งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EbscoHost & NetLibrary เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมงานวิชาการจากทั่วโลก ซึ่งมี full text มากกว่า 5,990 รายชื่อ รวมทั้งวารสารที่เป็น peer reviews อีกกว่า 5,030.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EbscoHost & NetLibrary เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมงานวิชาการจากทั่วโลก ซึ่งมี full text มากกว่า 5,990 รายชื่อ รวมทั้งวารสารที่เป็น peer reviews อีกกว่า 5,030."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EbscoHost & NetLibrary เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมงานวิชาการจากทั่วโลก ซึ่งมี full text มากกว่า 5,990 รายชื่อ รวมทั้งวารสารที่เป็น peer reviews อีกกว่า 5,030 รายชื่อ ไม่เพียงแต่มี full text แต่ยังรวบรวมสาระสังเขป ดัชนี อีกกว่า 9,990 รายชื่อ รวมทั้งสิ้นมากกว่า 10,400 สำนักพิมพ์ ให้ full text ในรูปของ PDF สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1887 และค้นวารสารที่มีการอ้างอิงได้มากกว่า 1,000 รายชื่อ และปัจจุบันได้ซื้อ Licence ของ NetLibrary ทั้ง ebooks และ eAudiobooks รวมไว้ด้วยกันสามารถ สืบค้นได้จาก EbscoHost

2 ปัจจุบัน EbscoHost ให้บริการ ในรูปแบบต่างๆอีกหลาย ประเภท เช่น E-books หรือ แม้กระทั่ง Mobile

3 เลือกฐานข้อมูลอื่นๆ หรือเลือกจาก ตัวอักษร คลิกเลือกฐานข้อมูล ที่สนใจ เลือกจากสาขาที่มี ทั้งหมด

4 Basic Search : ใส่คำที่ ต้องการสืบค้น แล้วคลิก Search มีระบบ Auto Complete Keyword – การช่วยสะกด คำที่จะสืบค้น คำที่ใช้สืบค้นต้องเป็นภาษาอังกฤษไม่สามารถใช้ ภาษาไทยในการค้นหาได้ ตัวอย่างเช่นต้องการค้นคำว่า Alternative energy เมื่อเริ่ม พิมพ์โปรแกรม Auto complete Keyword จะขึ้นคำที่สะกดมาให้เลือก แล้วคลิก สืบค้น Choose Database: เลือก ฐานข้อมูลอื่นๆของ Ebsco

5 Refine You Search : จำกัดผลการสืบค้นให้แคบลง โดยสามารถกำหนดให้เป็น Full-Text และเลือกการสืบค้น จากปี ใส่เครื่องหมาย “__” เพื่อให้ผล การสืบค้นแคบลง Thai interface – การสืบค้นโดยหน้าจอ ภาษาไทย เลือกภาษาที่ต้องการ มีภาษาให้เลือก 24 ภาษารวมทั้งภาษาไทย

6 Search Result สามารถคลิกเลือกประเภทเอกสาร ฉบับเต็ม HTML หรือ PDF File หรือ Find it @TU- LIBS ใหข้อมูล รูปภาพ

7 Find it @ TU-LIBS (SFX) กรณีที่ไม่มี Full-Text แต่มี คลิกที่ Find it @TU-LIBS เพื่อ เชื่อมโยงสู่ฐานข้อมูลที่ห้องสมุด บอกรับฐานอื่นๆ คลิก GO

8 Search Result

9 Search Result - PDF สั่งพิมพ์เอกสาร หรือ Save เก็บข้อมูลได้

10 Search Result – HTML Text-To-Speech – การฟังการอ่านออกเสียงบทความถ้า ต้องการฟังเป็นช่วงๆให้คลิกคลุมที่ประโยคที่ต้องการแล้วคลิก ฟัง สั่งพิมพ์เอกสาร หรือ Save เก็บข้อมูลได้ Translations – การแปล บทความเป็นภาษาอื่นๆ รวมถึงภาษาไทย ภาษาที่ แปลจะมีรูปแบบเหมือน Google คือแปลเป็นคำ


ดาวน์โหลด ppt EbscoHost & NetLibrary เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมงานวิชาการจากทั่วโลก ซึ่งมี full text มากกว่า 5,990 รายชื่อ รวมทั้งวารสารที่เป็น peer reviews อีกกว่า 5,030.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google