งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CS344-321 Assembly Language Programming Period 17.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CS344-321 Assembly Language Programming Period 17."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CS344-321 Assembly Language Programming Period 17

2 เกี่ยวข้องกับตำแหน่งของคำสั่งที่จะกระโดดไปทำงานต่อไป วิธีการกำหนดเลขที่อยู่ภายในเซกเมนต์โดยตรง (intrasegment direct) ตำแหน่งคำสั่ง +- นิพจน์ค่าคงที่ ตัวอย่าง CMPAX,0 JGPOSITIVE JMPNEGATIVE POSITIVE:... JMP SHORT NEXT+2 NEGATIVE:... NEXT:

3 วิธีการกำหนดเลขที่อยู่ภายในเซกเมนต์โดยอ้อม (intrasegment indirect) ตัวอย่าง JMPBX; jump to offset in BX JMPNEAR PTR BX; jump to offset in BX LEABX,KEEPL1 JMP[BX]; jump to offset keep in KEEPL1 … KEEPL1DW?; keep offset to jump to here

4 วิธีการกำหนดเลขที่อยู่ระหว่างเซกเมนต์โดยตรง (intersegment direct) ตำแหน่งคำสั่ง +- นิพจน์ค่าคงที่ ตัวอย่าง SEG1SEGMENT... JMP FAR PTR SEG2_LOC... SEG1ENDS SEG2SEGMENT... SEG2_LOC:... SEG2ENDS

5 วิธีการกำหนดเลขที่อยู่ระหว่างเซกเมนต์โดยอ้อม (intersegment indirect) ตัวอย่าง CALL FAR PTR [DI]; IP <- [DI], CS <- [DI+2]


ดาวน์โหลด ppt CS344-321 Assembly Language Programming Period 17.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google