งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อ ด. ญ. อมลรดา ปรทุมทอง ชั้น ม.2/10 เลขที่ 45.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อ ด. ญ. อมลรดา ปรทุมทอง ชั้น ม.2/10 เลขที่ 45."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อ ด. ญ. อมลรดา ปรทุมทอง ชั้น ม.2/10 เลขที่ 45

2 ประวัติส่วนตัว  ชื่อ ด. ญ. อมลรดา ประทุมทอง  วันเดือนปีเกิด 11 กุมภาพันธ์ พ. ศ.2544  ที่อยู่ บ้านเลขที่ 36/6 ม.6 ต. คลองหอย โข่ง อ. คลองหอยโข่ง จ. สงขลา  เบอร์โทร 098-0537-922  อีเมล์ mild145@gmail.com  Facebook Amonrada Prathumthong

3 ประวัติการศึกษา  ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3  ชื่อโรงเรียน ส่องแสงวิทยา  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ชื่อโรงเรียน ส่องแสงวิทยา  ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ชื่อโรงเรียน หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

4 คติประจำใจ งานอดิเรก ความสามารถพิเศษ  คติประจำใจ  ทำวันนี้ให้ดีที่สุด  งานอดิเรก  ฟังเพลง อ่านหนังสือ  ความสามารถพิเศษ  ด้านกีฬา  เล่นแบตบินตัล  คติประจำใจ  ทำวันนี้ให้ดีที่สุด  งานอดิเรก  ฟังเพลง อ่านหนังสือ  ความสามารถพิเศษ  ด้านกีฬา  เล่นแบตบินตัล

5


ดาวน์โหลด ppt แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อ ด. ญ. อมลรดา ปรทุมทอง ชั้น ม.2/10 เลขที่ 45.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google