งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบการจัดเก็บ หนังสือราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบการจัดเก็บ หนังสือราชการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบการจัดเก็บ หนังสือราชการ

2 สรุปผลงานโดยย่อ เป้าหมาย
ปี ๒๕๔๙ ได้เริ่มมีการพัฒนาระบบการจัดเก็บหนังสือราชการ โดยนำโปรแกรมการลงรับหนังสือเข้ามาใช้ เป้าหมาย เพื่อให้มีหนังสือราชการสูญหายน้อยลง เพื่อให้สามารถค้นหาหนังสือราชการได้อย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันการจัดเก็บหนังสือผิดแฟ้ม

3 ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ
จากการติดตามผลการดำเนินงาน ย้อนหลัง ๓ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๓ พบว่ามีการค้นหาหนังสือราชการที่ล่าช้า สาเหตุมาจากไม่ได้มีการลงรหัส หมวด หมู่ ของหนังสือที่จัดเก็บในโปรแกรมการลงรับหนังสือ

4 การวัดผลและผลการเปลี่ยนแปลง ผลการดำเนินปี ๒๕๕๑-๑๕๕๓
การวัดผลและผลการเปลี่ยนแปลง ผลการดำเนินปี ๒๕๕๑-๑๕๕๓ ๑.จำนวนครั้งที่ค้นหาหนังสือล่าช้า

5 การวัดผลและผลการเปลี่ยนแปลง ผลการดำเนินปี ๒๕๕๑-๑๕๕๓
การวัดผลและผลการเปลี่ยนแปลง ผลการดำเนินปี ๒๕๕๑-๑๕๕๓ ๒.จำนวนครั้งที่หนังสือสูญหาย

6 การวัดผลและผลการเปลี่ยนแปลง ผลการดำเนินปี ๒๕๕๑-๑๕๕๓
การวัดผลและผลการเปลี่ยนแปลง ผลการดำเนินปี ๒๕๕๑-๑๕๕๓ ๓.จำนวนครั้งที่จัดเก็บหนังสือผิดแฟ้ม/ผิดหมวด

7 ขอบคุณจากใจ งานธุรการค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบการจัดเก็บ หนังสือราชการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google