งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Revised Building Energy Code Professor Surapong Chirarattananon, AIT and Mr. Sitphan Kanla, Naresuan University Princess Palace Hotel, Bangkok 13-14.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Revised Building Energy Code Professor Surapong Chirarattananon, AIT and Mr. Sitphan Kanla, Naresuan University Princess Palace Hotel, Bangkok 13-14."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Revised Building Energy Code Professor Surapong Chirarattananon, AIT and Mr. Sitphan Kanla, Naresuan University Princess Palace Hotel, Bangkok 13-14 th December 2006

2 2 Outline: Existing Code Features of Revised Building Energy Code

3 3 The Energy Conservation Promotion Act B.E. 2535 BHUMIBOL ADULYADEJ REX. Given on the 2nd day of April B.E. 2535 The Royal Decree on Designated Building B.E. 2538 Given on the 17th day of July B.E. 2538 A set of Ministerial Regulations B.E. 2538 Existing Building Energy Code, Gazetted in 1995

4 4 Requirements on Designated Buildings in the Ministerial Regulation Building and Systems  Overall Thermal Transfer Value (OTTV) of the building envelope < 45 Wm -2, new building  Efficient Electric Lighting < 16 Wm -2 office.  Efficient chillers and compressors (not the system). Building Energy Management  Conduct energy audit  Plan and retrofit building  Report energy use USA ASHRAE Std & Singapore energy code as models European and USA codes as models Existing Building Energy Code, Gazetted in 1995

5 5 1. The new code applies to new buildings only. 2. System performance requirements are used. The target systems are:  building envelope  lighting system  air-conditioning system 3. Differentiation are made for different types of building. A new OTTV formulation for each type of building Type of building OTTV formulation office & school hotel & hospital superstore & dept store One OTTV formulation for each type of building Features of the New Building Energy Code

6 6 3. (cont.) A new lighting power budget for each type of building (e.g. 14 Wm -2 for office) - A system performance regime for each main type of air-conditioner (e.g. EER > 9.6 for split type A/C) Each minimum performance level is set from a life cycle cost study for each system requirement through use of computer simulation for each type of building. Type of building Minimum performance level required OTTV Lighting Air-conditioning office hotel & hospital etc. One level for each system and each building type Features of the New Building Energy Code

7 7 The OTTV of each of the exterior surface wall (OTTV i ) shall be calculated from OTTV i = (U w )(1-WWR)( TD eq ) + (U f )(WWR)(  T) + (WWR)(SHGC)(SC)(ESR) One set of values of the parameters TDeq,  T, and ESR is given for each category of building. TD eq is a function of solar absorptance of surface, specific heat- density-mass of wall, orientation of wall, inclination angle of wall This is developed from regression of cooling coil, and is related directly to cooling coil load and energy consumption of a building. Features of the New Building Energy Code

8 8 Energy Performance Requirements on Building Envelope The Overall Thermal Transfer Value (OTTV) of wall of a building represents the size of the average heat gain through the envelope (inclusive of walls and windows) as sensed by the air- conditioning system of the building. For office or school, O-OTTV < 50 Wm -2 For Department store or hypermarket, S-OTTV < 40Wm -2 For Hotel or hospital, H-OTTV < 30 Wm -2 For roof of, Office and school, O-RTTV < 15 Wm -2 Department store or hypermarket, S-RTTV < 12 Wm -2 Hotel or hospital, H-RTTV < 10 Wm -2 Summary

9 9 Energy Performance Requirements for Lighting Summary Allowable rated power for lighting. Category of building Allowable rated power (W/m 2. of utilized area) (a) Offices or educational buildings 14 (b) Department stores, retail stores, shopping centers or hypermarket 18 (c)Hotels, hospitals/ convalescent homes 12

10 10 Energy Performance Requirements for Air-conditioning Energy performance of air-conditioning system(s) within a building Minimum performance for unitary air-conditioners ประเภทและขนาด ค่าประสิทธิภาพขั้นต่ำ, COP ( EER ) ชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ (ระบบแยกส่วนและแบบเป็นชุด) น้อยกว่า 3,500 วัตต์ (0.995 ตันความเย็น)2.82 (9.62) ตั้งแต่ 3,500 วัตต์ แต่ไม่เกิน 17,600 วัตต์ (5.00 ตันความเย็น)2.82 (9.62) เกินกว่า 17,600 วัตต์ (5.00 ตันความเย็น)2.56 (8.74) ชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำ ทุกขนาดทำความเย็น3.99 (13.62)

11 11 Energy Performance Requirements for Air-conditioning Large air-conditioning system When a large air-conditioning system is used, energy performance is required on the water chillers, and on other parts of the air- conditioning system. Minimum performance for water chillers. ประเภทและขนาด ค่าประสิทธิภาพขั้นต่ำ, COP (kW/TR) ชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 351.7 กิโลวัตต์ (100 ตันความเย็น)2.70 (1.30) เกินกว่า 351.7 กิโลวัตต์ (100 ตันความเย็น)2.93 (1.20) ชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำ น้อยกว่า 527.5 กิโลวัตต์ (150 ตันความเย็น)3.91 (0.90) ตั้งแต่ 527.5 กิโลวัตต์ แต่ไม่เกิน 703.3 กิโลวัตต์ (200 ตันความเย็น)4.69 (0.75) ตั้งแต่ 703.3 กิโลวัตต์ แต่ไม่เกิน 879.2 กิโลวัตต์ (250 ตันความเย็น)5.25 (0.67) ตั้งแต่ 879.2 กิโลวัตต์ แต่ไม่เกิน 1,758.3 กิโลวัตต์ (500 ตันความเย็น)5.40 (0.65) เกินกว่า 1,758.3 กิโลวัตต์ (500 ตันความเย็น)5.67 (0.62)

12 12 การใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติอย่าง เหมาะสมเพื่อการส่องสว่างภายในอาคาร นอกจากจะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าใน ระบบแสงสว่างแล้ว ยังสามารถลดภาระการทำ ความเย็นของระบบปรับอากาศ ใน Building code ใหม่นี้ได้คำนึงถึงประโยชน์ ของการใช้แสงธรรมชาติ จึงได้กำหนดแนวทาง ในการชดเชยเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำของระบบ แสงสว่าง ที่มีผลสืบเนื่องจากการใช้แสง ธรรมชาติเพื่อการส่งสว่างภายในอาคารควบคุม การใช้แสงธรรมชาติเพื่อการส่องสว่าง ภายในอาคาร

13 13 ค่ารังสีอาทิตย์ (Effective Solar Radiation; ESR) ค่ารังสีอาทิตย์ คือรังสีอาทิตย์รวมที่ตกกระทบบนผนัง มีค่าขึ้นอยู่กับมุมเอียงและ ทิศทาง การวัดค่ามุมเอียงของผนังของอาคาร วัดจากมุมที่ผนังอาคารกระทำกับ พื้นผิวโลก ( หรือพื้นดิน ) โดยผนังในแนวตั้ง จะมีค่ามุมเอียงเท่ากับ 90 องศา ขณะที่ผนังในแนวระนาบนอน ( หรือหลังคาแบบเรียบ ) จะมีค่ามุมเอียงเท่ากับ 0 องศา มุมเอียง (องศา) ทิศทางของผนัง เหนือ ตะวันออก เฉียงเหนือ ตะวันออก ตะวันออก เฉียงใต้ ใต้ ตะวันตก เฉียงใต้ ตะวันตก ตะวันตก เฉียงเหนือ 0437.38 15405.00421.74433.61440.00441.62438.90431.51419.53 30358.99390.20412.96425.48428.59422.98408.39385.65 45306.68348.31379.58397.17401.47393.20372.57341.61 60255.37301.60337.61358.44363.45353.18328.62293.33 75212.39255.60291.21312.65317.70306.52281.11246.70 90185.06215.84244.53263.14267.41256.82234.58207.62

14 14 ค่ารังสีอาทิตย์ (Effective Solar Radiation; ESR)

15 15 End of presentation… Thank you for your attention…


ดาวน์โหลด ppt 1 Revised Building Energy Code Professor Surapong Chirarattananon, AIT and Mr. Sitphan Kanla, Naresuan University Princess Palace Hotel, Bangkok 13-14.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google