งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างข้อมูลคืออะไร ?  โครงสร้างข้อมูล หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง ข้อมูล ที่ อยู่ในโครงสร้างนั้น ๆ ( โครงสร้างข้อมูล เป็นแนวทางในการ ดำเนินงานในขั้นตอนอื่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างข้อมูลคืออะไร ?  โครงสร้างข้อมูล หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง ข้อมูล ที่ อยู่ในโครงสร้างนั้น ๆ ( โครงสร้างข้อมูล เป็นแนวทางในการ ดำเนินงานในขั้นตอนอื่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างข้อมูลคืออะไร ?  โครงสร้างข้อมูล หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง ข้อมูล ที่ อยู่ในโครงสร้างนั้น ๆ ( โครงสร้างข้อมูล เป็นแนวทางในการ ดำเนินงานในขั้นตอนอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น การวิเคราะห์ระบบ หรือการออกแบบ ระบบซึ่งจำเป็นต้องรู้ถึงลักษณะของ โครงสร้างข้อมูลชนิดต่าง ๆ ให้เข้าใจ ถึงหลักการและวิธีการทำงาน )

2 โครงสร้างข้อมูลแบบอาร์เรย์ โครงสร้างข้อมูลแบบสแตก และคิว โครงสร้างข้อมูลแบบลิงค์ ลิสต์ โครงสร้างข้อมูลแบบต้นไม้ การค้นหาข่าวสาร การเรียงข้อมูล

3 โครงสร้างข้อมูลที่ใช้ โดยทั่วไป มีอยู่ 2 แบบคือ 1. ลักษณะเรียงกันไป ( โดยข้อมูลตัว ถัดไปต้องเก็บในตำแหน่งความจำที่ ติดกัน ) เช่น อาร์เรย์ 2. ไม่จำเป็นต้องอยู่ในตำแหน่งความจำ ที่ติดกัน

4 ลักษณะโปรแกรมแบบมี โครงสร้างที่ดี เป็นโปรแกรมที่ง่ายในการทำ ความเข้าใจ และง่ายต่อการ ปรับปรุงแก้ไขโดยใช้โครงสร้าง ควบคุมที่ชัดเจนและรัดกุม ตลอดจนใช้คำสั่ง goto ให้น้อย ที่สุด

5 1. โครงสร้างแบบคำสั่ง ตามลำดับ เป็นโครงสร้างพื้นฐานแบบไม่มีการ ตัดสินใจ ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 inputprocessoutput

6 มีการทดสอบค่าตัวแปรเพื่อการ ตัดสินใจว่าจะทำการ ประมวลผลส่วน ใด 2. โครงสร้างแบบมีการ ตัดสินใจ x ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 input output จริง เท็จ

7 ทำงานแบบวนซ้ำในจำนวนครั้งที่ จำกัด 3. โครงสร้างแบบมีการ ตัดสินใจ ส่วน a X จริง เท็จ

8 สรุปทั้ง 3 แบบ มีจุดเข้า (Input) เพียง 1 จุด มีจุดออก (Output) เพียง 1 จุด ออกแบบในลักษณะจากบนลงล่าง (top down design) โปรแกรมย่อย ควรจะทำหน้าที่อย่าง เดียว ต้องไม่เป็นวงจรปิดแบบไม่หยุด หรือ ที่มีค่าอนันต์

9 แบบฝึกหัด 1.A = 8; B = 10; 2. A = 8; B = 10; Do While (A >= B);Do While (A <= B);A = A + 1;B = B – 1;End;

10 3. A = 8; B = 10; แบบฝึกหัด Do While (A > 0); A = A + 1; B = B – 1; End;

11


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างข้อมูลคืออะไร ?  โครงสร้างข้อมูล หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง ข้อมูล ที่ อยู่ในโครงสร้างนั้น ๆ ( โครงสร้างข้อมูล เป็นแนวทางในการ ดำเนินงานในขั้นตอนอื่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google