งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำขวัญวันครู ๒๕๕๗ ♦ เทิดพระเกียรติทั่วหล้า ♦ ♦ กตัญญูบูชา ♦ ♦ แม่และครูแห่งแผ่นดิน ♦ ♥ ด. ช. นยนายุธ สาราณิธรรม ป 6/1 เลขที่ 13 ♥

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำขวัญวันครู ๒๕๕๗ ♦ เทิดพระเกียรติทั่วหล้า ♦ ♦ กตัญญูบูชา ♦ ♦ แม่และครูแห่งแผ่นดิน ♦ ♥ ด. ช. นยนายุธ สาราณิธรรม ป 6/1 เลขที่ 13 ♥"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำขวัญวันครู ๒๕๕๗ ♦ เทิดพระเกียรติทั่วหล้า ♦ ♦ กตัญญูบูชา ♦ ♦ แม่และครูแห่งแผ่นดิน ♦ ♥ ด. ช. นยนายุธ สาราณิธรรม ป 6/1 เลขที่ 13 ♥

2 คำขวัญวันครู ๒๕๕๗ เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน ด. ช. รพีพงศ์ เหรียญตระกูล ป 6/1 เลขที่ 14

3 ♠ บทที่ 2 ♠ ♦ สักวา เด็กไทย ไปอาเซียน ♦ ♦ เพื่อแลกเปลี่ยน วัฒนธรรม ที่ล้ำสมัย ♦ ♦ คอยศึกษา รู้เขา รู้เราไป ♦ ♦ ศาสตร์แลกศิลป์ ปรับใช้ ในวิชา ♦ ♦ ยุคสังคม เออีซี มีความหวัง ♦ ♦ รวมพลัง คนเก่ง และคนกล้า ♦ ♦ สิบรวงข้าว ร่วมด้วย ช่วยพัฒนา ♦ ♦ ย่อมดีกว่า หนึ่งก้านเดียว ทานแรงเอย ♦ ♦ ด. ช. นยนายุธ สาราณิยธรรม ป.6/1 เลขที่ 13 ♦

4 ♠ บทที่ 2 ♠ ♠ สักวา เด็กไทย ไปอาเซียน ♠ ♠ เพื่อแลกเปลี่ยน วัฒนธรรม ที่ล้ำสมัย ♠ ♠ คอยศึกษา รู้เขา รู้เราไป ♠ ♠ ศาสตร์แลกศิลป์ ปรับใช้ ในวิชา ♠ ♠ ยุคสังคม เออีซี มีความหวัง ♠ ♠ รวมพลัง คนเก่ง และคนกล้า ♠ ♠ สิบรวงข้าว ร่วมด้วย ช่วยพัฒนา ♠ ♠ ย่อมดีกว่า หนึ่งก้านเดียว ทานแรงเอย ♠ ♠ ด. ช. รพีพงศ์ เหรียญตระกูล เลขที่ 14 ♠

5 ป่าขาย เลน สอบ o- net จิตอาสา กิจกรรมโรงเรียน ด. ช. นยนายุธ สาราณิย ธรรม ป.6/1 เลือก ประธาน นักเรียน วันครู

6 จิต อาสา วันครู เลือก ประธา น นักเรีย น สอบ O- net ป่าชาย เลน ด. ช. รพีพงศ์ เหรียญตระกูล ป.6/1

7 สมาชิกอาเซียน จัดลำดับชื่อประเทศ 1 บรูไน Brunei Darussalam 2 กัมพูชา Cambodia Cambodia 3 อินโดนีเซีย Indonesia Indonesia 4 ลาว Laos Laos 5 มาเลเซีย Malaysia Malaysia 6 เมียนมาร์ Myanmar Myanmar 7 ฟิลิปปินส์ Philippines Philippines 8 สิงคโปร์ Singapore Singapore 9 ไทย Thailand Thailand 10 เวียดนาม Vietnam Vietnam

8 Mind mapping คำทักทาย สัตว์สัตว์ดอกไม้ดอกไม้ ธงชาติธงชาติ ซิ่นจ่าว

9 สมาชิกอาเซียน จัดลำดับชื่อประเทศ 1 บรูไน Brunei Darussalam 2 กัมพูชา Cambodia Cambodia 3 อินโดนีเซีย Indonesia Indonesia 4 ลาว Laos Laos 5 มาเลเซีย Malaysia Malaysia 6 เมียนมาร์ Myanmar Myanmar 7 ฟิลิปปินส์ Philippines Philippines 8 สิงคโปร์ Singapore Singapore 9 ไทย Thailand Thailand 10 เวียดนาม Vietnam Vietnam

10 Mind mapping ดอกไม้ดอกไม้ สัตว์สัตว์ ธงชาติธงชาติ คำทักทาย สบายดีสบายดี

11

12 ค้นหาขอมูลประเทศ สิงคโปร์ ตอบคำถาม ประเทศ สิงคโปร์ 1 ดอกไม้ประจำ ชาติคือ 1. ดอกไม้ประจำ ชาติคือ ตอบ. ดอก กล้วยไม้แวนด้า 2 สัตว์ประจำชาติ คือ 2. สัตว์ประจำชาติ คือ ตอบ. สิงโต 3 คำทักทายคือ 3. คำทักทายคือ ตอบ. หนีห่าว 4 แหล่งท่องเที่ยว คือ 4. แหล่งท่องเที่ยว คือ ตอบ. มาริน่า เบย์ 5 อาหารประจำ ชาติคือ 5. อาหารประจำ ชาติคือ ตอบ. ลักซา

13 ค้นหาขอมูลประเทศ สิงคโปร์ ตอบคำถาม ประเทศ สิงคโปร์ 6. คำลาก่อนคือ ตอบ. ไจเจี้ยน 7. ภาษาประจำชาติ คือ ตอบ. จีนกลาง 8. สกุลเงินคือ ตอบ. ดอลลาร์ 9. มีกี่ฤดู ตอบ สิงคโปร์มีเมอร์ ไลออนกี่ตัว ตอบ. 5


ดาวน์โหลด ppt คำขวัญวันครู ๒๕๕๗ ♦ เทิดพระเกียรติทั่วหล้า ♦ ♦ กตัญญูบูชา ♦ ♦ แม่และครูแห่งแผ่นดิน ♦ ♥ ด. ช. นยนายุธ สาราณิธรรม ป 6/1 เลขที่ 13 ♥

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google