งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แฟ้มสะสมงาน เด็กหญิง เสาวลักษณ์ ศรี วานิชย์ ชั้นม.2/5 เลขที่ 35.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แฟ้มสะสมงาน เด็กหญิง เสาวลักษณ์ ศรี วานิชย์ ชั้นม.2/5 เลขที่ 35."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แฟ้มสะสมงาน เด็กหญิง เสาวลักษณ์ ศรี วานิชย์ ชั้นม.2/5 เลขที่ 35

2 ประวัติส่วนตัว  ด. ญ. เสาวลักษณ์ ศรีวานิชย์  เกิด วัน เสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2544  ที่อยู่ 31 ซ.9 ถ. โชคสมาน 5 ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา  098-730-2070  Jee-222zaza @ hotmail.com  Saowalak sriwanit

3 ประวัติการศึกษา  ระดับชั้นอนุบาล 1-3  โรงเรียน สหศาสตร์วิทยาคาร  ระดับชั้นประธมศึกษาที่ 1-3  โรงเรียนทิพรัตน์วิทยาทาน  ระดับชั้นประธมศึกษาที่ 4-5  โรงเรียนสมานคุนวิทยาทาน  ระดับชั้นประธมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11  กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

4


ดาวน์โหลด ppt แฟ้มสะสมงาน เด็กหญิง เสาวลักษณ์ ศรี วานิชย์ ชั้นม.2/5 เลขที่ 35.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google