งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความปลอดภัยในการทำงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความปลอดภัยในการทำงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความปลอดภัยในการทำงาน
โดย นายจักรกฤษ ปุ่มสิน TID3Q รหัส

2 ฮะโหลๆ

3 จะเอาแขน ซ้าย หรือ ขวา ดี น่า!!

4 ความปลอดภัยในการทำงานในโรงงาน

5 จุดประสงค์การเรียนรู้
1.อธิบายความหมายของความปลอดภัยได้ 2.บอกถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและความสุญเสียได้ 3.บอกวิธีการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้

6 ความปลอดภัย ความปลอดภัย (Safety) : หมายถึง สภาพแวดล้อมของการทำงาน ที่ปราศจากภัยคุกคาม ไม่มีอันตราย และความเสี่ยงใดๆ ในทางปฏิบัตินั้นอาจจะไม่สามารถควบคุมอันตรายหรือความเสี่ยงในการทำงานที่มีผลต่อสุขภาพ การบาดเจ็บ การพิการ การตายได้ทั้งหมด แต่ต้องมีการดำเนินงาน มีการกำหนดกิจกรรมด้านความปลอดภัยเพื่อให้เกิดอันตรายหรือความเสี่ยงน้อยสุดเท่าที่จะทำได้

7 กิจกรรมด้านความปลอดภัย
การสืบค้นหาอันตราย ( Hazard Identification ) การใช้เทคนิคในการประเมินหาขนาดของอันตราย (Technical Evaluation)

8 การกระทำที่ผิด

9 อุบัติเหตุ (Accidents)
หมายถึง : เหตุการณ์ อุบัติการณ์ ทุกชนิด 1.ไม่ได้คาดคิดมาก่อน 2.ไม่ได้วางแผน / ตั้งใจ ทรัพย์สิน ทรัพยากรต่างๆ ก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อ ชีวิต

10 อุบัติเหตุจากการทำงาน (Occupational Accident)
หมายถึง :อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในภาวการณ์จ้างงานก่อให้เกิดความสูญเสียต่อ ชีวิตคน เครื่องจักร สิ่งของ ในเวลา ทันทีทันใด / ช่วงเวลาถัดไป ในสถานที่ทำงาน / นอกสถานที่ทำงาน

11 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมี 3 ประการ คือ 1. สาเหตุจากคน มีจำนวนถึง 88% 2. สาเหตุจากความผิดพลาดของเครื่องจักร มีจำนวนถึง 10% 3. สาเหตุที่เกิดจากดวงชะตา มีเพียง 2%

12 ตัวอย่างการเกิดอุบัติเหตุ

13

14

15

16 ไม่หยอกล้อกันหรือเล่นกันขณะปฏิบัติงาน
ขณะทำงานไม่ควนหยอกล้อกันหรือเล่นกันเพราะ อาจทำให้เกิดอันตรายได้

17 - อาจทำให้เครื่องจักรหนีบได้
ขาดความระมัดระวัง  เหม่อลอย ขณะทำงานกับเครื่องจักร ควรมีสมาธิในการทำงานไม่ควนเหม่อลอย เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้ เช่น - อาจทำให้เครื่องจักรหนีบได้

18 วิธีป้องกันอุบัติเหตุเบื้องต้น

19 วิธีการป้องการเกิดอุบัติเหตุ
การแต่งกาย  1.เครื่องแบบที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักร  คือ  เสื้อและกางเกงที่เป็นชิ้นเดียวกัน  ซึ่งอยู่ใน สภาพที่เรียบร้อย  เสื้อผ้าที่ฉีกขาดไม่ควรนำมาใช้ เพราะจะทำให้เข้าไปติดกับเครื่องจักรที่กำลังหมุนได้ 2.ติดกระดุมทุกเม็ดให้เรียบร้อย 3.ไม่ควรใส่เครื่องประดับ  เช่น  สร้อยคอ  นาฬิกา  แหวน 4.ต้องใส่รองเท้าหุ้มส้น  หรือรองเท้านิรภัย  เพื่อป้องกันเศษโลหะทิ่มตำ 5.ควรสวมแว่นตา  เพื่อป้องกันเศษโลหะกระเด็นเข้าตา  เช่น  การเจียระไนงาน  หรือแสงจากการเชื่อมโลหะ 6.ควรสวมหมวกในกรณีที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเคมีหรืองานทีความเสี่ยง 7.ไม่ควรไว้ผมยาวหรือมิฉะนั้นควรสวมหมวก 8.สภาพการทำงานที่มีเสียงดัง  ควรสวมที่ครอบหู

20 เครื่องจักร 1. เมื่อจะเดินเครื่องจักร  ผู้ใช้ต้องรู้เสียก่อนว่าจะหยุดเครื่องอย่างไร 2. การเปลี่ยนความเร็วรอบของเครื่องจักรหรือเปลี่ยนสายพาน  เฟือง  จะต้องหยุดเครื่องและตัดสวิตช์ออก ก่อนทุกครั้ง 3. อย่าพยายามหยุดเครื่องด้วยมือหรือร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่ง 4. พึงระวังส่วนประกอบของเครื่องจักรที่อาจจะเป็นอันตรายได้  เช่น  เฟือง  สายพาน  มีดกัดต่าง ๆ  จะต้อง มีฝาครอบ 5. ต้องตรวจดูชิ้นงานหรือใบมีดกัดต่าง ๆ จะต้องยึดแน่นและถูกต้องก่อนทำงานเสมอ 6. เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้วต้องตัดสวิตช์ไฟฟ้าออกทุกครั้ง

21 อุบัติเหตุต่างๆ

22 สรุป ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญในการทำงาน ผู้ปฏิบัติงานต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรกเสมอ เมื่อเข้าทำงานเพื่อลดการศูนย์เสีย ชีวิต ทรัพย์สิน และทรัพยากร ต่างๆ

23 THE END ปลอดภัยไว้ก่อน

24 แบบฝึกหัด

25 แบบฝึกหัด จงเต็มเครื่องหมาย O หรือ X หน้าคำตอบ
ความปลอดภัย (Safety) : หมายถึง สภาพแวดล้อมของการทำงาน ที่ปราศจากภัยคุกคาม ไม่ มี อันตราย อุบัติเหตุ (Accidents) หมายถึง : เหตุการณ์ อุบัติการณ์ ทุกชนิด สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมี 3 ประการ คือ คน เครื่องจักร และ ดวงชะตา การเกิดอุบัติเหตุเกิดจากโชคชาตา ถึง 80% วิธีการป้องการเกิดอุบัติเหตุ จะต้องขึ้น อยู่กับการแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานเพียงอย่างเดียว การหยอกล้อกันระหว่างทำงานถือว่าเป็นการคลายเครียดในระหว่างการทำงาน การเปลี่ยนความเร็วรอบของเครื่องจักรหรือเปลี่ยนสายพาน  เฟือง  จะต้องหยุดเครื่องและตัด สวิตช์ออก ก่อนทุกครั้ง พึงระวังส่วนประกอบของเครื่องจักรที่อาจจะเป็นอันตรายได้  เช่น  เฟือง  สายพาน มีดกัด ต่างๆ  จะต้อง มีฝาครอบ การแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานควรแต่งกายตามสบาย เช่น ไม่ต้องสวมรองเท้าหุ้มส้น เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้วต้องตัดสวิตช์ไฟฟ้าออกทุกครั้ง


ดาวน์โหลด ppt ความปลอดภัยในการทำงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google