งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เด็กหญิง เสาวลักษณ์ ศรีวานิชย์ ชั้นม.2/5 เลขที่ 35

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เด็กหญิง เสาวลักษณ์ ศรีวานิชย์ ชั้นม.2/5 เลขที่ 35"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เด็กหญิง เสาวลักษณ์ ศรีวานิชย์ ชั้นม.2/5 เลขที่ 35
แฟ้มสะสมงาน เด็กหญิง เสาวลักษณ์ ศรีวานิชย์ ชั้นม.2/5 เลขที่ 35

2 ประวัติส่วนตัว ด.ญ. เสาวลักษณ์ ศรีวานิชย์
เกิด วัน เสาร์ที่11 สิงหาคม 2544 ที่อยู่ 31 ซ.9 ถ.โชคสมาน5 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา hotmail.com Saowalak sriwanit

3 ประวัติการศึกษา ระดับชั้นอนุบาล1-3 โรงเรียน สหศาสตร์วิทยาคาร
ระดับชั้นประธมศึกษาที่1-3 โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาทาน ระดับชั้นประธมศึกษาที่4-5 โรงเรียนสมานคุนวิทยาทาน ระดับชั้นประธมศึกษาปีที่6 โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่11 กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

4


ดาวน์โหลด ppt เด็กหญิง เสาวลักษณ์ ศรีวานิชย์ ชั้นม.2/5 เลขที่ 35

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google