งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

GAME THEORY AND APPLICATIONS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "GAME THEORY AND APPLICATIONS"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 GAME THEORY AND APPLICATIONS

2 Definition of Games, Types, Components Representation of Game
Finding Game Equilibrium Dominant Strategy Nash Equilibrium and Problems Repeated Games Sequential Game Applications

3 Definition Game : Any situation in which players make strategy decision, decision that take into account each other’ s action and responses. Components ( องค์ประกอบ ) Players ( ผู้เล่น ) Rules of Game ( กฎ กติกา ) และ Strategy ( กลยุทธ์ ) Payoff ( สิ่งที่ได้รับ หรือ สูญเสีย )

4 Payoff : Outcome of game that generates reward or benefit for the player.
Strategy : Rule or plan of action for playing a game Optimal Strategy : Strategy that maximizes player’ s expected payoff.

5 Types of Games Simultaneous VS Sequential Game
Cooperative VS Non - Cooperative Game One - Shot Game VS Repeated Game Constant sum VS Non - Constant sum Game

6 Representation 1. Normal Form : หัว ก้อย 2 , -2 -2 , 2 B A

7 2. Extensive Form : Sequential
B หัว ก้อย 2 , -2 - 2 , 2

8 2. Extensive Form : Simultaneous
B หัว ก้อย 2 , -2 - 2 , 2

9 Dominant Strategy Left Right Top 1 , 2 0 , 1 Bottom 2 , 1 1 , 0 B A
Example 1

10 Example 2 Advertise Don ‘ t 10 , 5 15 , 0 Don ’ t 6 , 8 10 , 2 B A

11 Nash Equilibrium VS Dominant Strategy
Advertise Don ‘ t 10 , 5 15 , 0 Don ’ t 6 , 8 10 , 2 B A Example 3

12 Example 4 Advertise Don ‘ t 10 , 5 15 , 0 Don ’ t 6 , 8 20 , 2 B A

13 Example 5 Cartel P = Q ; Q = QA + QB MCA = MCB = 10 30 45 900 , 900 450 , 675 675 , 450 0 , 0 B A

14 Problem : Nash Equilibrium
Example 6 : More Than One Equilibrium Football Movie 3 , 2 1 , 1 2 , 3

15 Ball Movie 3 , 2 1 , 1 2 , 3

16 Problem : Nash Equilibrium
Example 7 : No Equilibrium กรรไกร ค้อน กระดาษ 0 , 0 0 , 1 1 , 0 1 , 0 0 , 1

17 Problem : Nash Equilibrium
Example 8 : Rational Football Movie 2 , 1 2 , 2 -1000 , 1 3 , 2

18 Problem : Nash Equilibrium
Example 9 : Efficiency : Prisoners’ Dilemma สารภาพ ปฏิเสธ - 5 , - 5 - 1 , - 10 - 10 , - 1 - 2 , - 2 ปื๊ด ดวง

19 Example 10 : Prisoners’ Dilemma and Cartel
More Quota 2 , 2 4 , 1 1 , 4 3 , 3 B A

20 Sequential Game Example 11 : A Move First หัว ก้อย 1 , 9 0 , 0 2 , 1 B

21 Sequential Game Example 11 : Sequential A B หัว ก้อย 1 , 9 0 , 0 2 , 1

22 Example 12 : Sequential : B Move First
หัว ก้อย 1 , 9 0 , 0 2 , 1

23 Entry Deterrence Example 13 : A Move First ราคาสูง ราคาต่ำ เข้าตลาด
0 , 10 0 , 5 ไม่เข้า 2 , 5 - 2 , 4 B A

24 Example 13 : Entry Deterrence : A Move First
B ไม่ สูง เข้า ต่ำ 0 , 10 2 , 5 0 , 5 - 2 , 4

25 Example 14 : Entry Deterrence : Threat
B ไม่ สูง เข้า ต่ำ 0 , 7 2 , 2 0 , 4 - 2 , 3

26 Problem : Nash Equilibrium
Example 15 : Apply Problem: P = 30 - Q, MC = 0 Firm B Firm A 7.5 10 15 112.5 , 93.75 , 125 56.25 , 112.5 50 , 75 100 , 100 125 , 93.75 75 , 50 112.5 , 56.25 0 , 0


ดาวน์โหลด ppt GAME THEORY AND APPLICATIONS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google