งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ของฝากสุรินทร์ : เม็ดบัวอบกรอบมาย, ผ้าไหม , ผักกาด ( Best 3 Souvenirs of Surin)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ของฝากสุรินทร์ : เม็ดบัวอบกรอบมาย, ผ้าไหม , ผักกาด ( Best 3 Souvenirs of Surin)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางสาวเพชรอุมา แสงอ่วม กลุ่ม 19 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 3 BEST

2 3 รายการสุดยอดของฝากสุรินทร์ ได้แก่ : 1. ผ้าไหมบ้านท่าสว่าง 2. เม็ดบัวอบกรอบ มาย 3. ผักกาดหวาน

3 ผ้าไหม บ้านท่าสว่าง หมู่บ้านที่ ได้รับการยกย่องว่า “ ทอผ้าไหม หนึ่งสี่ร้อยสิบหกตะกอ ” เมื่อครั้ง ทอผ้ายกทองทูลเกล้าฯถวาย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถจากการริเริ่ม ผลงานศิลปหัตถกรรมของกลุ่ม ทอผ้ายกทอง “ จันทร์โสม ” โดยมี อาจารย์วีรธรรม ตระกูลเงินไทย เป็นแกนนำและผู้รวบรวมชาวบ้าน ท่าสว่างมารวมกลุ่มกันทำงานทอ ผ้ายามว่างจากงานไร่งานนา

4 เม็ดบัวอบกรอบ มาย ขนมขบเคี้ยวที่มี ชื่อเสียงของจังหวัด สุรินทร์ ผลิตจากเม็ดบัวที่ปลูก กันอย่าง แพร่หลาย ใน ชนบท มีวางขายตามห้าง modern trade ทั่ว ประเทศ ( ยี่ห้อ มาย เม็ดบัวอบกรอบ )

5 ผักกาด ชาวบ้านละหุ่ง มีอาชีพ หลักคือ การทำนา และอาชีพเสริม คือปลูกหัวผักกาดขาวเป็นวัตถุดิบ ส่งโรงงานผลิตหัวผักกาดหวาน ต่อมาเริ่มหมักหัวผักกาด ซึ่งเดิมส่ง โรงงานแต่เนื่องจากการส่งโรงงาน ไม่ได้ราคาเท่าที่ควร ชาวบ้านจึง รวมกลุ่มกันเพื่อจัดจำหน่ายเอง และเริ่มพัฒนาขึ้นเป็นการทำหัว ผักกาดหวาน

6 ห้วยเสนง เป็นอ่างเก็บน้ำ ของโครงการชลประทาน ห้วยเสนงเป็นอ่างเก็บน้ำ ที่มีสันเขื่อนสูง สันเขื่อน เป็นถนนราดยาง เป็น สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ของชาวเมืองสุรินทร์ ภายในที่ทำการ ชลประทานมีพระตำหนัก ที่ประทับของสมเด็จพระ ศรีนครินทราบรมราชชนนี และมีที่พักให้ นักท่องเที่ยวที่สนใจ

7 หมู่บ้านทอผ้าไหม ถิ่นผ้าไหม บ้าน สวาย บ้านจันรม บ้านเขวาสินรินทร์ ผ้าไหมที่นี่เด่นด้วยลวดลายอันเป็น เอกลักษณ์เฉพาะ ที่ได้รับอิทธิพล มาจากเขมร ลายดอก ลายขิด มัดหมี่จึงไม่เหมือนใคร อีกทั้งยัง นิยมใช้ไหมหนึ่งหรือไหมน้อยที่ เขมรเรียกว่า " โชคซัก " เป็นไหมเส้น เล็กละเอียด นุ่ม เงางาม มีคุณภาพ ดีที่สุด

8 หมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่ที่ ม. ที่ 9 และะ 13 บ้านตากลาง ต. กระโพ อ. ท่าตูม ส่วนใหญ่ใน เขตนี้จะเป็นที่นาและป่าละเมาะ สลับกับป่าโปร่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วย พืชพรรณนานาชนิด บริเวณนี้จึง เหมาะสมกับการเลี้ยงช้างอย่าง ที่สุดและจะมีการแสดงช้างให้ชม เป็นประจำทุกๆวัน

9 ปราสาทภูมิโปน ตั้งอยู่ที่บ้านภูมิ โปน ตำบลดม อำเภอสังขะน ประกอบด้วยโบราณสถาน 4 หลัง คือ ปราสาทก่ออิฐ 3 หลัง และ ศิลาแลง 1 หลัง มีอายุการก่อสร้าง อย่างน้อย 2 สมัย ปราสาทก่ออิฐ หลังใหญ่และหลังทางทิศเหนือสุด นับเป็นปราสาทแบบศิลปะเขมรทีมี อายุเก่าที่สุดในประเทศไทย

10 โดย นางสาวเพชรอุมา แสงอ่วม กลุ่ม 19 คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา


ดาวน์โหลด ppt ของฝากสุรินทร์ : เม็ดบัวอบกรอบมาย, ผ้าไหม , ผักกาด ( Best 3 Souvenirs of Surin)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google