งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

02-7321954-8. Springer Link - รายละเอียดฐานข้อมูล เนื้อหา : รวบรวมจากวารสารมากกว่า 400 รายชื่อ ขอบเขต : ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ปี 1994 ถึง ปัจจุบัน รูปแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "02-7321954-8. Springer Link - รายละเอียดฐานข้อมูล เนื้อหา : รวบรวมจากวารสารมากกว่า 400 รายชื่อ ขอบเขต : ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ปี 1994 ถึง ปัจจุบัน รูปแบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 02-7321954-8

2 Springer Link - รายละเอียดฐานข้อมูล เนื้อหา : รวบรวมจากวารสารมากกว่า 400 รายชื่อ ขอบเขต : ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ปี 1994 ถึง ปัจจุบัน รูปแบบ : Table of content : สาระสังเขป (HTML) : บทความฉบับเต็ม (Full Text) (PDF,HTML)

3 Springer Link - ครอบคลุมสาขาวิชา แบ่งเนื้อหาของฐานข้อมูลออกเป็น 11 สาขาวิชา ได้แก่ 1. Chemical Sciences 7. Law 2. Compute Sciences 8. Life Sciences 3. Economics 9. Mathematics 4. Engineering 10. Medicine 5. Environmental Sciences 11. Geoscience 6. Physics and Astronomy

4 Springer Link - วิธีการสืบค้น - Quick Search (การสืบค้นแบบรวดเร็ว) - Advanced Search (การสืบค้นขั้นสูง) - Browse Search (การสืบค้นแบบไล่เรียง)

5 Quick Search 2 1. ใส่คำค้น 2. ระบุเขตข้อมูล3. คลิก go 4. คลิกเพื่อสืบค้นแบบ Advanced 1 medicine 3 4

6 Advanced search – Articles by citation 1. ใส่ชื่อสิ่งพิมพ์และคลิกเลือกลักษณะที่สัมพันธ์กับคำค้น 2. ใส่ชื่อบทความ3. ใส่ชื่อผู้แต่ง 4. ใส่ข้อมูลที่ต้องการจำกัด5. คลิก Search 2 3 4 5 1

7 Advanced search – Articles by text 1. ใส่คำค้น 2. เลือกลักษณะที่สัมพันธ์กับคำค้น 3. ระบุขอบเขตการสืบค้น4. เลือกรูปแบบการแสดงผล 5. คลิก Search6. คลิกเพิ่มทางเลือกการสืบค้น 1 2 3 4 5 6

8 Advanced search – Articles by text 10/31/03 6/20/04 Abdominal Imaging Acta ethologica 1. ระบุช่วงเวลาตีพิมพ์2. ระบุชื่อสิ่งพิมพ์ 3. เลือกประเภทสิ่งพิมพ์ 1 2 3

9 Advanced search – CrossRef Search 1. ใส่คำค้น2. คลิก Search 12

10 30 ความร่วมมือของสำนักพิมพ์ใน CrossRef American Physical Society Annual Reviews Ashley Publications Association for Computing Machinery BioMed Central Blackwell Publishing BMJ Publishing Group Cambridge University Press Cold Spring Harbor Laboratory Press FASEB IEEE INFORMS Institute of Physics Publishing International Union of Crystallography Alphamed Press American Institute of Physics

11 Investigative Ophthamology and Visual Science Journal of Clinical Oncology Lawrence Erlbaum Associates Medicine Publishing Group Nature Publishing Group Oldenbourg Wissenschaftsverlag Oxford University Press PNAS Royal College of Psychiatrists Springer-Verlag Taylor & Francis University of Chicago Press Vathek Publishing John Wiley & Sons 30 ความร่วมมือของสำนักพิมพ์ใน CrossRef

12 Advanced search – Publications 1. ใส่คำค้น2. เลือกลักษณะที่สัมพันธ์กับคำค้น 3. ระบุขอบเขตการสืบค้น 4. เลือกประเภทสิ่งพิมพ์ 5. คลิก Search 1 2 3 4 5

13 BrowseBrowse 1. คลิกเลือกประเภทสิ่งพิมพ์ 2. ใส่จำนวนการแสดงผลลัพธ์ต่อหนึ่งหน้าจอ 3. คลิก Browse 1 2 3

14 Browse : Publications คลิกเลือกสิ่งพิมพ์ที่ต้องการ

15 Browse : Publications คลิกเลือกฉบับที่ต้องการ

16 Browse : Publications

17 Browse : Online Libraries คลิก Browse

18 Browse : Online Libraries คลิกเลือกสาขาวิชาที่ต้องการ

19 Browse : Online Libraries คลิกเลือกสาขาวิชาย่อย

20

21 ResultsResults 1. คลิกเลือกชื่อเรื่องที่ต้องการ 2. ใส่คำค้นเพื่อสืบค้นจากผลลัพธ์ปัจจุบัน 1 2

22 ArticleArticle เรียกดูบทความฉบับเต็มในรูปแบบ PDF หรือ HTML

23 Article - PDF

24 Article - HTML

25

26 FavoritiesFavorities

27 FavoritiesFavorities 1. คลิก Favorites 3 2. คลิกเลือกวารสารที่ต้องการ 3. คลิก Apply Changes 1 2

28 Favorities : Edit คลิก Edit เพื่อแก้ไขรายการที่เลือก

29 Favorities : Register คลิกปุ่ม Register เพื่อกรอกข้อมูลสำหรับการใช้งาน

30 Favorities : Register

31

32 Springer Link - Alerting Services Alerting Services เมื่อมีการ update บทความใหม่ๆ ลงฐานข้อมูล ผู้ใช้จะได้รับแจ้งข่าวสารการ update ผ่านทาง e-mail ตามรูปแบบข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการ

33 AlertsAlerts 1. คลิก Alerts 2. คลิกเลือกลักษณะข้อมูลที่ต้องการบอกรับ 2 1

34 Table of Contents Alert 1. เลือกจากวารสาร2. เลือกจากกลุ่มข้อมูล 3. ยกเลิกการเลือกทั้งหมด 4. จัดการรูปแบบการรับข่าวสาร 5. เปลี่ยน email address 1 2 3 4 5

35 Keyword Alert คลิกปุ่ม Add

36 ใส่คำค้นและระบุเขตข้อมูลเช่นเดียวกับ การสืบค้นแบบ Advanced จากนั้นคลิกปุ่ม OK Keyword Alert

37 คลิกปุ่ม Finish

38 Keyword Alert คลิกปุ่ม OK

39


ดาวน์โหลด ppt 02-7321954-8. Springer Link - รายละเอียดฐานข้อมูล เนื้อหา : รวบรวมจากวารสารมากกว่า 400 รายชื่อ ขอบเขต : ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ปี 1994 ถึง ปัจจุบัน รูปแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google