งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Training Cisco Certified Network Associate (CCNA 640-802) Mr.Kriangsak Namkot

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Training Cisco Certified Network Associate (CCNA 640-802) Mr.Kriangsak Namkot"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Training Cisco Certified Network Associate (CCNA 640-802) Mr.Kriangsak Namkot jodoi@jodoi.com jodoi1819@hotmail.com http://www.jodoi.com

2 Day 1 Internetworking Introduction to TCP/IP Subnetting,Variable Length Subnet Masks(VLSMs),and Troubleshooting TCP/IP Internetworking Operating System(IOS) and Security Device Manager(SDM) Managing a cisco internetwork LAB Configuration

3 Introduction to CCNA Exam

4 General Certifications

5

6 CCNA Certification

7 Cisco Icons and Symbols

8 Internetworking เป็นการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายเข้า ด้วยกัน เพื่อให้เครื่องในแต่ละ เครือข่ายสามารถติดต่อถึงกันได้ Internet เป็นตัวอย่างหนึ่งของการทำ Internetworking สามารถเชื่อมโยง เครือข่ายทั้งโลกเข้าด้วยกัน โดยใช้ โปรโตคอล TCP/IP Intranet เป็นการประยุกต์ใช้ Internet เฉพาะภายในองค์กร

9 Defining Components of the Network Main OfficeBranch Office Home Office Mobile Users Internet

10 Floor 2 Floor 1 Server Farm Defining the Components of a Network (cont.) Branch Office Telecommuter ISDN RemoteCampus

11 Network Structure Defined by Hierarchy Distribution Layer Core Layer Access Layer

12 OSI Model Overview

13 Data Flow Layers Transport Layer Data Link Network Layer Physical Application (Upper) Layers Session Presentation Application

14 Keeping different applications ’ data separate User Interface How data is presented Special processing such as encryption Telnet FTP ASCII EBCDIC JPEG Operating System/ Application Access Scheduling Transport Layer Data Link Network Layer Physical EXAMPLES Session Presentation Application Role of Application Layers

15 TCP UDP SPX 802.3 / 802.2 HDLC EIA/TIA-232 V.35 IP IPX Presentation Application Session EXAMPLES Role of Data Flow Layers Reliable or unreliable delivery Error correction before retransmit Combines bits into bytes and bytes into frames Access to media using MAC address Error detection not correction Move bits between devices Specifies voltage, wire speed and pin-out cables Transport Data Link Physical Network Provide logical addressing which routers use for path determination

16 Encapsulating Data Transport Data Link Physical Network Upper Layer Data TCP Header DataIP Header DataLLC Header 0101110101001000010 DataMAC Header Presentation Application Session Segment Packet Bits Frame PDU FCS (Protocol Data Unit)

17 Introduction to TCP/IP Department of Defense (DoD)

18 Introduction to TCP/IP

19 TCP (Transmission Control Protocol) is a set of rules (protocol) used along with the Internet Protocol (IP) to send data in the form of message units between computers over the Internet. While IP takes care of handling the actual delivery of the data, TCP takes care of keeping track of the individual units of data (called packets) that a message is divided into for efficient routing through the Internet.protocolIPpacket User Datagram Protocol (UDP) is one of the core protocols of the Internet protocol suite. Using UDP, programs on networked computers can send short messages sometimes known as datagrams (using Datagram Sockets) to one another. UDP is sometimes called the Universal Datagram Protocol or Unreliable Datagram Protocol. Internet protocol suite datagramsDatagram Sockets

20 Introduction to TCP/IP

21

22 IP Address Private IP

23 IP Address http://www.jodoi.com/IP/ip4.html เมื่อเราได้ IP Address มา 1 ชุด สิ่งที่จะต้องบอกได้จาก IP Address ที่ได้มาคือ 1. Network IP คือ IP Address อะไร 2. Broadcast IP คือ IP Address อะไร 3. Range host IP ที่สามารถนำมาใช้งานได้ หรือ จำนวน host Per Subnet 4. Subnet Mask คือ IP Address อะไร 5. จำนวน Subnet Ex.1 192.168.22.50/30 Ex.2 192.168.5.33/27 which IP address should be assigned to the PC host ? A.192.168.5.5 B.192.168.5.32 C. 192.168.5.40 D. 192.168.5.63 E. 192.168.5.75

24 IP Address Ex.3 ข้อใดบ้างเป็น IP ที่ใช้งานได้จริง a)10.10.10.0/13 b)244.0.0.1/24 c)10.159.255.255/12 d)10.127.255.255/13 e)10.179.0.255/15

25 IP Address 4.Which of the following addresses can be assigned to network hosts when given a subnet mask of 255.255.255.224?(select three options.) A.201.45.116.159 B.134.178.18.62 C.192.168.16.91 D.92.11.178.93 E.217.63.12.24 F.15.234.118.63

26 IP Subnet-Zero

27 Classless Inter-Domain Routing

28 Variable Length Subnet Masks ( VLSM ) เครือข่ายที่เราใช้งานกันอยู่ไม่จำเป็นจะต้องมีขนาด เท่ากันเสมอไป เช่น LAN ต้องการ IP สำหรับอุปกรณ์มากกว่า 2 เครื่อง การเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุด (Point-to-Point) ต้องการแค่ 2 IP ก็เพียงพอ VLSM จะยอมให้มีการแบ่ง Subnet ได้มากกว่า 1 ครั้งสำหรับแต่ละชุด IP เพื่อให้ได้ขนาด IP ตามที่ ต้องการ VLSM จะช่วยลดจำนวนการจัดสรร IP ลง เป็นการใช้ งาน IP อย่างมีประสิทธิภาพ VLSM ยังช่วยให้ Router ทำงานได้เร็วขึ้นเนื่องจาก ขนาดของ Routing Table เล็กลง

29 Variable Length Subnet Masks ( VLSM )

30 Summarization Summarization, also called route aggregation, allows routing protocols to advertise many networks as one addres

31 Summarization

32 There are two main EXEC modes for entering commands. Cisco IOS Software EXEC Mode

33 Cisco IOS Software EXEC Mode (Cont.)

34 Overview of Router Modes

35 Saving Configurations wg_ro_c# wg_ro_c#copy running-config startup-config Destination filename [startup-config]? Building configuration… wg_ro_c# wg_ro_c#copy running-config startup-config Destination filename [startup-config]? Building configuration… wg_ro_c# Copies the current configuration to NVRAM

36 –Sets the local identity or message for the accessed router or interface Configuring Router Identification

37 Configuring a Router Password

38 Other Console-Line Commands Router(config)#line console 0 Router(config-line)#exec-timeout 0 0 Router(config)#line console 0 Router(config-line)#logging synchronous Prevents console session timeout Redisplays interrupted console input

39 Router(config)#interface type number Router(config-if)# type includes serial, ethernet, token ring, fddi, hssi, loopback, dialer, null, async, atm, bri, tunnel, and so on number is used to identify individual interfaces Router(config-if)#exit Quits from current interface configuration mode Router(config)#interface type slot/port Router(config-if)# For modular routers, selects an interface Configuring an Interface

40 Enter Global Configuration Mode Router(config-if)#clock rate 64000 Router(config-if)# Router(config)#interface serial 0 Router(config-if)# Router#configure terminal Router(config)# Router(config-if)#bandwidth 64 Router(config-if)#exit Router(config)#exit Router# Specify Interface Set Clock Rate (on DCE interfaces only) Set Bandwidth (recommended) Configuring a Serial Interface

41 Router(config)#interface ethernet 2 Router(config-if)#media-type 10baset Router(config)#interface ethernet 2 Router(config-if)#media-type 10baset Selects the media-type connector for the Ethernet interface Ethernet media-type Command

42 Router#configure terminal Router(config)#interface serial 0 Router(config-if)#no shutdown %LINK-3-UPDOWN: Interface Seria0, changed state to up %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line Protocol on Interface Serial0, changed state to up Enables an interface that is administratively shut down Router#configure terminal Router(config)#interface serial 0 Router(config-if)#shutdown %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0, changed state to administratively down %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0, changed state to down Administratively turns off an interface Disabling or Enabling an Interface

43 Configuring the Router IP Address wg_ro_c#configure terminal wg_ro_c(config)#interface ethernet 0 wg_ro_c(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 wg_ro_c(config-if)#no shutdown wg_ro_c(config-if)#exit wg_ro_c#configure terminal wg_ro_c(config)#interface ethernet 0 wg_ro_c(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 wg_ro_c(config-if)#no shutdown wg_ro_c(config-if)#exit

44 Router show interfaces Command Router#show interfaces Ethernet0 is up, line protocol is up Hardware is Lance, address is 00e0.1e5d.ae2f (bia 00e0.1e5d.ae2f) Internet address is 10.1.1.11/24 MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit, DLY 1000 usec, rely 255/255, load 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set, keepalive set (10 sec) ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 Last input 00:00:07, output 00:00:08, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Queueing strategy: fifo Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 81833 packets input, 27556491 bytes, 0 no buffer Received 42308 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles 1 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 1 ignored, 0 abort 0 input packets with dribble condition detected 55794 packets output, 3929696 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets 0 babbles, 0 late collision, 4 deferred 0 lost carrier, 0 no carrier 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

45 Interpreting the Interface Status

46 Verifying a Serial Interface Configuration Router#show interface serial 0 Serial0 is up, line protocol is up Hardware is HD64570 Internet address is 10.140.4.2/24 MTU 1500 bytes, BW 64 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load 1/255 Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec) Last input 00:00:09, output 00:00:04, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0 Queueing strategy: weighted fair Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops) Conversations 0/1/256 (active/max active/max total) Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated) 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec (output omitted) BW 64 Kbit,

47 Serial Interface show controller Command Router#show controller serial 0 HD unit 0, idb = 0x121C04, driver structure at 0x127078 buffer size 1524 HD unit 0, V.35 DTE cable. Router#show controller serial 0 HD unit 0, idb = 0x121C04, driver structure at 0x127078 buffer size 1524 HD unit 0, V.35 DTE cable. Shows the cable type of serial cables V.35 DTE Cable

48 Config DHCP

49 Setting Secure Shell (SSH)

50

51 Doing the do Command

52 Using the Pipe

53 Cisco’s Security Device Manager

54

55

56 FlashNVRAMRAM ROM เปรียบเหมือน windows (OS) เก็บ IOS เปรียบเหมือน hard disk เก็บ config เก็บ config แต่ยังไม่ save เปรียบเหมือน Bios บน PC Managing a cisco internetwork

57 Router Power-On/Bootup Sequence 1.Perform power-on self test (POST). 2.Load and run bootstrap code. 3.Find the Cisco IOS software. 4.Load the Cisco IOS software. 5.Find the configuration. 6.Load the configuration. 7.Run the configured Cisco IOS software.

58 Finding the Cisco IOS Software

59 Loading the Cisco IOS Software from Flash Memory The flash memory file is decompressed into RAM.

60 Loading the Configuration Load and execute the configuration from NVRAM. If no configuration is present in NVRAM, enter setup mode.

61 Determining the Current Configuration Register Value wg_ro_a#show version Cisco Internetwork Operating System Software IOS (tm) 2500 Software (C2500-JS-L), Version 12.0(3), RELEASE SOFTWARE (fc1) Copyright (c) 1986-1999 by cisco Systems, Inc. Compiled Mon 08-Feb-99 18:18 by phanguye Image text-base: 0x03050C84, data-base: 0x00001000 ROM: System Bootstrap, Version 11.0(10c), SOFTWARE BOOTFLASH: 3000 Bootstrap Software (IGS-BOOT-R), Version 11.0(10c), RELEASE SOFTWARE (fc1) wg_ro_a uptime is 20 minutes System restarted by reload System image file is "flash:c2500-js-l_120-3.bin" --More-- Configuration register is 0x2102 Configuration register value in show version

62 –Configuration register bits 3, 2, 1, and 0 set boot option. –Check the configuration register value with show version. Configuration Register Values

63 รหัสของ bootstrap ทั่วไป 0x2102 เอามาเขียนเป็นเลขฐานสอง 0010 0001 0 0 = 9600 0 1 = 4800 1 0 = 2400 1 1 = 1200 มีได้ 2 ค่าคือ 0 = load config จาก NVRAM 4 = skip การ load config มีได้ 3 ค่า คือ 0 = Rommon [>] 1 = Rx-boot [router(boot)] 2 = IOS [router>]

64 Password Recovery

65 show version Command Router#show version Cisco Internetwork Operating System Software IOS (tm) C2600 Software (C2600-JS-M), Version 12.0(7a), RELEASE SOFTWARE (fc1) Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc. Compiled Tue 05-Feb-02 01:48 by pwade Image text-base: 0x80008088, data-base: 0x80B0404C ROM: System Bootstrap, Version 11.3(2)XA4, RELEASE SOFTWARE (fc1) Router uptime is 1 minute System restarted by reload System image file is "flash:c2600-js-mz.120-7a.bin" cisco 2610 (MPC860) processor (revision 0x300) with 53248K/12288K bytes of memory. Processor board ID JAD06090BMD (2719249260) M860 processor: part number 0, mask 49 Bridging software. X.25 software, Version 3.0.0. SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp). TN3270 Emulation software. Basic Rate ISDN software, Version 1.1. 1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s) 2 Serial(sync/async) network interface(s) 1 ISDN Basic Rate interface(s) 32K bytes of non-volatile configuration memory. 16384K bytes of processor board System flash (Read/Write) Configuration register is 0x2102 Router#show version Cisco Internetwork Operating System Software IOS (tm) C2600 Software (C2600-JS-M), Version 12.0(7a), RELEASE SOFTWARE (fc1) Copyright (c) 1986-2002 by cisco Systems, Inc. Compiled Tue 05-Feb-02 01:48 by pwade Image text-base: 0x80008088, data-base: 0x80B0404C ROM: System Bootstrap, Version 11.3(2)XA4, RELEASE SOFTWARE (fc1) Router uptime is 1 minute System restarted by reload System image file is "flash:c2600-js-mz.120-7a.bin" cisco 2610 (MPC860) processor (revision 0x300) with 53248K/12288K bytes of memory. Processor board ID JAD06090BMD (2719249260) M860 processor: part number 0, mask 49 Bridging software. X.25 software, Version 3.0.0. SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp). TN3270 Emulation software. Basic Rate ISDN software, Version 1.1. 1 Ethernet/IEEE 802.3 interface(s) 2 Serial(sync/async) network interface(s) 1 ISDN Basic Rate interface(s) 32K bytes of non-volatile configuration memory. 16384K bytes of processor board System flash (Read/Write) Configuration register is 0x2102

66 show flash Command wg_ro_a#show flash System flash directory: File Length Name/status 1 10084696 c2500-js-l_120-3.bin [10084760 bytes used, 6692456 available, 16777216 total] 16384K bytes of processor board System flash (Read ONLY) wg_ro_a#show flash System flash directory: File Length Name/status 1 10084696 c2500-js-l_120-3.bin [10084760 bytes used, 6692456 available, 16777216 total] 16384K bytes of processor board System flash (Read ONLY)


ดาวน์โหลด ppt Training Cisco Certified Network Associate (CCNA 640-802) Mr.Kriangsak Namkot

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google