งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินความเสี่ยง การคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินความเสี่ยง การคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินความเสี่ยง การคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ดร. ชนินทร์ เจริญพงศ์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2 งานคุ้มครองผู้บริโภคของ อย.
1. ควบคุมผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ตลาด 2. ติดตามตรวจสอบ 3. เฝ้าระวังความปลอดภัย 4. ส่งเสริมและประสานงานวิชาการ 5. เผยแพร่ความรู้

3 การปรับเปลี่ยนระบบงานคุ้มครองผู้บริโภค
WTO Agreement SPS Measures TBT Measures

4 Elements of the SPS Agreement
CODEX, OIE, IPPC Harmonization Equivalence Risk Assessment Consistency Transparency Technical Assistance

5 Codex & Risk Analysis Principle
- Hazard Identification - Hazard Characterization * - Exposure Assessment - Risk Characterization Risk Assessment Policy

6 แนวทางการปรับเปลี่ยนระบบงาน
คุ้มครองผู้บริโภค ปรับลดภาระงานด้านเอกสาร กำหนด GMP เป็นกฎหมาย / HACCP สมัครใจ ปรับปรุงประกาศฯ, กฎระเบียบ

7 ปรับลดภาระงานด้านเอกสาร
ลดอาหารควบคุมเฉพาะจาก 39 ชนิด เป็น 17 ชนิด ปรับการขออนุญาตอาหาร

8 กำหนด GMP เป็นกฎหมาย สถานที่ตั้งและอาคารผลิต
เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ในการผลิต การควบคุมกระบวนการผลิต การสุขาภิบาล การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด บุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน

9 Compiling of information Subcommittee approval
Steps of Establishing of National Food Standards Needs & Problem Agree in Principle Compiling of information Drafting of standard Subcommittee approval Codex Contact Point Industries Research & Development National data

10 Step of Establishing of National Food Standards (continue)
Public hearing Notify WTO Food Committee approval Minister of Public Health Publish in government Gazette


ดาวน์โหลด ppt การประเมินความเสี่ยง การคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google