งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินผู้ป่วยและครอบครัว ในการดูแลระยะยาว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินผู้ป่วยและครอบครัว ในการดูแลระยะยาว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินผู้ป่วยและครอบครัว ในการดูแลระยะยาว
วสันต์ ลิมปเจต ศูนย์สุขภาพชุมชนจอหอ

2 P a t i e n t – c e n t e r e d Clinical Method

3 Patient-centered clinical method: 6 interactive components

4 6 องค์ประกอบของ PCM ค้นหาทั้งโรคและความเจ็บป่วย ช่วยเข้าใจความเป็นคน
หาหนทางร่วมกัน สร้างสรรค์งานป้องกันส่งเสริม ต่อเติมความสัมพันธ์ที่ดี มีวิถีอยู่บนความเป็นจริง

5 WWF : family tools/ family assessment

6 Family Tools แผนภูมิครอบครัว (Genogram)
ผังครอบครัวตามกาลเวลา (Time flow family chart) ระบบครอบครัว (Family system) วงจรชีวิตหรือวัยครอบครัว (Family life cycle) ภาพครอบครัวในตัวผู้ป่วย (Family orientation)

7 Genogram Family tree, Family pedigree, Genealogic chart
วิธีการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลของครอบครัวที่สนใจด้วยการวาดผังสัญลักษณ์เพื่อให้เกิดความเข้าใจกระจ่างชัดทันทีที่ได้รับข้อมูล ความเจ็บป่วยทางกาย โรคทางพันธุกรรม การศึกษา ศาสนา ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว

8 การวาดแผนภูมิครอบครัว
1. วาดข้อมูลครอบครัวอย่างน้อย 3 ชั่วอายุคน 2. ใส่ชื่อและอายุ (หรือปีเกิด) ของสมาชิกทุกคนในครอบครัว 3. ใส่อายุและสาเหตุการตายของสมาชิกในครอบครัว 4. ระบุโรคหรือปัญหาความเจ็บป่วยที่สำคัญของสมาชิกในครอบครัว 5. วาดวงล้อมรอบสมาชิกที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน พร้อมบ่งชี้ว่าผู้ป่วยอยู่ที่ตำแหน่งใดของแผนภูมิ 6. เรียงสมาชิก ที่เกิดตามลำดับก่อนหลัง จากซ้ายไปขวา 7. ถ้าทราบความสัมพันธ์ภายในครอบครัว ให้ลากเส้นแสดงลงในแผนภูมิ

9

10 Family genogram ครอบครัวนายสมชาย
นรา อุบัติเหตุจราจร 10 ปีก่อน (55 ปี) นิตยา 57 ปี CVA นกน้อย 63 ปี HT 20 ปีก่อน สมชาย 40 ปี รับราชการ กิ่งแก้ว 35 ปี อาทิตย์ 12 ปี ตะวัน 12 ปี 12 มิถุนายน 2556 Family genogram ครอบครัวนายสมชาย


ดาวน์โหลด ppt การประเมินผู้ป่วยและครอบครัว ในการดูแลระยะยาว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google