งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อด. ช. วรัญญู แก้วสมทอง ชั้นม.2/8 เลขที่ 10.  ชื่อด. ช. สมเดช โลหะกาล  31 กรกฎาคม 2543  บ้านเลขที่ 198/16 หมู่ 4 ถนนเฟื่องประชา ต. ควนลัง อ. หาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อด. ช. วรัญญู แก้วสมทอง ชั้นม.2/8 เลขที่ 10.  ชื่อด. ช. สมเดช โลหะกาล  31 กรกฎาคม 2543  บ้านเลขที่ 198/16 หมู่ 4 ถนนเฟื่องประชา ต. ควนลัง อ. หาดใหญ่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อด. ช. วรัญญู แก้วสมทอง ชั้นม.2/8 เลขที่ 10

2  ชื่อด. ช. สมเดช โลหะกาล  31 กรกฎาคม 2543  บ้านเลขที่ 198/16 หมู่ 4 ถนนเฟื่องประชา ต. ควนลัง อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา  Gowzaza_@hotmail.com  Facebook  line

3  ระดับชั้นอนุบาลที่ 1-3  โรงเรียนบ้านบึงพิชัย ( ทับทองอุทิศจิตโต )  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  โรงเรียนบ้านบึงพิชัย ( ทับทองอุทิศจิตโต )  ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์

4  คติประจำใจ  ฝันให้ไกลไป ไปให้ถึง  งานอดิเรก  เล่นคอมพิวเตอร์  ความสามารถพิเศษ  ด้านกีฬา

5


ดาวน์โหลด ppt ชื่อด. ช. วรัญญู แก้วสมทอง ชั้นม.2/8 เลขที่ 10.  ชื่อด. ช. สมเดช โลหะกาล  31 กรกฎาคม 2543  บ้านเลขที่ 198/16 หมู่ 4 ถนนเฟื่องประชา ต. ควนลัง อ. หาดใหญ่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google