งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ชื่อเด็กหญิงบุญภัท รา สมประสงค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9  เลขที่ 29.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ชื่อเด็กหญิงบุญภัท รา สมประสงค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9  เลขที่ 29."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  ชื่อเด็กหญิงบุญภัท รา สมประสงค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9  เลขที่ 29

2 ประวัติส่วนตัว  ชื่อสกุล บุญภัทรา สมประสงค์  วัน เดือน ปีเกิด 9 กรกฎาคม 2543  ที่อยู่ 1 มบ. อิงกมล ซ.11 ต. ควนลัง อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา  เบอร์โทร 091-434-4951  อีเมล์ lew_soodgrean@hotmail.com  Facebook lew soodgrean  Line lew_soodgrean

3 {  ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3  ชื่อโรงเรียนพัฒนาศึกษา  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4  ชื่อโรงเรียนกอบกาญจศึกษา มูลนิธิ  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  ชื่อโรงเรียนอินทโมลีประทาน  ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2  ชื่อโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชา ประวัติ การศึกษา

4 คติประจำใจ งานอดิเรก ความสามารถพิเศษ  คติประจำใจ..... จะออกไปแตะขอบฟ้า.....*0*  งานอดิเรก...... ดู TV... ฟังเพลง... ร้องเพลง... ออกกำลังกาย... เต้น  ความสามารถพิเศษ..... ร้องเพลงได้ทุกแนว ><*  ด้านดนตรี


ดาวน์โหลด ppt  ชื่อเด็กหญิงบุญภัท รา สมประสงค์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9  เลขที่ 29.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google