งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พื้นฐานการเพิ่ม ผลผลิต By : Nukool Thanuanram 081 400 3954.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พื้นฐานการเพิ่ม ผลผลิต By : Nukool Thanuanram 081 400 3954."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พื้นฐานการเพิ่ม ผลผลิต By : Nukool Thanuanram nukool2001@hotmail.com 081 400 3954

2 การผลิตคืออะไร  กระบวนการ หรือกิจกรรม ในการแปร รูปจากวัตถุดิบให้กลายเป็นสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือเป็นสิ่งที่เราต้องการ  โดยอาศัยการใช้ปัจจัยในการผลิต ต่างๆที่จำเป็น

3 ขั้นตอนการผลิตวัตถุดิบกระบวนการสินค้า InputProcessOutput

4 คำถาม …. ทำไมต้องมีการ ผลิต  ในชีวิตประจำวัน เราจำเป็นต้องมี กิจกรรมการผลิตอะไรบ้าง และสิ่งนั้น สำคัญอย่างไร

5 คำถาม …. ทำไมต้องมีการ ผลิต  ในสถานประกอบการ หรือในบริษัท เราจำเป็นต้องมีกิจกรรมการผลิต อะไรบ้าง และสิ่งนั้นสำคัญอย่างไร

6 ปัจจัยในการผลิต  ถ้าจะผลิตสินค้าสักหนึ่งชิ้น  เราจำเป็นต้องมีอะไรบ้าง ต้องใช้ อะไรบ้าง ถึงจะทำการผลิตสินค้าชิ้น นั้นให้ออกมาดีได้

7 ปัจจัยในการผลิต ปัจจัย การ ผลิต ManMachineMethodMaterial

8 ปัจจัยการผลิต  Man พนักงาน  Machine เครื่องจักร อุปกรณ์  Method วิธีการ คู่มือ เอกสาร ขั้นตอน  Material วัตถุดิบ ชิ้นส่วน

9 M AN คน พนักงาน  การกำหนด Spec ของพนักงาน  พื้นฐานการศึกษาที่เหมาะสม  ประสบการณ์การทำงาน  การฝึกอบรมที่จำเป็น ฝึกอบรมการ ทำงาน  จิตสำนึกและความตระหนักที่ดีในการ ปฏิบัติงาน  การมอบหมายงาน อำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ

10 M ACHINE เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์  กำหนดวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง  การดูแลรักษา ซ่อมบำรุง  การพยากรณ์อายุการใช้งาน  การกำหนดระบบ Spare Part  มีป้ายชี้บ่ง ปกติ เสีย รอซ่อม

11 M ETHOD คู่มือ วิธีการ ในการ ปฏิบัติงาน  ทำอะไรตามใจคือไทยแท้ …( แย่ มากๆ )  จัดทำเป็นเอกสาร ในรูปแบบที่เข้าใจ ง่าย กระชับ  ควบคุมและกำหนดให้เป็นมาตรฐาน เดียวกัน  ขั้นตอนปฏิบัติ Procedure  วิธีการทำงาน Work Instruction  คู่มือ Manual

12 M ATERIAL วัตถุดิบ ชิ้นส่วน  เป็นปัจจัยป้อนเข้า นำเข้า  ต้องมีคุณภาพ  มีการคัดเลือกผู้ขาย ผู้ส่งมอบ  มีการตรวจรับรอง  มีใบรับรอง รับประกันคุณภาพ

13 เป้าหมาย หรือ องค์ประกอบใน การผลิต QCDSMEE

14 QCDSMEE คืออะไร  Quality คุณภาพ  Cost ต้นทุนการผลิต  Delivery การส่งมอบ  Safety ความปลอดภัย  Morale ขวัญกำลังใจ  Environmental สิ่งแวดล้อม  Ethic จรรยาบรรณ

15 Q UALITY คุณภาพ  คุณสมบัติของสินค้าหรือบริการ  สอดคล้องกับมาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการของ ลูกค้า  อาศัยการควบคุมกระบวนการ  การตรวจสอบคุณภาพ ควบคุม คุณภาพ

16 C OST ต้นทุนการผลิต  ค่าใช้จ่ายสำหรับการผลิต ==> การ ขาย ==> รับประกัน  ค่าวัตถุดิบ  ค่าแรง ค่าล่วงเวลา  ค่าสวัสดิการ  ค่าขนส่ง  ค่าซ่อมแซม หรือ แก้ไขงานที่ไม่ได้ ตามมาตรฐาน

17 D ELIVERY การส่งมอบ  ต้องตรงเวลา 100%  Just In Time : JIT  ไม่ส่งก่อนหรือหลังเวลาที่รับปากกับ ลูกค้า  ดูแลรักษาสภาพรถขนส่งสินค้าให้ พร้อมอยู่เสมอ

18 S AFETY ความปลอดภัย  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ทราบ ล่วงหน้า ส่งผลให้เกิดความสูญเสีย ทรัพย์สินและร่างกาย  อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์  Zero Accident  Safety First  ความปลอดภัยต้องมาก่อน  ไม่ประมาทเลินเล่อ ไม่หยอกล้อกัน ระหว่างการทำงาน

19 M ORALE ขวัญกำลังใจ  คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก  สวัสดิการที่ดีในการปฏิบัติงาน  กิจกรรมต่างๆที่พนักงานทุกคนมีส่วน ร่วม  กิจกรรมกีฬา การเลี้ยงประจำปี เที่ยว ประจำปี  กิจกรรมเลี้ยงอาหารวันคล้ายวันเกิด พนักงาน

20 E THIC จรรยาบรรณ  ความซื้อสัตย์เป็นสมบัติของคนดี  ไม่เอารัดเอาเปรียบ  ลูกค้า  บริษัท  หัวหน้า  เพื่อนร่วมงาน

21 E NVIRONMENTAL สิ่งแวดล้อม  โลกร้อน น้ำแข็งขั้วโลกละลาย  อากาศร้อนขึ้น  น้ำเน่าเสีย กุ้ง หอย ปู ปลา และสัตว์ น้ำ … ตาย  ISO14001:2004 ระบบการจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม

22 จบการนำเสนอ สอบถามข้อสงสัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น


ดาวน์โหลด ppt พื้นฐานการเพิ่ม ผลผลิต By : Nukool Thanuanram 081 400 3954.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google