งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Course Introduction. 070137801 Advanced Information Modeling and Database System แบบจำลองสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลขั้นสูง Saturday 13.00 – 16.00.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Course Introduction. 070137801 Advanced Information Modeling and Database System แบบจำลองสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลขั้นสูง Saturday 13.00 – 16.00."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Course Introduction

2 070137801 Advanced Information Modeling and Database System แบบจำลองสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลขั้นสูง Saturday 13.00 – 16.00

3 แบบจำลองสารสนเทศ แนวคิดของระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล ผังเชื่อมโยงเอ็นทิตี้ ภาษายูนิฟายโมเดลลิ่งและกรณีศึกษา การประมวลผลข้อคำถาม การจัดการรายการเปลี่ยนแปลง ความมั่นคงและความบูรณภาพของฐานข้อมูล การบริหาร ฐานข้อมูลขั้นสูง การค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับแบบจำลองข้อมูล เทคโนโลยีฐานข้อมูล Information Modeling, concepts of database systems, database system architecture, database design, entity relationship diagram, unified modeling language and case studies, query processing, transaction management, database integrity and security, advanced data management, research on information modeling, database technology.

4 Students should: Understand the concept of state-of-the-art database technologies Be able to apply the knowledge in the course to solve database problem Be able to analyze and justify modern database systems Be able to carry independent research on database topics

5 19 Nov - แนะนำรายวิชา, Database Review - เทคโนโลยีฐานข้อมูล MapReduce และ Array DBMS - แนะนำการสืบค้นงานวิจัย และการใช้ซอฟต์แวร์ EndNote ดร. นลินภัสร์ 216 Nov - แนะนำรายวิชา, Database Review - เทคโนโลยีฐานข้อมูล MapReduce และ Array DBMS ดร. นลินภัสร์ ดร. สุชา 3 23 Nov - แนะนำการสืบค้นงานวิจัย และการใช้ซอฟต์แวร์ EndNote - Academic writing ดร. นลินภัสร์ ดร. สุชา 4 30 NovConference travel Self- research 57 Dec Conference travel Self- research 614 Dec - วิเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยี MapReduce ดร. นลินภัสร์ ดร. สุชา 721 Dec - วิเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยี NoSQL ดร. นลินภัสร์ ดร. สุชา 828 Dec New Year Break Self- research

6 94 Jan - วิเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยี NoSQL ดร. นลินภัสร์ ดร. สุชา 1011 Jan - วิเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับฐานข้อมูลเชิงเวลา (Temporal Database) ดร. นลินภัสร์ ดร. สุชา 1118 Jan - วิเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับ Cloud Database/Data Storage In-class research 1225 Jan - วิเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับ Cloud Database/Data Storage - อภิปรายและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงงานวิจัย ที่ผ่านมา In-class research 131 Feb - การค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยี ฐานข้อมูล Self research 148Feb - การค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยี ฐานข้อมูล Self research 1515 Feb - การค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยี ฐานข้อมูล Self research 22 Feb - นำเสนองานวิจัย ดร. นลินภัสร์ ดร. สุชา 1 MarFinal Exam

7 Dr. Nalinpat Porrawatpreyakorn PhD in Computer Science, 2012 University of Vienna, Austria Master of Science in Electronic Business, 2006 King Mongkut’s University of Technology Thonburi Bachelor of Science in Applied Computer Science, 2002 King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok

8 Agile software development Knowledge transfer within software development teams Knowledge transfer in any area Upcoming projects Knowledge transfer in Thai craft industries

9 Sucha Smanchat, PhD PhD in Information Technology, 2012 Monash University, Australia Master of Science in Information Technology (International Program), 2006 King Mongkut’s University of Technology North Bangkok Master of Information Technology (Minor Thesis), 2005 Monash University, Australia Bachelor of Engineering (Computer Engineering), 2002 King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang

10 PhD Topic: Scheduling Parameter Sweep Workflow in the Grid Read posters outside my room Ongoing project Cost-based scheduling algorithm for parameter sweep Cloud workflow Cloud computing Mobile Cloud workflow Workflow scheduling

11 Counseling Hour Nalinpat: 3A09 (third floor), Thursday afternoon Sucha: 3A05 (third floor), Thursday afternoon Email nalinpat.por@gmail.com sucha.smanchat@acm.org Mobile phone number will not be given to student

12 Plagiarism-50% In-class Research 35% Research Report25% Report20% Presentation5% Final Examination40%

13 Research Report – Any state-of-the-art database tech. Each student select their own topic. The topic and outline should be approved by one of the lecturers. Approximately 20 pages (including images and references) Font TH SarabunPSK, size 16 Single-line spacing OR approximately 4,000 – 5,000 words in English including references

14 Professionally written Full paper is to be submitted on the presentation weeks Presentation slides must be in English language At least 20 reliable sources, properly cited and listed at the end of the paper This will be scored Wikipedia is a good place to start but not a good reference Websites are usually not acceptable references

15 Be warned, 50% of total score penalty What is plagiarism? copy-paste, even from your friends 4 exact same words without quote and citation paraphrasing without citation Google translate General knowledge does not require citation Having more references cited is not bad

16 For your revision C. J. Date, “An Introduction to Database Systems”, 7 th Ed., Addison- Wesley, 2000. Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, and S. Sudarshan, “Database System Concepts”, 3 rd Ed., McGraw-Hill, 1997. Jeffrey A. Hoffer, V. Ramesh, Heikki Topi, “Modern Database Management”, 10 th Ed., Pearson Education, 2011. A lot of research papers


ดาวน์โหลด ppt Course Introduction. 070137801 Advanced Information Modeling and Database System แบบจำลองสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลขั้นสูง Saturday 13.00 – 16.00.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google