งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

GEOGRAPHY OF ASIA TAWEESAK KUNYOCHAI อาจารย์สอง Satit UP

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "GEOGRAPHY OF ASIA TAWEESAK KUNYOCHAI อาจารย์สอง Satit UP"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 GEOGRAPHY OF ASIA TAWEESAK KUNYOCHAI อาจารย์สอง Satit UP
Northern Asia GEOGRAPHY OF ASIA TAWEESAK KUNYOCHAI อาจารย์สอง Satit UP

2 Desert Social & Economy

3

4

5 ประชากรในไซบีเรีย ดินแดนไซบีเรียนเป็นดินแดนที่กว้างใหญ่ไพศาลมาก แต่เป็นดินแดนที่มีสภาพอากาศที่หนาวเย็นจัดเกือบตลอดทั้งปี จึง เป็นบริเวณมีประชากรอาศัยอยู่อย่างเบาบางมาก ดินแดนไซบีเรียเดิมเป็นที่อยู่คนชนหลายกลุ่ม เช่น พวกฮั่น(Hun) พวกอุยกูร์(Uyghurs) เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชนผิวเหลือง(มองโกลอยด์) ในช่วงศตวรรษที่ 13 พวกมองโกลเข้ายึดครอง จนต่อมา ศตวรรษที่ 17 จักรวรรดิรัสเซียได้แข็งแกร่งและขยายอิทธิพลครอบครองจากฝั่งยุโรปมาทางตะวันออกมายังดินแดนไซบีเรีย และ ดินแดนไซบีเรียถูกปกครองเป็นดินแดนของรัสเซียตั้งแต่นั้นมา โดยในช่วงแรก ๆ ดินแดนไซบีเรียถูกใช้เป็นที่เนรเทศนักโทษของรัสเซีย เพราะเป็นดินแดนที่มีผู้คนไม่มากจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นจัด ต่อมาเมื่อมีการสร้างทางรถไฟการสร้างทางรถไฟสายทรานส์ไซบีเรียที่ถูกสร้างขึ้น ในสมัยพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 ปีค.ศ ซึ่งเชื่อมโยงดินแดนรัสเซียตะวันตก(ฝั่งยุโรป)และรัสเซียตะวันออก(ไซบีเรีย)เข้าด้วยกัน อันทำให้มีผู้เข้ามาอาศัยในไซบีเรียตะวันออกมากขึ้นทั้งชาวรัสเซียจากยุโรปเองที่เริ่มเข้ามาอาศัยอยู่ ซึ่งต่อมาได้มีการสำรวจและพบว่าดินแดนไซบีเรียเต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ที่สำคัญ มีการตั้งเขตอุตสาหกรรมในไซบีเรียมากขึ้น สมัยที่เป็นสหภาพโซเวียต

6 ในระหว่างกลางศตวรรษที่ 20 ดินแดนหลายแห่งของไซบีเรียถูกพัฒนากลายเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมขึ้นทั่วทั้งเขตเนื่องด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ห่างไกลจากรัสเซียฝั่งยุโรปมาก รวมไปถึงสภาพทางเศรษฐกิจที่แตกต่าง จึงทำให้เกิดการแบ่งเขตเศรษฐกิจตั้งแต่ ค.ศ ในสมัยอดีตสหภาพโซเวียต ดินแดนไซบีเรียมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งป่าไม้ พันธุ์พืช รวมไปถึงแร่ธาตุต่างๆ น้ำมัน แก๊สธรรมชาติ ปัจจุบัน เขตเศรษฐกิจไซบีเรีย เป็นเขตอุตสาหกรรมที่สำคัญของสหพันธรัฐรัสเซีย อันเป็นผลมาจากความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุในไซบีเรียตะวันออกนั่นเอง


ดาวน์โหลด ppt GEOGRAPHY OF ASIA TAWEESAK KUNYOCHAI อาจารย์สอง Satit UP

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google