งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำขวัญวันครู ๒๕๕๗ ♦ เทิดพระเกียรติทั่วหล้า ♦ ♦ กตัญญูบูชา ♦ ♦ แม่และครูแห่งแผ่นดิน ♦ ♥ ด. ช. นยนายุธ สาราณิธรรม ป 6/1 เลขที่ 13 ♥

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำขวัญวันครู ๒๕๕๗ ♦ เทิดพระเกียรติทั่วหล้า ♦ ♦ กตัญญูบูชา ♦ ♦ แม่และครูแห่งแผ่นดิน ♦ ♥ ด. ช. นยนายุธ สาราณิธรรม ป 6/1 เลขที่ 13 ♥"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำขวัญวันครู ๒๕๕๗ ♦ เทิดพระเกียรติทั่วหล้า ♦ ♦ กตัญญูบูชา ♦ ♦ แม่และครูแห่งแผ่นดิน ♦ ♥ ด. ช. นยนายุธ สาราณิธรรม ป 6/1 เลขที่ 13 ♥

2 คำขวัญวันครู ๒๕๕๗ เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน ด. ช. รพีพงศ์ เหรียญตระกูล ป 6/1 เลขที่ 14

3 ♠ บทที่ 2 ♠ ♦ สักวา เด็กไทย ไปอาเซียน ♦ ♦ เพื่อแลกเปลี่ยน วัฒนธรรม ที่ล้ำสมัย ♦ ♦ คอยศึกษา รู้เขา รู้เราไป ♦ ♦ ศาสตร์แลกศิลป์ ปรับใช้ ในวิชา ♦ ♦ ยุคสังคม เออีซี มีความหวัง ♦ ♦ รวมพลัง คนเก่ง และคนกล้า ♦ ♦ สิบรวงข้าว ร่วมด้วย ช่วยพัฒนา ♦ ♦ ย่อมดีกว่า หนึ่งก้านเดียว ทานแรงเอย ♦ ♦ ด. ช. นยนายุธ สาราณิยธรรม ป.6/1 เลขที่ 13 ♦

4 ♠ บทที่ 2 ♠ ♠ สักวา เด็กไทย ไปอาเซียน ♠ ♠ เพื่อแลกเปลี่ยน วัฒนธรรม ที่ล้ำสมัย ♠ ♠ คอยศึกษา รู้เขา รู้เราไป ♠ ♠ ศาสตร์แลกศิลป์ ปรับใช้ ในวิชา ♠ ♠ ยุคสังคม เออีซี มีความหวัง ♠ ♠ รวมพลัง คนเก่ง และคนกล้า ♠ ♠ สิบรวงข้าว ร่วมด้วย ช่วยพัฒนา ♠ ♠ ย่อมดีกว่า หนึ่งก้านเดียว ทานแรงเอย ♠ ♠ ด. ช. รพีพงศ์ เหรียญตระกูล เลขที่ 14 ♠

5 ป่าขาย เลน สอบ o- net จิตอาสา กิจกรรมโรงเรียน ด. ช. นยนายุธ สาราณิย ธรรม ป.6/1 เลือก ประธาน นักเรียน วันครู

6 จิต อาสา วันครู เลือก ประธา น นักเรีย น สอบ O- net ป่าชาย เลน ด. ช. รพีพงศ์ เหรียญตระกูล ป.6/1

7 สมาชิกอาเซียน จัดลำดับชื่อประเทศ 1 บรูไน Brunei Darussalam 2 กัมพูชา Cambodia Cambodia 3 อินโดนีเซีย Indonesia Indonesia 4 ลาว Laos Laos 5 มาเลเซีย Malaysia Malaysia 6 เมียนมาร์ Myanmar Myanmar 7 ฟิลิปปินส์ Philippines Philippines 8 สิงคโปร์ Singapore Singapore 9 ไทย Thailand Thailand 10 เวียดนาม Vietnam Vietnam

8 Mind mapping คำทักทาย สัตว์สัตว์ดอกไม้ดอกไม้ ธงชาติธงชาติ ซิ่นจ่าว

9 สมาชิกอาเซียน จัดลำดับชื่อประเทศ 1 บรูไน Brunei Darussalam 2 กัมพูชา Cambodia Cambodia 3 อินโดนีเซีย Indonesia Indonesia 4 ลาว Laos Laos 5 มาเลเซีย Malaysia Malaysia 6 เมียนมาร์ Myanmar Myanmar 7 ฟิลิปปินส์ Philippines Philippines 8 สิงคโปร์ Singapore Singapore 9 ไทย Thailand Thailand 10 เวียดนาม Vietnam Vietnam

10 Mind mapping ดอกไม้ดอกไม้ สัตว์สัตว์ ธงชาติธงชาติ คำทักทาย สบายดีสบายดี

11

12 ค้นหาขอมูลประเทศ สิงคโปร์ ตอบคำถาม ประเทศ สิงคโปร์ 1 ดอกไม้ประจำ ชาติคือ 1. ดอกไม้ประจำ ชาติคือ ตอบ. ดอก กล้วยไม้แวนด้า 2 สัตว์ประจำชาติ คือ 2. สัตว์ประจำชาติ คือ ตอบ. สิงโต 3 คำทักทายคือ 3. คำทักทายคือ ตอบ. หนีห่าว 4 แหล่งท่องเที่ยว คือ 4. แหล่งท่องเที่ยว คือ ตอบ. มาริน่า เบย์ 5 อาหารประจำ ชาติคือ 5. อาหารประจำ ชาติคือ ตอบ. ลักซา

13 ค้นหาขอมูลประเทศ สิงคโปร์ ตอบคำถาม ประเทศ สิงคโปร์ 6. คำลาก่อนคือ ตอบ. ไจเจี้ยน 7. ภาษาประจำชาติ คือ ตอบ. จีนกลาง 8. สกุลเงินคือ ตอบ. ดอลลาร์ 9. มีกี่ฤดู ตอบ. 2 10. สิงคโปร์มีเมอร์ ไลออนกี่ตัว ตอบ. 5


ดาวน์โหลด ppt คำขวัญวันครู ๒๕๕๗ ♦ เทิดพระเกียรติทั่วหล้า ♦ ♦ กตัญญูบูชา ♦ ♦ แม่และครูแห่งแผ่นดิน ♦ ♥ ด. ช. นยนายุธ สาราณิธรรม ป 6/1 เลขที่ 13 ♥

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google