งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไวรัส (Virus) virus : ภาษาละตินแปลว่า พิษ (poison) สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ผ่านเครื่องกรองแบคทีเรีย และทำให้เกิดโรคได้ ไม่เป็นเซลล์ (cell membrane และ protoplasm)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไวรัส (Virus) virus : ภาษาละตินแปลว่า พิษ (poison) สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ผ่านเครื่องกรองแบคทีเรีย และทำให้เกิดโรคได้ ไม่เป็นเซลล์ (cell membrane และ protoplasm)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ไวรัส (Virus) virus : ภาษาละตินแปลว่า พิษ (poison) สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ผ่านเครื่องกรองแบคทีเรีย และทำให้เกิดโรคได้ ไม่เป็นเซลล์ (cell membrane และ protoplasm) เป็นอนุภาค (virion) : capsid protein : genome (DNA/ RNA)

3 คุณสมบัติ ของไวรัส สิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กตั้งแต่ 20-300 nm อนุภาคไวรัส (virion) มีกรดนิวคลิอิกเพียงชนิดเดียว คือ DNA/ RNA เท่านั้น เป็น obligatory intracellular parasite เพิ่มจำนวนได้ เมื่ออยู่ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเท่านั้น ไม่ถูกทำลายโดยยาปฏิชีวนะ แต่ถูกยับยั้งโดย interferon (IFN) และยาต้านไวรัส

4 ขนาด ของ ไวรัส ขนาด ของ ไวรัส http://www.sc.edu/union/Sears/110.3.cell.htm

5 ภาพวาดของพระซึ่งเป็น อัมพาตจากโรคโปลิโอ มัมมี่ของพระเจ้ารามเสส ที่ 5 ที่มีร่องรอยอาการ ของโรคไข้ทรพิษ ไวรัสก่อโรคในคนเป็นที่รู้จักกันมากว่า 3000 ปีแล้วจากหลักฐาน

6 1892 : Iwanowski – tobacco mosaic virus (TMV) ประวัติการ ค้นพบไวรัส โรคใบยาสูบด่าง TMV

7 1898 : Loeffler and Frosch – foot and mouth disease virus 1900 : Walter Reed – yellow fever virus โรคปากและเท้าเปื่อย Foot and mouth disease virus ประวัติการ ค้นพบไวรัส

8 1915 : Frederick W. Twort – bacterial virus 1917 : Felix d’ Herelle – bacteriophage/ phage ประวัติการ ค้นพบไวรัส

9 โครงสร้างของอนุภาค ไวรัส (Virion) 1. Genome (DNA/ RNA) : สารพันธุกรรม 2. Capsid : ป้องกัน genome ของไวรัส 3. Envelope : เยื่อหุ้ม capsid 4. Internal proteins : เอนไซม์สำหรับการ เพิ่มจำนวนไวรัส

10 Naked virusEnvelope virus โครงสร้างทั่วไป ของไวรัส nucleic acid capsid envelope nucleic acid capsid

11 Geno me  DNA/ RNA : 1. Single strand : linear form 2. double strand : circular form  animal viruses : พบ nucleic acid ทั้ง 4 แบบ  plant viruses : ssDNA, dsRNA  bacterial viruses : ssDNA, dsDNA, ssRNA//

12 VIRALGENOMEVIRALGENOME VIRALGENOMEVIRALGENOME

13 Capsi d ส่วนที่หุ้ม genome ของไวรัส ประกอบด้วยหน่วยย่อย ที่เป็นกลุ่มโมเลกุลของโปรตีนเรียกว่า capsomers แกนกลาง (core) ของ virion หมายถึง ส่วนที่ประกอบ ขึ้นด้วย capsid ล้อมรอบ genome ซึ่งขดรวมอยู่กับ internal proteins capsid + nucleic acid necleocapsid

14 Capsid proteins capsid capsomere capsid

15 หน้าที่ : ป้องกัน viral genome : naked virus – เกาะติด (attachment) กับ receptor ที่ผิวเซลล์ host : การเรียงตัวของ capsomer เป็น capsid ทำให้เกิดรูปร่างของอนุภาคไวรัส Capsid proteins

16 Helical symmetry Icosahedral symmetry Complex structure รูปร่างของ ไวรัส

17 Helical symmetry Naked virus Enveloped virus

18 Icosahedral symmetry

19 Complex structure

20

21 รูปร่างพื้นฐานของ phage Icoshe dral tailless Icoshe dral tailed Filamen tous

22

23 Envelo pe

24 lipid bilayer จาก membrane ของ host cell - cytoplasmic membrane, nuclear membrane หรือ internal membrane มีโปรตีนและไกลโคโปรตีนของไวรัสแทรกอยู่ 1. Matrix protein: link nucleocapsid-envelope 2. Glycoprotein: transmembrane protein Envelo pe

25 Glycopr otein External glycoprotein: antigen of virus - hemagglutinin spike – RBC เกาะกลุ่ม - neuraminidase spike – receptor destroying enzyme - membrane fusion protein Transport channel proteins : viral maturation : infectivity

26 Internal proteins เอนไซม์สำหรับการเพิ่มจำนวนของไวรัส : DNA-dependent RNA polymerase : RNA-dependent RNA polymerase : reverse transcriptase : DNA polymerase : RNA polymerase : neuraminidase : protein kinase

27 องค์ประกอบทางชีวเคมี ของไวรัส 1.Protein 2.Carbohy drate 3.Nucleic acid 4.Lipid 5.Polyami ne 6.Water

28 Protei ns ส่วน matrix membrane ของ envelope, capsids และ enzymes ต่างๆ มากที่สุด : matrix protein > capsid protein structural protein : in virion nonstructural protein : enzymes during replication glycoprotein : envelope (spike)

29 Capsid proteins Matrix proteins

30

31 Carbohyd rates ส่วนน้ำตาลของ glycoprotein มักเป็น oligosaccharides ที่ประกอบด้วย monosaccharide 10-15 ตัว Lipid s พบใน envelope (20-35%) ได้แก่ neutral lipids, phospholipids และ glycolipids

32 Nucleic acids RNA : RNA virus DNA : DNA virus positive (+) sense strand = mRNA negative (-) sense strand # mRNA ambisense strand : (+) & (-)

33 Polyami ne พบใน plant viruses และ bacteriophage มีอยู่ 3 ชนิดคือ spermine, spermidine และ Bis- (3-aminopropyl)-amine หน้าที่ : คงรูปของ nucleic acids Wat er พบในอนุภาคไวรัส ซึ่งมีปริมาณแตกต่างกันตามชนิด

34


ดาวน์โหลด ppt ไวรัส (Virus) virus : ภาษาละตินแปลว่า พิษ (poison) สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ผ่านเครื่องกรองแบคทีเรีย และทำให้เกิดโรคได้ ไม่เป็นเซลล์ (cell membrane และ protoplasm)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google