้างชื่อให้เขาคือVilla Henny ด้วยลักษณะของearliest modernist และReinforced concrete นอกจากนี้เขายังเป็นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มDe Stijlด้วย

21 Banister post, Robert van't Hoff
Henny House, Robert van't Hoff, Utrecht Plan Front

22 Robert van 't Hoff, Mr. Augustus John’s House, 1912. Collectie NAi,

23 Jacobus Johannes Pieter Oud หรือที่รู้จักกันในชื่อ J. J. P
Jacobus Johannes Pieter Oud หรือที่รู้จักกันในชื่อ J.J.P. Oudเป็นสถาปนิกหนุ่มชาวDutch เป็นหนึ่งในกลุ่มDe Stijl ที่มีชื่อเสียง

24 Weissenhof Estate housing, JJP Oud, Stuttgart
Café de Unie, JJP Oud, Rotterdam

25 Melbourne Architecture 1930 - 1950

26 De Stijl Journal เป็นนิตยสารที่จัดทำโดยกลุ่ม De Stijl เพื่อเผยแพร่และผลักดันแนวคิดศิลปะแนวใหม่

27 De Stijl Furniture ออกแบบโดย Gerrit Rietveld (ปี 1918)
Red and Blue Chair, Gerrit Rietveld Rietveld Joint ออกแบบโดย Gerrit Rietveld (ปี 1918) แรกเริ่มของไอเดียในการผลิต Red and Blue Chair นั้น แกร์ริต รีทเฟลด์เขาคิดว่ามันจะเป็นสิ่งที่ช่วยสะท้อนประวัติศาสตร์ทางด้านสถาปัตยกรรมในยุคผ่าน ๆ มา ด้วยรูปทรงที่แปลกตาแต่ดูเรียบง่ายจึงไม่น่าแปลกที่เก้าอี้ตัวนี้ได้รับการยกย่องให้เป็น “สัญลักษณ์ของงานในยุคศตวรรษที่ 20”

28 แนวคิดจากศตวรรษก่อน - 20 ดัตช์สไตล์ minimalist De Stijl, Piet Mondrian ปรากฏในแบบร่วมสมัย ตู้หนังสือบล็อกสีแบบใหม่โดย Arik Levy และระบบหน่วย Pescarollo ของผนัง

29 โต๊ะกาแฟ glascade แรงบันดาลใจจากสไตล์ de stijl และแพ็คไปอย่างเรียบร้อย ลงในกระเป๋าเดินทางขนาดกลางได้

30 De Stijl Architecture งานสถาปัตยกรรมในช่วง De stijl ส่วนใหญ่จะเป็นเพียงแค่ภาพสเก็ตช์ แบบจำลอง และโครงการที่ไม่ได้สร้างจริง จะมีที่ได้สร้างจริงน้อยมาก เนื่องจากสมัยนั้นเศรษฐกิจตกต่ำจากภาวะหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ลักษณะแนวคิดของงานจะเป็นการใช้องค์ประกอบที่มีความง่าย ลดรูปร่างและจำนวนสีในงานออกแบบ เลือกใช้เพียงสีพื้นฐาน, เส้นตรง, และสี่เหลี่ยม มีการใช้เส้นแนวตั้งและแนวนอนไขว้กันไปมา ใช้แม่สี(แดง เหลือง น้ำเงิน) และสีขาว-ดำในการตกแต่งภาพ

31 Architecture Time Line
Henny House ,Robert van’t Hoff Café de Unie, JJP Oud, Rotterdam,1924 Melbourne Architecture 1917 1927 1916 1924 Worker's Housing Oud,Hook of Holland , De Vonk vacation hostel, J.J.P. Oud + Van Doesburg ,Noordwijkerhout

32 The Henny house ,1916 , Robert van’t Hoff
The Henny house สร้างสำหรับแฟรงค์ ลอยไรด์ แต่ยังติดอยู่กับธรรมชาติ ส่วนใหญ่จะใช้ระนาบ เป็นงานชิ้นก่อนที่จะพัฒนามาเป็น De stijl

33 เน้นเส้นนอนและเส้นตั้งเป็นหลัก ใช้สีขาวตัดกับสีเขียวของสนามหญ้า
แปลนมีเกือบจะสมมาตร แต่ก็ไม่เหมือกันซะทีเดียว

34 De Vonk vacation hostel, J. J. P
De Vonk vacation hostel, J.J.P. Oud + Van Doesburg ,Noordwijkerhout,1917

35 เป็นโรงแรมที่เน้นการตกแต่งแบบมอนเดรียน ทั้งภายนอกและภายใน

36

37 Gerrit Rietveld, Schroder House. Utecht, 1924

38 เน้นการใช้ระนาบ และมีการใช้สีเหลืองและสีแดงเพื่อขับเน้นเส้น สีน้ำเงินขับเน้นระนาบออกมา

39 ภายในมีการเน้นเส้นขอบบ้าง เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ก็มีสีจากแม่สี

40 Weissenhof Estate housing, JJP Oud, Stuttgart

41 ใช้สีดำเพื่อเน้นเส้นนอนทำให้สถาปัตยกรรมมีความชัดเจนขึ้น
แปลนมีจังหวะที่ซ้ำๆกัน การเขียนsection จะเน้นเส้นตั้ง นอน เฉียง มาก โดยการถมดำ

42 Café de Unie, JJP Oud, Rotterdam,1924

43 มีการตกแต่งfacade โดยใช้ระนาบที่เป็นแม่สี ซ้อนทับกันทำให้เกิดมิติ เน้นเส้นตั้งและเส้นนอน

44 Worker's Housing Oud,Hook of Holland ,1927

45 ที่พักอาศัยสำหรับคนงานชาวดัทช์

46 De Stijl ในงานออกแบบ ปกซีดี the white stripes อัลบัมde stijl miffy
Modern De Stijl ปกซีดี silver chair อัลบั้ม young modern


ดาวน์โหลด ppt DE STIJL.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google