งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมแปลงภาพสาม มิติ Computer Graphic. ณัฐ ศรีกฤษณพล อาชว์ สรรพอาษา อัจฉริยา วิเศษ เกษม มณิตา อนันตรัตนโชติ พลพฤธ ดวงตา เพชร หัวหน้าทีม สุดหล่อ MAX.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมแปลงภาพสาม มิติ Computer Graphic. ณัฐ ศรีกฤษณพล อาชว์ สรรพอาษา อัจฉริยา วิเศษ เกษม มณิตา อนันตรัตนโชติ พลพฤธ ดวงตา เพชร หัวหน้าทีม สุดหล่อ MAX."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมแปลงภาพสาม มิติ Computer Graphic

2 ณัฐ ศรีกฤษณพล อาชว์ สรรพอาษา อัจฉริยา วิเศษ เกษม มณิตา อนันตรัตนโชติ พลพฤธ ดวงตา เพชร หัวหน้าทีม สุดหล่อ MAX

3  ที่มาและความสำคัญของโครงงานที่ ทำ  ขยายคำสำคัญที่ใช้ในโครงงาน  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  ระบบอื่นๆ ที่ทำแบบเดียวกัน  ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม  โปรแกรมตัวอย่าง  สรุปผลโครงงาน  แนวทางการทำงานต่อ

4  ที่มาและความสำคัญของโครงงานที่ ทำ  ขยายคำสำคัญที่ใช้ในโครงงาน  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  ระบบอื่นๆ ที่ทำแบบเดียวกัน  ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม  โปรแกรมตัวอย่าง  สรุปผลโครงงาน  แนวทางการทำงานต่อ

5  เพื่อสร้างภาพที่สามารถแสดงถึง ความลึกของวัตถุ จากภาพสองมิติ ปกติ และนำไปใช้ประโยชน์ในด้าน ต่างๆได้ เช่น ด้านการสร้างเกม ด้าน การแพทย์ ด้านการทหาร เป็นต้น

6  ที่มาและความสำคัญของโครงงานที่ ทำ  ขยายคำสำคัญที่ใช้ในโครงงาน  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  ระบบอื่นๆ ที่ทำแบบเดียวกัน  ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม  โปรแกรมตัวอย่าง  สรุปผลโครงงาน  แนวทางการทำงานต่อ

7 2D3D 2.5D / Pseudo-3D

8  ที่มาและความสำคัญของโครงงานที่ ทำ  ขยายคำสำคัญที่ใช้ในโครงงาน  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  ระบบอื่นๆ ที่ทำแบบเดียวกัน  ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม  โปรแกรมตัวอย่าง  สรุปผลโครงงาน  แนวทางการทำงานต่อ

9  ปี 1992 ไซด์ (Tsai) และชาร์ (Shah)  ใช้การประมาณแบบเชิงเส้น ในการ คำนวณหาค่าความลึก  เป็นวิธีการที่มีความเรียบง่าย  มีรวดเร็วในการคำนวณ  ตัวอย่างงานที่ได้จากวิธีการนี้

10  ที่มาและความสำคัญของโครงงานที่ ทำ  ขยายคำสำคัญที่ใช้ในโครงงาน  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  ระบบอื่นๆ ที่ทำแบบเดียวกัน  ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม  โปรแกรมตัวอย่าง  สรุปผลโครงงาน  แนวทางการทำงานต่อ

11  Bas-Relief 2.2

12  T3D - 2D to 3D Converter

13  ที่มาและความสำคัญของโครงงานที่ ทำ  ขยายคำสำคัญที่ใช้ในโครงงาน  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  ระบบอื่นๆ ที่ทำแบบเดียวกัน  ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม  โปรแกรมตัวอย่าง  สรุปผลโครงงาน  แนวทางการทำงานต่อ

14 Input Image Grayscale Conversion Shape From Shading Rendering 3D Model Display

15  ที่มาและความสำคัญของโครงงานที่ ทำ  ขยายคำสำคัญที่ใช้ในโครงงาน  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  ระบบอื่นๆ ที่ทำแบบเดียวกัน  ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม  โปรแกรมตัวอย่าง  สรุปผลโครงงาน  แนวทางการทำงานต่อ

16  ใช้ภาษา C++ และ openGL ในการ พัฒนา  ใช้โปรแกรม Dev-C++ ในการ พัฒนา

17  ที่มาและความสำคัญของโครงงานที่ ทำ  ขยายคำสำคัญที่ใช้ในโครงงาน  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  ระบบอื่นๆ ที่ทำแบบเดียวกัน  ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม  โปรแกรมตัวอย่าง  สรุปผลโครงงาน  แนวทางการทำงานต่อ

18  อัลกอริทึมนี้สามารถใช้ได้กับ surface บางประเภท  เหมาะกับงานที่เป็นประเภท continuous surface ดีกว่า surface ที่หยาบ  openGL ยากมากกกกก !!!! -*-

19  ที่มาและความสำคัญของโครงงานที่ ทำ  ขยายคำสำคัญที่ใช้ในโครงงาน  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  ระบบอื่นๆ ที่ทำแบบเดียวกัน  ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม  โปรแกรมตัวอย่าง  สรุปผลโครงงาน  แนวทางการทำงานต่อ

20  หาอัลกอริทึมที่ทำงานได้รวดเร็วขึ้น  เปลี่ยนภาพให้มีความถูกต้อง ใกล้เคียงกับวัตถุจริง มากยิ่งขึ้น  รับภาพได้หลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น  พัฒนาโปรแกรมให้สามารถสร้าง ภาพสามมิติได้


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมแปลงภาพสาม มิติ Computer Graphic. ณัฐ ศรีกฤษณพล อาชว์ สรรพอาษา อัจฉริยา วิเศษ เกษม มณิตา อนันตรัตนโชติ พลพฤธ ดวงตา เพชร หัวหน้าทีม สุดหล่อ MAX.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google