งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารเรียนวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 การวางผัง Facility Layout ประเด็นพิจารณาในการวางผังการออกแบบผลิตภัณฑ์และปริมาณการผลิต เครื่องจักรอุปกรณ์ กระบวนการผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารเรียนวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 การวางผัง Facility Layout ประเด็นพิจารณาในการวางผังการออกแบบผลิตภัณฑ์และปริมาณการผลิต เครื่องจักรอุปกรณ์ กระบวนการผลิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เอกสารเรียนวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 การวางผัง

3 Facility Layout ประเด็นพิจารณาในการวางผังการออกแบบผลิตภัณฑ์และปริมาณการผลิต เครื่องจักรอุปกรณ์ กระบวนการผลิต กำลัง ผลิต คุณภาพชีวิตในการทำงานและการ ติดต่อสื่อสาร ข้อจำกัดด้านตัวอาคาร ทำเลที่ตั้งและ ต้นทุนการเคลื่อนย้าย ชนิดของการวางผัง  Fixed position layout  Trade and Service layout  Office layout  Warehouse layout  Process Layout  Product layout

4 Ch 7 - 8 © 2000 by Prentice-Hall Inc Russell/Taylor Oper Mgt 3/e A Product Layout IN OUT

5 Comparison Of Product And Process Layouts PRODUCT LAYOUT PROCESS LAYOUT 1. DescriptionSequential arrangementFunctional grouping of machinesof machines 2. Type of ProcessContinuous, mass Intermittent, job shop production, mainlybatch production, assemblymainly fabrication assemblymainly fabrication 3. ProductStandardized Varied, made to stockmade to order 4. DemandStableFluctuating 5. VolumeHighLow 6. EquipmentSpecial purposeGeneral purpose 7. WorkersLimited skillsVaried skills

6 Comparison Of Product And Process Layouts PRODUCT LAYOUTPROCESS LAYOUT 8. InventoryLow in-process,High in-process, 8. InventoryLow in-process,High in-process, high finished goodslow finished goods high finished goodslow finished goods 9. Storage spaceSmallLarge 9. Storage spaceSmallLarge 10. MaterialFixed pathVariable path handling(conveyor)(forklift) handling(conveyor)(forklift) 11. AislesNarrowWide 12. SchedulingPart of balancingDynamic 13. Layout decisionLine balancingMachine location 14. GoalEqualize work atMinimize material each stationhandling cost each stationhandling cost 15. AdvantageEfficiencyFlexibility

7 Designing Process Layouts  Minimize material handling costs  Block Diagramming minimize nonadjacent loadsminimize nonadjacent loads use when quantitative data is availableuse when quantitative data is available  Relationship Diagramming based on location preference between areasbased on location preference between areas use when quantitative data is not availableuse when quantitative data is not available

8 Block Diagramming  Create load summary chart  Calculate composite (two way) movements  Develop trial layouts minimizing number of nonadjacent loads

9 Block Diagramming Example LOAD SUMMARY CHART DEPARTMENT DEPT.12345 110050 220050 3604050 4100 55060

10 Initial & Final Designs

11 Block Diagrams

12 Original Layout

13 Revised Layout

14 Ch 7 - 23 © 2000 by Prentice-Hall Inc Russell/Taylor Oper Mgt 3/e Designing Product Layouts  Product layouts or assembly lines  Develop precedence diagram of tasks  Jobs divided into work elements  Assign work elements to workstations  Try to balance the amount work of each workstation

15 Ch 7 - 24 © 2000 by Prentice-Hall Inc Russell/Taylor Oper Mgt 3/e Line Balancing  Precedence diagram network showing order of tasks and restrictions on their performancenetwork showing order of tasks and restrictions on their performance  Cycle time maximum time product spends at any one workstationmaximum time product spends at any one workstation

16 Ch 7 - 25 © 2000 by Prentice-Hall Inc Russell/Taylor Oper Mgt 3/e Flow Time vs Cycle Time  Flow time = time to complete all stations  Cycle time = max time spent at any station 12 3 4 min5 min4 min Flow time = 4 + 5 + 4 = 13 Cycle time = max (4, 5, 4) = 5

17 Ch 7 - 26 © 2000 by Prentice-Hall Inc Russell/Taylor Oper Mgt 3/e Drawing A Precedence Example Work element Precedencetime A Press out sheet of fruit-0.1 B Cut into stripsA0.2 C Outline fun shapesA0.4 D Roll up and packageB, C0.3 CD B A 0.1 0.2 0.4 0.3

18 Ch 7 - 27 © 2000 by Prentice-Hall Inc Russell/Taylor Oper Mgt 3/e Computing Cycle Time C = maximum time product spends at station Produce 6,000 units per 40 hour week

19 Ch 7 - 28 © 2000 by Prentice-Hall Inc Russell/Taylor Oper Mgt 3/e Balancing The Line Workstation TaskRemaining timeFeasible tasks 1A 0.3B B 0.1none 2C 0.0none 3D 0.1 12 3 0.3 min0.4 min0.3 min A, BCD

20 Ch 7 - 29 © 2000 by Prentice-Hall Inc Russell/Taylor Oper Mgt 3/e Calculating Efficiency

21 Ch 7 - 30 © 2000 by Prentice-Hall Inc Russell/Taylor Oper Mgt 3/e Trial & Error Method of Line Balancing 1. Draw & label precedence diagram 2. Calculate required cycle time 3. Calculate theoretical minimum number of workstations 4. Group elements into workstations using cycle time & precedence constraints 5. Calculate efficiency 6. Stop if theoretical minimum number of workstations or acceptable efficiency level reached If not, go back to step 4

22 Ch 7 - 31 © 2000 by Prentice-Hall Inc Russell/Taylor Oper Mgt 3/e Computerized Line Balancing  Use heuristics to assign tasks to workstations longest operation timelongest operation time shortest operation timeshortest operation time most number of following tasksmost number of following tasks least number of following tasksleast number of following tasks

23 งานย่อย ใช้เวลาคำบรรยายลักษณะงาน ลำดับงาน A 60 ประกอบแผงสวิชท์ - B 80 ประกอบฝาครอบ A C 30 พันมอเตอร์ - D 40 สวมมอเตอร์กับแกนหมุน C E 40 ประกอบขาตั้ง B,D F 50 เช็คทำความสะอาด - G 100 ประกอบโครงฝา F H 70 ประกอบใบพัด D,G I 30 ปิดฝาครอบ E,H รวม 500

24 A C B

25 ลำดับที่ สถานีที่ งานที่จัดให้ งานเลือก เวลาที่ใช้ เวลาเหลือ งานที่ยังจัดได้ 11A C FA 60120C B F 21C B FB 80 40 C F 3 1C FC 30 10 - 42D FF 50 130D G 52D GG 10030- 63DD 40140E H 73E HH 7070E 83EE 4030I 93II 300-

26 แจ้งข่าว   วันที่ 23 ธันวาคม 2554   9.30-10.00 น. เรียนตามปกติให้จบเรื่อง layout   10.00-10.10 น. นักศึกษารอนอกห้องเพื่อแจก ข้อสอบ   10.10-10.40 น. สอบย่อยครั้งที่ 2   ใครมาช้าไม่อนุญาตให้เข้าสอบ   ใครป่วยให้นำใบลาไปยื่นทันทีที่ภาควิชาการ จัดการภายในวัน 24-25 ธันวาคม 2554 เพื่อ พิจารณาว่าจะให้สอบซ่อมหรือไม่   ดังนั้นไปเตรียมความพร้อมให้ดีจะได้ไม่ต้อง เครียดก่อนสอบ   ดูผลสอบย่อย คะแนนเก็บและคะแนนเข้า ห้องเรียนได้ก่อนวันที่ 30 ธันวาคม ในเว็บ อาจารย์

27 Ch 7 - 7 © 2000 by Prentice-Hall Inc Russell/Taylor Oper Mgt 3/e Service Process Layout Women’s lingerie Women’s dresses Women’s sportswear Shoes Cosmetics & Jewelry Entry & display area Housewares Children’s department Men’s department

28 แผนกปริมาณเที่ยวในการขนย้ายพื้นที่ที่ต้องการ ( หน่วย ) 1. เครื่องปิ้งขนมปัง 2801 2. เครื่องปรับอากาศ 1602 3. ไมโครเวฟ 3601 4. สเตริโอเครื่องเสียง 3753 5. ทีวี 8004 6. วิทยุ 1501 7. เก็บสินค้าเทกอง 1002

29 แผนกอัตราส่วนต่อพื้นที่อันดับที่ 1. เครื่องปิ้งขนมปัง 280/12 2. เครื่องปรับอากาศ 160/26 3. ไมโครเวฟ 360/11 4. สเตริโอเครื่องเสียง 375/35 5. ทีวี 800/43 6. วิทยุ 150/14 7. เก็บสินค้าเทกอง 100/27 3 5 5 6 4 27 1 5 5 4 4 27

30 Ch 7 - 17 © 2000 by Prentice-Hall Inc Russell/Taylor Oper Mgt 3/e Ranking System For Departments A- absolutely necessary E- especially important I- important O- okay U- unimportant X- undesirable

31 Ch 7 - 18 © 2000 by Prentice-Hall Inc Russell/Taylor Oper Mgt 3/e Relationship Diagramming Example Production Offices Stockroom Shipping and Receiving Locker Room Toolroom A A A O O O O O U U U U E X I


ดาวน์โหลด ppt เอกสารเรียนวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 การวางผัง Facility Layout ประเด็นพิจารณาในการวางผังการออกแบบผลิตภัณฑ์และปริมาณการผลิต เครื่องจักรอุปกรณ์ กระบวนการผลิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google