งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Consult the expert ? Thank you การดูผลการตรวจ serology ของ hepatitis B virus ดูอย่างไรคะ ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Consult the expert ? Thank you การดูผลการตรวจ serology ของ hepatitis B virus ดูอย่างไรคะ ?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Consult the expert ? Thank you การดูผลการตรวจ serology ของ hepatitis B virus ดูอย่างไรคะ ?

2

3 Hepatitis A virus

4 Hepatitis B virus Surface antigen พบตั้งแต่ช่วงแรกที่มี อาการ Anti-HBs: IgM IgG Vaccination: anti- HBs Intracellular core antigen ไม่พบในกระแสเลือด พบเฉพาะ anti-HBc IgM anti-HBc – acute infection IgG anti-HBc – Recovery Vaccination – ไม่พบ anti-HBc Soluble secreted protein from core antigen: พบช่วง acute infection และ ถูกแทนที่ด้วย anti- HbeAg เมื่อโรคหาย Vaccination – ไม่ พบ anti-HBe HBeAg = marker of viral replication & infectivity

5 Active viral replication Acute viral hepatitis B Resolution Virus replication

6 Chronic viral hepatitis B Patients who continue to have detectable HBs Ag and HBeAg and a high serum titer of HBV DNA for more than 6 months have chronic HBV Virus replication Resolution


ดาวน์โหลด ppt Consult the expert ? Thank you การดูผลการตรวจ serology ของ hepatitis B virus ดูอย่างไรคะ ?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google