งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เคล็ดลับแห่งความสำเร็จ a 15 point plan…แผนงาน 15 ขั้นตอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เคล็ดลับแห่งความสำเร็จ a 15 point plan…แผนงาน 15 ขั้นตอน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เคล็ดลับแห่งความสำเร็จ a 15 point plan…แผนงาน 15 ขั้นตอน
How to Succeed เคล็ดลับแห่งความสำเร็จ a 15 point plan…แผนงาน 15 ขั้นตอน

2 How to Succeed Gossip นินทา
How to Succeed Don't talk negatively about people behind their backs. อย่าพูดเรื่องลบๆลับหลังผู้อื่น If you gossip, people won't confide in you. ถ้าคุณนินทา คนจะไม่เชื่อถือคุณ Mind your own business. อย่ายุ่งเรื่องคนอื่น Gossip นินทา

3 How to Succeed Try to work for someone who'll challenge your powers.
How to Succeed Try to work for someone who'll challenge your powers. You'll learn more in a year than 4 years of college. พยายามทำงานกับคนที่ท้าทายความสามารถของคุณ คุณจะเรียนรู้ใน 1 ปี มากกว่า 4 ปีในมหาวิทยาลัย

4 How to Succeed Successful bosses have good communication skills.
How to Succeed Successful bosses have good communication skills. They learn from people, including their employees. นายที่ประสบความสำเร็จจะมีความสามารถในการสื่อสารสูง เขาจะเรียนรู้จากผู้คน รวมทั้งจากลูกน้องตนเองด้วย

5 How to Succeed Work in such a way that makes your boss look good. It's not flattery. ทำให้เจ้านายของคุณดูดี แต่ไม่ใช่ประจบประแจงจนออกนอกหน้า

6 How to Succeed On downsizing, the first to go are those with few friends. เวลามีปัญหา หันหน้าเข้าหาเพื่อนดีๆ Bosses prefer competent people whom they respect. เจ้านายชอบคนเก่งที่“ไว้ใจได้”

7 How to Succeed Dress for the job you want, not the one you have.
How to Succeed Dress for the job you want, not the one you have. แต่งตัวไปทำงานให้เหมาะกับอาชีพของคุณ ไม่ใช่แต่งตามที่คุณมี Let your dress reflect professionalism. ให้เครื่องแต่งกายของคุณบ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพ

8 How to Succeed Workout to get in good physical shape.
How to Succeed Workout to get in good physical shape. ออกกำลังกายให้ร่ายกายแข็งแรงอยู่เสมอ Unless exceptionally skilled, the unhealthy are at a comparative disadvantage. ยกเว้นความสามารถพิเศษบางอย่างที่คุณมี การมีสุขภาพไม่ดี เป็นข้อด้อยของคุณเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่น

9 How to Succeed Personal integrity is crucial.
How to Succeed Personal integrity is crucial. ความสุจริตเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง Tell nothing but the truth. พูดแต่ความจริง อย่าพูดเท็จ Bosses can forgive mistakes but if you lie, you're gone. เจ้านายยอมรับความผิดพลาดของคุณได้ แต่...ยอมรับการโกหกของคุณไม่ได้

10 How to Succeed Be on time. จงเป็นคนตรงต่อเวลา
How to Succeed Be on time. จงเป็นคนตรงต่อเวลา Try to arrive few minutes early. พยายามมาก่อนเวลาเสมอ It saves you from stress. เพราะมันจะช่วยลดความเครียดให้คุณ You'll be much relaxed & work better คุณจะรู้สึกสบายและทำงานได้ดีกว่า

11 How to Succeed Strive your best to keep a deadline.
How to Succeed Strive your best to keep a deadline. ทำงานให้ทันตาม“เส้นตาย”ที่กำหนดไว้ If you cannot meet it, then apologize & ask for an extension ถ้าทำไม่ได้ ให้ขอโทษ และขอยืดเวลา

12 How to Succeed Don't take things personally.
How to Succeed Don't take things personally. หากมีใครตำนิคุณ อย่าเก็บมาเป็นอารมณ์ If some people are unhappy with you, it's their problem. ถ้าใครบางคนไม่มีความสุขเมื่อทำงานกับคุณ...นั่นเป็นปัญหาของเขา But always strive to give your best. แต่จงพยายามทำดีที่สุด เท่าที่คุณจะทำได้

13 How to Succeed If you must correct someone, don't get personal about it. ถ้าคุณต้องช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดของใครบางคน อย่าใช้อารมณ์ Do it never in front of others. อย่าฉีกหน้าคนต่อหน้าผู้อื่น

14 How to Succeed Spend some time alone everyday.
How to Succeed Spend some time alone everyday. What's the mission of my life? What do I want to be? And how to go about it. ใช้เวลาอยู่คนเดียวบ้าง... คิดถึงเป้าหมายชีวิตของคุณ คิดว่าคุณต้องการจะเป็นอะไร แล้วคุณจะถึงจุดนั้นได้อย่างไร

15 How to Succeed As you move along Plan A of your career, ในขณะที่คุณกำลังเดินไปตามแผน A บนเส้นทางอาชีพของคุณ maintain a Plan B as well — ให้เตรียมแผน B เอาไว้ด้วย an alternative course to rely เป็นทางเลือกหากจำเป็นต้องใช้

16 How to Succeed Always remember that the secret of success is passion.
How to Succeed Always remember that the secret of success is passion. Always think big. Spread love & joy. You'll have blissful years ahead จงจำไว้ว่า ความลับของความสำเร็จ คือ ความปรารถนาอย่างแรงกล้า คิดใหญ่..จงแบ่งปันความรัก&ความสนุกสนาน คุณจะมีปีที่สวยงามรออยู่ข้างหน้า


ดาวน์โหลด ppt เคล็ดลับแห่งความสำเร็จ a 15 point plan…แผนงาน 15 ขั้นตอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google