งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

02- 7321954-8. รายละเอียดฐานข้อมูล CINAHL เป็นฐานข้อมูลทางด้านพยาบาล ศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ รวบรวม สิ่งพิมพ์จากสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีก มากกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "02- 7321954-8. รายละเอียดฐานข้อมูล CINAHL เป็นฐานข้อมูลทางด้านพยาบาล ศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ รวบรวม สิ่งพิมพ์จากสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีก มากกว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 02- 7321954-8

2 รายละเอียดฐานข้อมูล CINAHL เป็นฐานข้อมูลทางด้านพยาบาล ศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ รวบรวม สิ่งพิมพ์จากสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีก มากกว่า 1,200 รายชื่อตั้งแต่ปี 1982- ปัจจุบัน และให้ข้อมูลที่เป็นเอกสารฉบับ เต็มสิ่งพิมพ์มากกว่า 280 รายชื่อ

3 รายละเอียดฐานข้อมูล ครอบคลุมสาขาวิชา เช่น Nursing Allied Health Consumer Health Alternative Therapies Biomedicine Health Administration

4 รายละเอียดฐานข้อมูล ตัวอย่างวารสารที่ให้ Full text Alternative Therapies in Health and Medicine American Journal of Sports Medicine Journal of Nursing Education Nursing Management Occupation Therapy International Physical Therapy

5 วิธีการสืบค้น Basic Search (การสืบค้นขั้นพื้นฐาน) Advanced Search (การสืบค้นขั้นสูง)

6 Basic Search 1. ใส่ คำค้น 1 2 2. ระบุ ระยะเวลา 4. เพิ่มรูปแบบ การสืบค้น 4 3 3. เลือกสืบค้นเฉพาะ วารสารวิชาการ 6. ใส่ชื่อผู้ แต่ง 6 5 5. ใส่ชื่อ วารสาร 9 9. คลิกปุ่ม Search 7. ระบุประเภท บทความ 7 8. เลือกเฉพาะ สิ่งที่สนใจ 8

7 Advanced Search 1. ใส่ คำค้น 1 2. ระบุเขต ข้อมูล 2 3. ระบุ คำเชื่อม 3 6. คลิกรูปแบบการ สืบค้นเพิ่ม 6 7. คลิก Search 7 4 4. ระบุ ช่วงเวลา 5. เลือกสืบค้นเฉพาะ วารสารวิชาการ 5

8 Advanced Search : More Search Options ระบุข้อมูลที่ต้องการเพื่อ จำกัดการสืบค้น

9 Results 1 1. จำนวนผลลัพธ์ ที่ได้ 2. คลิกชื่อเรื่องเพื่อ เรียกดูบทความ หรือ 2 คลิกรูปแบบที่ ต้องการ

10 Refine Search ทำการสืบค้นจากผลลัพธ์ปัจจุบันเพื่อให้ได้ จำนวนผลลัพธ์ใหม่ที่น้อยลง

11 Article คลิก Print เพื่อสั่งพิมพ์บทความ หรือ คลิก Email เพื่อส่งบทความทาง Email

12 Marked List 1. คลิกเลือกบทความ ที่ต้องการ 1 2 2. คลิกเพื่อดูผลการ จัดเก็บ

13 Marked List : Articles and Bibliography คลิกเลือก Print, Email หรือ Export

14 1 1. เลือกลักษณะการแสดง รายการบรรณานุกรม 2 2. คลิก Print Marked List : Articles and Bibliography

15 1 1. เลือกรูปแบบ email ที่จะจัดส่ง 2 2. ใส่ Email address 3 3. ใส่หัวเรื่องให้ เอกสาร 4 4. ใส่ข้อความ 5 5. คลิก Sent Email Marked List : Articles and Bibliography

16 คลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการจัดเก็บ Marked List : Articles and Bibliography

17 Saved Searches คลิก Saved Searches

18 คลิก Create Profile/Connect สำหรับผู้ที่ ต้องการสร้าง Account ใหม่ Saved Searches

19 ใส่ Username และ Password จากนั้น คลิก Create Profile/Connect Saved Searches

20 คลิกปุ่ม Save หลังคำค้นที่ต้องการบันทึก และคลิก Saved Searches เพื่อดูผลการ บันทึก Saved Searches

21

22 CINAHL


ดาวน์โหลด ppt 02- 7321954-8. รายละเอียดฐานข้อมูล CINAHL เป็นฐานข้อมูลทางด้านพยาบาล ศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ รวบรวม สิ่งพิมพ์จากสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีก มากกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google