งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำผลการปฏิบัติงานลงสู่แฟ้ม HDC (43 แฟ้ม)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำผลการปฏิบัติงานลงสู่แฟ้ม HDC (43 แฟ้ม)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำผลการปฏิบัติงานลงสู่แฟ้ม HDC (43 แฟ้ม)
เอกสถิต มั่นคง 21 กันยายน 2559

2 ขั้นตอนการทำงาน -> ส่งออกข้อมูล
บันทึกข้อมูลบริการ ผ่าน HIS. ประมวลผล ส่งออก ตามเงื่อนไข รหัสที่เชื่อมค่า working code ส่งแฟ้ม หรือข้อมูล เข้า Datacenter - Datacenter สสจ. - Datacenter กระทรวง (Cloud) - Datacenter สปสช. - Datacenter ของ Chronic Link

3 HDC. (43 แฟ้ม) ที่เกี่ยวข้อง
Person Chronic Service Diagnosis_opd Procedure_opd Drug_opd SPecialPP Accident Admission Diagnosis_ipd Procedure_ipd Drug_ipd

4 ตารางข้อมูล ตัวอย่าง ทะเบียนผู้ป่วย (คล้ายๆ แผ่นงาน Excel) ลำดับ
วันที่ขึ้นทะเบียน hn ชื่อ อายุ cid 1 2 3 4 5 6 7 PK = Column ที่ ทำให้แต่ละแถวไม่ซ้ำกัน

5 ตารางข้อมูล ตัวอย่าง ทะเบียนผู้รับบริการ
(คล้ายๆ แผ่นงาน Excel) ลำดับ วันที่มารับบริการ hn Diag Doctor 1 2 3 4 5 6 7 ปัญหา บันทึกคนไข้ได้ วันละครั้ง PK = Column ที่ ทำให้แต่ละแถวไม่ซ้ำกัน

6 ตารางข้อมูล ตัวอย่าง ทะเบียนผู้รับบริการ บันทึกคนไข้ได้ วันละหลายครั้ง
(คล้ายๆ แผ่นงาน Excel) ลำดับ วันที่มารับบริการ hn ครั้งที่มา Diag Doctor 1 2 3 4 5 6 7 บันทึกคนไข้ได้ วันละหลายครั้ง PK = Column ที่ ทำให้แต่ละแถวไม่ซ้ำกัน

7 ตาราง Person PK. (คีย์หลัก) ข้อมูลที่ใช้แสดง หรือ เป็นเงื่อนไข
hospcode รหัสหน่วยงาน pid hn หรือ รหัสบุคคลของหน่วยงานไม่ซ้ำกัน ข้อมูลที่ใช้แสดง หรือ เป็นเงื่อนไข sex เพศ birth วันเกิด name ชื่อ lname นามสกุล typearea ประเภทประชากร ใน นอกเขต

8 Person

9

10 Service PK (คีย์หลัก) ข้อมูลที่ใช้แสดง หรือ เป็นเงื่อนไข hospcode pid
seq เลขบริการ ข้อมูลที่ใช้แสดง หรือ เป็นเงื่อนไข date_serv cost clinic

11 ตาราง Service

12

13 Diagnosis_OPD PK. (คีย์หลัก) ข้อมูลที่ใช้แสดง หรือ เป็นเงื่อนไข
hospcode รหัสหน่วยงาน pid hn หรือ รหัสบุคคลของหน่วยงานไม่ซ้ำกัน seq เลขลำดับบริการ diagcode icd10 ข้อมูลที่ใช้แสดง หรือ เป็นเงื่อนไข dxtype ประเภท Diag

14 ตาราง Diagnosis_opd

15

16 Procedure_OPD PK. (คีย์หลัก) ข้อมูลที่ใช้แสดง หรือ เป็นเงื่อนไข
hospcode รหัสหน่วยงาน pid hn หรือ รหัสบุคคลของหน่วยงานไม่ซ้ำกัน seq เลขลำดับบริการ procedcode icd9 ข้อมูลที่ใช้แสดง หรือ เป็นเงื่อนไข provider รหัสผู้ให้บริการ

17 ตาราง Procedure_OPD

18

19 ตาราง Chronic PK. (คีย์หลัก) ข้อมูลที่ใช้แสดง หรือ เป็นเงื่อนไข
hospcode รหัสหน่วยงาน pid hn หรือ รหัสบุคคลของหน่วยงานไม่ซ้ำกัน chronic รหัสการวินิจฉัย icd10 ข้อมูลที่ใช้แสดง หรือ เป็นเงื่อนไข chronic icd10

20 Chronic

21

22 ตาราง Chronicfu PK. (คีย์หลัก) ข้อมูลที่ใช้แสดง หรือ เป็นเงื่อนไข
hospcode รหัสหน่วยงาน pid hn หรือ รหัสบุคคลของหน่วยงานไม่ซ้ำกัน seq visit no. ที่ไม่ซ้ำแต่ละบริการ ข้อมูลที่ใช้แสดง หรือ เป็นเงื่อนไข pid seq เท้า . ตา , ส่วนสูง , น้ำหนัก , เส้นรอบเอว ความดันโลหิต

23 ตาราง Chronicfu

24

25 ตาราง Labfu PK. (คีย์หลัก) ข้อมูลที่ใช้แสดง หรือ เป็นเงื่อนไข
hospcode รหัสหน่วยงาน pid hn หรือ รหัสบุคคลของหน่วยงานไม่ซ้ำกัน seq visit no. ที่ไม่ซ้ำแต่ละบริการ date_serv วันที่มารับบริการ labtest รหัส lab ที่ตรวจ ข้อมูลที่ใช้แสดง หรือ เป็นเงื่อนไข pid seq date_serv labtest labresult

26 ตาราง Labfu

27 Labfu

28 ตาราง Specialpp PK. (คีย์หลัก) ข้อมูลที่ใช้แสดง หรือ เป็นเงื่อนไข
hospcode รหัสหน่วยงาน pid hn หรือ รหัสบุคคลของหน่วยงานไม่ซ้ำกัน date_serv วันที่มารับบริการ PPSPECIAL รหัส กิจกรรม ข้อมูลที่ใช้แสดง หรือ เป็นเงื่อนไข pid date_serv PPSPECIAL

29 ตาราง Specialpp

30 Specialpp

31 ตาราง Accident PK. (คีย์หลัก) ข้อมูลที่ใช้แสดง หรือ เป็นเงื่อนไข
hospcode รหัสหน่วยงาน pid hn หรือ รหัสบุคคลของหน่วยงานไม่ซ้ำกัน seq ข้อมูลที่ใช้แสดง หรือ เป็นเงื่อนไข pid date_serv

32 ตาราง Accident

33 ตาราง Accident

34 เงื่อนไขที่ ต้องทำความเข้าใจ
อายุ - นับถึง กลางปี (20xx นับจากกำหนดเป้า) - นับเทียบปี (นับจากผลงานรายปี) - นับถึงวันรับบริการ (นับจากผลงานวันมารับบริการ) ช่วงเวลาประมวลผล รายปี - 1 กค 58 – 30 มิย OPPP. - 1 เมย 58 – 31 มีค. 59 QOF. - 1 ตค. 58 – 30 กย. 59 KPI.

35 เงื่อนไขที่ ต้องทำความเข้าใจ
เงื่อนไขประชากรในเขต - เทียบทะเบียน hospsub - ประชากรในอำเภอ - ประชากร typearea 1 , 3

36 กลุ่มบริการ และการกำหนดเงื่อนไข
DM / HT DPAC COPD Stroke MI โรคไต โรคหัวใจในเด็ก โรคนิ่ว

37 กลุ่มและการกำหนดเงื่อนไข
มะเร็งตับ/มะเร็งท่อน้ำดี มะเร็งเต้านม / มะเร็งปากมดลูก อุบัติเหตุ จมน้ำ สุขภาพจิต บุหรี่ / สุรา ยาเสพติด

38 ตัวอย่าง DM / HT ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานได้รับการคัดกรองเบาหวานเข้าจอประสาทตา แฟ้มที่เกี่ยวข้อง person chronic service diagnosis_opd Procedure_opd chronicfu (เคยเกี่ยวข้อง)

39 เงื่อนไข ผู้ป่วย เบาหวาน – ความดัน (Chronic) E10-E14, I10-I15
ประชากร 1,3 (Person) หัตถการ '9511',' ','1621',' ‘ (Procedure_opd) retina (chronicfu) (ตรวจจอประสาทตา 1 = ตรวจ opthalmoscope ผลปกติ 2 = ตรวจด้วย fundus camera ผลปกติ 3 = ตรวจ opthalmoscope ผลไม่ปกติ 4 = ตรวจด้วย fundus camera ผลไม่ปกติ 8 = ไม่ตรวจ 9 = ไม่ทราบ (8,9 ไม่นับเข้าเงื่อนไข) ) สีแดง เงื่อนไขเดิม ปีนี้ไม่ใช้

40 ตัวอย่างคำสั่ง SQL.(สำหรับผู้ปฏิบัติไม่ใช่ IT)
เลือกผู้ป่วย เบาหวาน – ความดัน จากแฟ้ม chronic เฉพาะผู้ป่วยประเภทประชากรจากแฟ้ม Person 1,3 (รหัสเบาหวาน E10-E14 รหัส ความดัน I10-I15) เอากลุ่มผู้ป่วยจากข้อ 1 เป็นเป้า หาหัตถการจากแฟ้ม Procedure_opd รหัส '9511',' ','1621',' ‘ ในช่วงวันที่ 1 ตค 58 – 30 กย. 59 ข้อมูลที่ได้จากข้อ 2 รายคน เทียบ % กับข้อ 1 (ได้ KPI) แสดงข้อมูล pid,cid ชื่อสกุลเทียบจากแฟ้ม person เชื่อมตาราง chronic ดึง field chronic(icd10) ออกมาแสดง

41 ข้อสังเกต แฟ้มผู้ป่วย เบาหวาน - ความดัน นับหาเป้าได้ 3 แบบ
นับจากแฟ้ม Diagnosis_opd ของหน่วยบริการ (รหัส E10-E14 , I10-I15) แล้วมาเทียบประชากรประเภท 1,3 กับแฟ้ม person ของหน่วยบริการ นับจากแฟ้ม Chronic ของหน่วยบริการ (รหัส E10-E14 , I10-I15) แล้วมาเทียบประชากรประเภท 1,3 กับแฟ้ม person ของหน่วยบริการ นับจากแฟ้ม Diagnosis_opd ของทุกหน่วยบริการ (รหัส E10-E14 , I10-I15) แล้วมาเทียบประชากรประเภท 1,3 ด้วย CID กับแฟ้ม person

42 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การนำผลการปฏิบัติงานลงสู่แฟ้ม HDC (43 แฟ้ม)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google