งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

AREE THATTIYAPHONG Ph.D. NIH, DMSc. 31 July 2014 Cholchon Hotel, Chonburi Technology for laboratory diagnosis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "AREE THATTIYAPHONG Ph.D. NIH, DMSc. 31 July 2014 Cholchon Hotel, Chonburi Technology for laboratory diagnosis."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 AREE THATTIYAPHONG Ph.D. NIH, DMSc. Aree.t@dmsc.mail.go.th 31 July 2014 Cholchon Hotel, Chonburi Technology for laboratory diagnosis

2 Response Innate Im.: interferon HIR: Antibody CMIR: effective cells, cytokine, Human specimens Antibody 1.Pathogens (Direct Detection) 2. Immune response (IgG, IgM) :Indirect detection Bacteria virus Infection Ingestion Inhalation Skin Invasion Laboratory Diagnosis of Microbs

3 Direct detectionIndirect detection Detect microbes or part of microbes Immune response (IgG, IgM) 1. Microscopic exam ; stainingAntibody detection 2. Cultivation-agglutination 3. Antigen detection-precipitation -agglutination, precipitation-RIA (Radio Immuno assay) -RIA, EIA, FA-EIA (Enzyme Immuno assay - ICT-Fluorescent assay 4. Genetic detection-ICT PRINCIPLE OF DETECTION

4 Methods for Direct Detection Detection of microbes or parts of microbes 1. Morphology by Microscopic examination Microscope (1590) : Hans Lippershey, Scharias Jansen Hans Jenssen (1668) Anthony Leewenhook TEM (1931) Max Knoll, Ernst Ruska SEM (1938) M. von Ardenne gram stain (1882 published 1884) Hans Christian Gram

5 2. Cultivation Standard method --

6 3. Antigen detection

7 4. Genetic Detection Polymerase chain reaction (PCR) in vitro system of making exponentially unlimited DNA copies from a single copy of DNA 3- steps with different temperatures, 1 cycle 1.Denaturation ( Denature double stranded- DNA into a single-stranded DNA 94 o -96 o C 2 Annealing (primers hybridize to complementary sequence on either site of single stranded-DNA, 50-56 o C 3. Extension (polymerase enzyme binds and extends complementary DNA strands from each site of primers, 72 o C Detect amplified DNA product by gel electrophoresis, observe DNA size

8 Real-time PCR -Quantitative assay -Visualize amplification progress at any time - use fluorescent reporter molecule - SYBR Green dye, -Hybridization probe -TaqMan Probe -Molecular bacon probe -Scorpion probe No need to perform gel electrophoresis

9 Gene Sequencing, DNA sequencing 1acattgtgatgwcacagtctccactcactttgtcggttaccattggacaa 51ccagcctctatctcttgcaagtcaagtcagagcctcttacatagtaatgg 101aaaaacctatttgaattggttattacagaggccaggccagtctccaaagc 151gcctaatctatctcatgtctgaactggactctggagtccctgacaggttc 201actggcagtggatcagggacagattttacactgaaaatcagcagagtgga 251ggctgaggatttgggagtttattactgcgtgcaaggtacacattttcctc 301cgacgttcggtggaggcaccaagctggaaatcaaa Process for determining nucleotide order of a given DNA fragment Use an automated DNA sequencer -Drug-resistant gene (virus) -identify pathogens Open House

10

11 การวิเคราะห์เชื้อในเครือข่ายฯ ชนิดเขื้อระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 B. anthracis - เก็บ ตัวอย่าง - ย้อมแกรม - ส่งต่อ - ย้อม แคปซูล - ย้อมสะ ปอร์ - ส่งต่อ - เพาะเชื้อ - ทดสอบ ความไว - ส่งต่อ - " Bamboo-stick" spore Polychrome Methylene Blue PA gene CAP gene M'Fadyean's reaction Cutaneous Pulmonary Gastrointestinal Injection

12 PLAGUE

13 ชนิดเขื้อระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 Y. Pestis (risk gr 3) - เก็บตัวอย่าง เลือด หนอง ฝี เสมหะ - ส่งต่อ - - ย้อม Gram, Wayson/ Giemsa - ส่งต่อ - เพาะเชื้อ 28/35 o C -PCR - ทดสอบ ความไว - ส่งต่อ - Bubonic plague Septicemic plague Capsular F1 Ag “flocculant” or “stalactite

14 ชนิดเขื้อระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 L. interogans - เก็บ ตัวอย่าง - ชุดทดสอบ (ICT, LA) - วิเคราะห์ แอนติบอดี ชนิด IgM ด้วยวิธี IFA, ELISA -PCR - ส่งต่อ - วิเคราะห์ แอนติบอดี ด้วยวิธี มาตรฐาน MAT - เพาะเชื้อ - ส่งต่อ

15 ชนิดเขื้อระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 Dengue virus - เก็บ ตัวอย่าง เลือด - ชุดทดสอบ ตรวจ Ag/Ab - ส่งต่อ -Real time PCR -PCR - ตรวจ anti- Dengue IgM/IgG ด้วยวิธี ELISA - เพาะเชื้อ ไวรัส - ตรวจลำดับ เบส -

16 ชนิดเขื้อระดับที่ 1 ระดับที่ 2 ระดับที่ 3 ระดับที่ 4 West Nile virus - เก็บ ตัวอย่าง เลือด CSF, - ส่งต่อ - ตรวจสาร พันธุกรรม ด้วย Real time PCR - ส่งต่อ --

17 THANK YOU FOR YOUR ATTENTION


ดาวน์โหลด ppt AREE THATTIYAPHONG Ph.D. NIH, DMSc. 31 July 2014 Cholchon Hotel, Chonburi Technology for laboratory diagnosis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google