งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ : พิทวัส นามสกุล : ตันสกุล ชื่อเล่น : แวน รหัสนิสิต : 5210900819 คณะ : สัตว แพทยศาสตร์ ว / ด / ป เกิด : 8 พฤกษภา คม 2534 กรุ๊ปเลือด : A How to contact.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ : พิทวัส นามสกุล : ตันสกุล ชื่อเล่น : แวน รหัสนิสิต : 5210900819 คณะ : สัตว แพทยศาสตร์ ว / ด / ป เกิด : 8 พฤกษภา คม 2534 กรุ๊ปเลือด : A How to contact."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อ : พิทวัส นามสกุล : ตันสกุล ชื่อเล่น : แวน รหัสนิสิต : 5210900819 คณะ : สัตว แพทยศาสตร์ ว / ด / ป เกิด : 8 พฤกษภา คม 2534 กรุ๊ปเลือด : A How to contact me เบอร์โทรศัพท์ : 0891280534 E mail : van_basicmak@hotmail. com ข้อมูลส่วนตัว

3 ประวัติการศึกษา ระดับชั้นสถานศึกษาเกรดเฉลี่ย อนุบาลชนานันท์ 4.00 ประถมอมาตยกุล 4.00 มัธยมต้นบดินทรเดชา ( สิงห์ สิง หเสนี ) ๒ 3.75 มัธยมปลายบดินทรเดชา ( สิงห์ สิง หเสนี ) ๒ 3.78 มหาวิทยาลัย ( ปัจจุบัน ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต ร์ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ 3.44

4 อาหารที่ชอบ

5 Picture of me

6 Me and my friends

7 Work : Sever at Roger Brown’s restaurant WorK and Travel

8 Work Work Work : 2 nd Job at McDonald

9 WorK and Travel Norfolk, VA

10 WorK and Travel Busch Garden Willaimsburg,VA

11 WorK and Travel Washington DC

12 WorK and Travel Washington DC

13 WorK and Travel Newyork City, NC

14 WorK and Travel Liberty island, NewYork City

15 WorK and Travel Niagara Falls, NC

16


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ : พิทวัส นามสกุล : ตันสกุล ชื่อเล่น : แวน รหัสนิสิต : 5210900819 คณะ : สัตว แพทยศาสตร์ ว / ด / ป เกิด : 8 พฤกษภา คม 2534 กรุ๊ปเลือด : A How to contact.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google