งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Presentation By Nawaporn Limkool. INTRODUCTION ชื่อ : นวพร ลิ มกุล ชื่อเล่น : อีฟ วันเกิด : 9 เม. ย. 33 อายุ : 20.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Presentation By Nawaporn Limkool. INTRODUCTION ชื่อ : นวพร ลิ มกุล ชื่อเล่น : อีฟ วันเกิด : 9 เม. ย. 33 อายุ : 20."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Presentation By Nawaporn Limkool

2 INTRODUCTION ชื่อ : นวพร ลิ มกุล ชื่อเล่น : อีฟ วันเกิด : 9 เม. ย. 33 อายุ : 20

3  จบชั้นประถมศึกษาจาก โรงเรียนไผทอุดมศึกษา  จบชั้นมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย  ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ KU 69 VET 72 MYEDUCATIONMYEDUCATION

4 My close friends

5 My Pets SweetyMono

6 MY FAVORITE

7 SPAGHETTI My favorite food

8 My favorite game

9 เกาะช้าง My favorite place

10 TAYLOR SWIFT My favorite artist

11 Love Story : Taylor Swift My favorite song You’re not sorry : Taylor Swift Apologize : One republic

12 My favorite movies

13 My favorite football club

14 My favorite drama

15 Thanks for your attention Goodbye


ดาวน์โหลด ppt Presentation By Nawaporn Limkool. INTRODUCTION ชื่อ : นวพร ลิ มกุล ชื่อเล่น : อีฟ วันเกิด : 9 เม. ย. 33 อายุ : 20.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google