งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็นสมองของประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ เป็นสมองของประเทศ 30 ตุลาคม 2551 แม่ยม พาเลส แพร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็นสมองของประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ เป็นสมองของประเทศ 30 ตุลาคม 2551 แม่ยม พาเลส แพร่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เป็นสมองของประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ เป็นสมองของประเทศ 30 ตุลาคม 2551 แม่ยม พาเลส แพร่

3 รองศาสตราจารย์กัมปนาท ภักดีกุล PhD คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

4 ทรัพย์ในดินที่กำลังเสื่อมโทรมลงทุกวัน บ้านแม่นาจร เชียงใหม่ 2532

5 ภูเขาทั้งลูก จากป่าไม้กลายเป็นกะหล่ำปลี บ้านแม่นาจร เชียงใหม่ 2532

6 สินในน้ำ ของไทย ในทุกวันนี้

7

8 http://www.utdhome.com/PhotoShow/view.php?topic=120

9 ที่บ้านห้วยใต้ อ. ลับ แล http://www.nationchannel.com/special/2006/flood/23may/gallery.php?page=1&cp age=0

10 สภาพภูเขาในเขตอำเภอลับแล หลังจากที่มีดินไหลลงจากภูเขาแทบ ทุกลูก http://www.nationchannel.com/special/2006/flood/23may/gallery.php?page=1&cp age=0

11 เหยื่อผู้จากไป http://www.nationchannel.com/special/2006/flood/23may/gallery.php?page=1&cp age=0

12 ชาวบ้านช่วยกันสร้างสะพานเพื่อเข้า บ้าน หลังระดับน้ำไหลบ่าเอ่อจากลำน้ำยมเข้า ท่วมบ้านเรือนประชาชนในเขต อ. เมือง จ. สุโขทัย http://www.nationchannel.com/special/2006/flood/23may/gallery.php?page=1&cp age=0

13 สวรรคโลก จ. สุโขทัย http://www.nationchannel.com/special/2006/flood/23may/gallery.php?page=1&cp age=0

14 ลักษณะเด่นชัด ของ พิบัติภัยน้ำ 1. มาไม่เคยบอก 2. ทำนายไม่ค่อยจะถูก 3. เตือนไม่ค่อยจะเชื่อ 4. ห้ามไม่ค่อยจะฟัง 5. คาดไม่ค่อยถึง 6. สูญเสีย

15 Number of Flood Events in Thailand

16 Number of Deaths Found from Flood in Thailand

17 Agricultural Area Loss by Flood in Thailand (Million Hectare)

18 Trend of Number of Days that Temp. above 33 Celsius in 1976-2006, 2010-2039, 2050-2059, and 2080-2089 Thailand NorthernNortheasternCentralEasternSouthern Scenarios A2 IPCC (Nathsuda, et. al. 2008)

19 Trend of Number of Days that Temp. is below 15 Celsius in 1976-2006, 2010-2039, 2050-2059, and 2080-2089 Northern Eastern Central Northeastern Southern Thailand (Nathsuda, et. al. 2008)

20 การทำงานเชิงรุกและการตั้งรับที่ดี ต้องทำพร้อมกันไป

21 Reactive Policy

22 •จุดแข็งของประเทศไทย

23 พันธกิจ : รายงานสถานภาพการวิจัย ของประเทศ เพื่อปรับกระบวนทัศน์ตามพลวัตของ โลก 30 ตุลาคม 2551 แม่ยม พาเลส แพร่

24 Why is Climate Changing Faster than Models Project? 385 ppm 180 ppm 280 ppmMedium Polar Caps Large Polar Caps ?Small Caps or cold reversal CO 2 + NO x s + CFCs + methane +H 2 O (1.66 W/m 2 ) Ice melt is accelerating Sea level rise 1 2 3 H 2 O vapor CO 2 – SO x s + black soot = (0.9 W/m 2 ) (0.9 W/m 2 ) ? ppm CO 2 -equivalent or GWP ? ppm CO 2 -equivalent or GWP Albedo 460 ppm CO 2 e Tundra Arctic sea ice Epstein, 2008 Center for Health and The Global Environment, Harvard Medical School

25 Costs of Extreme Weather Events Costs of Extreme Weather Events UNEP-INNOVEST $150B/y by 2010 US$4 B/y US$4 B/y US$40 B/y US$123-145 B • 200-fold increase in insured losses: $400m/yr-$83bn US$200-225 B 20042005

26 MONTANE REGIONS Epstein, 2008 Epstein, 2008 Center for Health and The Global Environment, Harvard Medical School

27 1997-98 ENSO DISASTERS AND DISEASE ‘CLUSTERS’ Epstein, 2008 Center for Health and The Global Environment, Harvard Medical School

28 Changes in the Cryosphere Epstein, 2008 Center for Health and The Global Environment, Harvard Medical School

29 Geographic Shifts of Disease Vectors Epstein, 2008 Center for Health and The Global Environment, Harvard Medical School

30 Dengue (“Breakbone”) fever/DHF ProMED Aedes aegypti 1.Yemen 2.India (New Delhi) 3.Indonesia (Central Java) 4.Viet Nam 5.Malaysia 6.Brazil (Rio, Bahia) >31,000, >120 DHF 45 YF, 25 deaths Epstein, 2008 Center for Health and The Global Environment, Harvard Medical School

31 HURRICANE IVAN 2004 AGRICULTURE 2005 FLOODS: Fungi and Nematodes STORMS DROUGHTS: Aphids, Whiteflies, Locust RANGE CHANGE: SOYBEAN SUDDEN DEATH SYNDROME Geminiviruses Epstein, 2008 Center for Health and The Global Environment, Harvard Medical School

32 TOURISM Vector-borne diseases Dengue fever and malaria Water- and food-borne illness Harmful Algal Blooms (“Red tides”) Coral bleaching and disease Hurricanes Dust storms Epstein, 2008 Center for Health and The Global Environment, Harvard Medical School

33 CO 2, Climate Change and Health Ragweed Poison Ivy Lyme * WNV * Mushroom spores Heatwaves & smog Particulates & pollen Mold Tree pollen Stalks Pollen 2X CO 2 Agricultural weeds Epstein, 2008 Center for Health and The Global Environment, Harvard Medical School

34 http://chge.med.harvard.eduhttp://www.climatechangefutures.org Epstein, 2008 Center for Health and The Global Environment, Harvard Medical School


ดาวน์โหลด ppt เป็นสมองของประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ เป็นสมองของประเทศ 30 ตุลาคม 2551 แม่ยม พาเลส แพร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google