งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อ เด็กหญิงวรรณพร เพชร รัตน์ ชั้น ม.2/8 เลขที่ 38.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อ เด็กหญิงวรรณพร เพชร รัตน์ ชั้น ม.2/8 เลขที่ 38."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อ เด็กหญิงวรรณพร เพชร รัตน์ ชั้น ม.2/8 เลขที่ 38

2 ประวัติส่วนตัว ชื่อ เด็กหญิง วรรณพร เพชรรัตน์ 8 พฤษภาคม 2543 ที่อยู่ 408 ม.7 ตำบลทุ่ง ตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดลงขลา เบอร์โทร 0828187410 / 0936861911 อีเมล์ tong_zazii_454@hotmail. com tong_zazii_454@hotmail. com Facebook wunnaporn Phetcharat Line 0828187410

3 ประวัติการศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 1-3 ชื่อโรงเรียน รักเมืองไทย 6 บ้านโตนงาช้าง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ชื่อโรงเรียน รักเมืองไทย 6 บ้านโตนงาช้าง ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ชื่อโรงเรียน หาดใหญ่รัฐ ประชาสรรค์

4 คติประจำใจ งานอดิเรก ความสามารถพิเศษ คติประจำใจ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น งานอดิเรก ฟังเพลง / เล่นเฟส ความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี เต้น

5 ก็งั้นๆแหละ


ดาวน์โหลด ppt แฟ้มสะสมผลงาน ชื่อ เด็กหญิงวรรณพร เพชร รัตน์ ชั้น ม.2/8 เลขที่ 38.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google